Win het boek: Haalt de Universiteit 2040? van Bert van der Zwaan

Body: 

Prof. dr. Bert van der Zwaan is paleontoloog en hoogleraar biogeologie, en sinds 2011 rector magnificus en lid van het College van Bestuur van de UU. DUB geeft vijf exemplaren weg van zijn boek: 'Haalt de universiteit 2040?'

Prof. dr. Bert van der Zwaan is paleontoloog en hoogleraar biogeologie, en sinds 2011 rector magnificus en lid van het College van Bestuur van de UU. DUB geeft vijf exemplaren weg van zijn boek: 'Haalt de universiteit 2040?'

Sinds de Middeleeuwen heeft de universiteit vele veranderingen succesvol doorstaan. Maar het hele landschap van het hoger onderwijs is de afgelopen decennia zo snel en ingrijpend in beweging gekomen – onder andere met de opkomst van online learning, MOOC’s en rankings – dat de uitgangspunten van de universiteit nu opnieuw doordacht moeten worden.

Haalt de universiteit 2040?
Als rector magnificus van de Universiteit Utrecht heeft Bert van der Zwaan met tal van collega’s in Azië, Europa en Noord-Amerika gesproken over de ontwikkelingen binnen de stelsels van hoger onderwijs in hun land. Op basis van die gesprekken exploreert hij de toekomst van het hoger onderwijs, met als kernvraag: haalt de universiteit 2040?

Stelseldiscussie over het Nederlandse hoger onderwijs
Met zijn boek zegt Van der Zwaan een stelseldiscussie te willen ontketenen over het Nederlandse hoger onderwijs; een discussie die sinds de rapporten van de commissie Veerman (2010) en de WRR (2013) naar zijn mening op een dood spoor zit.

Winnen
DUB mag vijf exemplaren weggeven van zijn boek: 'Haalt de universiteit 2040?' Mail om kans te maken op een van de boeken je naam, telefoonnumer en adresgegevens naar: dubprijsvraag@uu.nl

Facebook Twitter Whatsapp Mail