Zoals velen van jullie weten hebben leden uit fractie VUUR uit de Universiteitsraad zich dit jaar tot doel gesteld om het gebrek aan aandacht voor diversiteit aan de UU aan de kaak te stellen. Ondanks dat de samenleving steeds diverser wordt, zien we dat niet terug binnen de UU. We zijn van mening dat de UU veel meer zou moeten doen om op alle niveaus van de organisatie meer een weerspiegeling van de samenleving te worden, een UU waarin diversiteit zichtbaar is.

Waarom vinden we aandacht voor diversiteit nou zo belangrijk?

Aandacht voor diversiteit gaat over het erkennen en waarderen van verschillen. Diversiteit is veel breder dan gender of etniciteit. In onze visie is diversiteit de aanwezigheid van verschillen in onder andere gender, sekse, religieuze overtuiging, klasse, nationaliteit, etniciteit, perspectieven, politieke voorkeur, meningen en anders. Uit onderzoek blijkt dat diversiteit ontzettend belangrijk is voor innovatie, out of the box denken en vernieuwing en wij vinden dit dan ook een voorwaarde voor toponderwijs en toponderzoek. Ons basisidee is dat de cultuur aan de UU inclusiever moet zijn om de meerwaarde van diversiteit te benutten zodat ongekend talent beter kan worden opgemerkt. Zo willen we uiteindelijk toe naar een veel diversere universiteit, met een kwaliteitsverbetering tot gevolg.

Hoe pakken we dat aan?

We zijn bezig met het schrijven van een onderzoeksrapport  waarin we belangrijke aanbevelingen willen doen aan beleidsmakers van de UU. Omdat aandacht voor diversiteit alleen bereikt kan worden door te luisteren naar diverse meningen uit verschillende hoeken willen we het belang benadrukken van samenwerken met verschillende diverse partijen. Het is onze visie is om na te denken over diversiteit, vanuit diversiteit. We hebben bijvoorbeeld een open dialoog georganiseerd over diversiteit en inclusiviteit. We werken samen met studenten uit multiculturele verenigingen, LGBTQ+ verenigingen en met studenten vanuit genderstudies en colonial studies. 

Ook binnen de UU hebben we met beleidsmedewerkers en wetenschappelijke experts uit dit vakgebied gepraat, om gezamenlijk te kijken wat er mogelijk zou kunnen zijn op de UU. Als klapper op de vuurpijl willen we binnenkort in samenwerking met verschillende verenigingen een groots debat opzetten om hierover met elkaar in discussie te gaan. Meer informatie hierover volgt dus snel!