Nooit meer uitstelgedrag: win het boek 'Vandaag begin ik echt'

Body: 

Wie kent het niet: die lastige klus steeds maar voor je uitschuiven of te laat beginnen met studeren waardoor je een tentamen niet haalt. Met het boek Vandaag begin ik echt van Karen Visser haal je vanaf nu al je deadlines. DUB mag twee exemplaren weggeven!

We maken ons allemaal weleens schuldig aan uitstelgedrag. Maar er is hoop: we kunnen zelf invloed uitoefenen op de uiting van dit gedrag. In dit praktische boek maak je op een overzichtelijke manier kennis met het fenomeen uitstelgedrag, de achtergronden en de remedies. Het boek helpt je om je uitstelgedrag blijvend aan te pakken waardoor je het uit je patroon kan bannen.

Centrale stellingen uit het boek:

  1. Iedereen is een uitsteller 'Ik ben gegaan voor een zesje'
  2. Uitstelgedrag en je brein 'Mensen weten echt wel wat effectief gedrag is'
  3. Het effect van uitstel gedrag 'Wat moet ik daar nou mee, met "tijd over"?'
  4. De mate waarin iemand uitstelgedrag laat zien wordt beïnvloed door interne factoren (karakter, competenties, biologische aanleg, overtuigingen) en door externe factoren (werkomgeving, zoals collega's, werklast, omgevingsprikkels, digitale drukte, actuele ontwikkelingen)
  5. Soorten uitstellers en hun profiel 'Ik was zelf die excuustruus'
  6. Door slimmer werken minder uitstellen 'Als ik het spannend vind, laat ik de taak liggen

Winnen
Kun jij wel wat hulp gebruiken om je uitstelgedrag de baas te worden? Mail dan uiterlijk 15 juli je naam en adresgegvens naar DUBprijsvraag@uu.nl. Winnaars ontvangen persoonlijk bericht. 

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail