Het videojaarverslag 2014-2015 van de Universiteitsraad is gepubliceerd! Heb jij deze al gezien? There is also an Englisch version.

Je kan ditmaal ook hoofdstukken kiezen die je interessant lijken, ideaal als je even niet zoveel tijd hebt. Kijk hier:

 

The video report 2014-2015 of University Council is now to be found online! Have you seen it yet? This time it is also possible to select fragments of the video, in case you have little time. Of course the video has subtitles