In de commissie Onderwijs, Onderzoek en Studenten werd afgelopen week de concept-begroting 2015 besproken. Een van de onderwerpen die daar aan de orde kwam, is de basiskwalificatie onderwijs voor tijdelijk personeel. De BKO is een leergang waarin aandacht wordt besteed aan basiskennis en vaardigheden ten behoeve van goed onderwijs en dient door het vaste personeel als een ijkpunt voor de basiskwaliteit van goed onderwijs gehaald te worden. Voor tijdelijk personeel daarentegen, ligt het anders.

Op veel faculteiten worden promovendi ingezet voor het geven van onderwijs. Hetzelfde geldt voor tijdelijk personeel. Zij staan echter vaak zonder BKO voor de klas, omdat hun faculteiten of promotoren hen niet toelaten tot een BKO-procedure. Dit is voor de kwaliteit van het onderwijs een gemiste kans.  

Toen dit probleem in de commissie bij Rector Magnificus Bert van der Zwaan aangekaart werd, gaf hij aan dit te betreuren en het juist erg goed te vinden als tijdelijk personeel een BKO kan halen. Maar, gaf hij aan, dit is een kwestie voor de faculteiten. Hij stelde dat hij dit punt meerdere keren bij decanen aangekaart heeft, en roept faculteitsraden op om dit punt daar op de agenda te zetten.

Als U-raad zullen we over dit punt communiceren met faculteitsraden en we hopen dat het snel door faculteitsbesturen opgepakt wordt. Het zou de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen en voor de individuele docenten betekenen dat ze zich verder kunnen ontwikkelen.