Zonder extra budget weinig Engelse artikelen op vernieuwde DUB-site

Het was een spannende week voor de DUB-redactie. Een vernieuwing van een website brengt altijd veel onzekerheid met zich mee. Is de nieuwe site er klaar voor? Wat kan er nog mis gaan? Dinsdag hakten we de knoop door. Bij de vorige vernieuwing in 2011 maakten we nog een groot feest van de overgang. De dag erop bleek dat de server de vele belangstelling niet aan kon. Wijs geworden, kozen we nu voor een softe lancering zonder veel tamtam.

Gelukkig bleef de server deze keer wel overeind. De opmerkingen die we kregen waren bijna allemaal positief. Toch kenden we ook deze keer enkele overgangsproblemen. Zo is het nog niet gelukt om de teller van google analytics te koppelen aan de artikelen. Hierdoor werkt de functie ‘populair’ nog niet. Hier zijn de best gelezen verhalen te vinden.

Een ander obstakel is dat bij de overgang  weliswaar alle oude artikelen meegenomen zijn, maar dat ze daarbij een andere link hebben gekregen. Hierdoor lopen zo’n beetje alle verwijzingen naar DUB-artikelen van voor 18 april dood. En dat is een probleem. Via google of verwijzingen op andere sites komen lezers terecht bij oude artikelen. Ons verhaal uit 2014 met tips om de tweede studie betaalbaar te houden wordt nog altijd veel gelezen en bij elke tentamenperiode duikt het artikel over Ritalin en deadlines uit 2012 weer op.

De reden dat de artikelen een andere link hebben gekregen, komt voornamelijk doordat de site nu tweetalig is. Daardoor heeft elk artikel een nl of en toevoeging. Onze webmaster probeert een oplossing voor dit probleem te vinden.

DUB heeft nu in het ontwerp een Engelse spiegel van de DUB-site. Het aantal internationale studenten en medewerkers aan de UU groeit en wij vinden dat ook deze groep recht heeft op onafhankelijke berichtgeving over de UU en de discussies die er spelen.  Vanuit internationale UU’ers en vanuit de verschillende besturen kwam regelmatig de vraag om Engelstalig te publiceren.

Een jaar geleden heeft DUB een plan opgesteld om de internationale studenten en medewerkers optimaal te bedienen. Dat wil zeggen dat we goed willen monitoren wat er leeft onder deze groep en daarop inspelen met deels vertaalde verhalen van de Nederlandse pagina en deels met artikelen die speciaal gericht zijn op deze groep. Wij vinden dat je dit alleen kan doen als het kwalitatief goed is, zowel journalistiek inhoudelijk als op het gebied van de taal. Knullig of houterig Engels wordt genadeloos afgestraft, is onze ervaring

Maar echt tweetalig is de site nog niet. Het aantal Engelstalige artikelen zal in de beginfase zeer beperkt zijn. Dat heeft te maken met het budget. Of eigenlijk het ontbreken daarvan. Om kwaliteit te leveren,  heb je geld nodig. We willen een pas afgestudeerde journalist aanstellen om artikelen in het Engels te schrijven. Daarnaast heb je een vertaler nodig met gevoel voor journalistiek.

Net als veel docenten en initiatiefnemers regelmatig te horen krijgen, werden we geprezen voor de vernieuwing, maar kwam tegelijk de boodschap dat er momenteel geen extra tijd of middelen voor zijn.  De oud directeur van de Universitaire Bestuursdienst zei eens dat we te veel denken in termen van ‘meer, meer, meer’. Volgens hem moet je taken afstoten om iets nieuws te beginnen. De collegevoorzitter zegt regelmatig dat je ook studenten kunt inzetten voor vertalingen. Dat zou goedkoper zijn.

Wij zijn  het hier niet mee eens. Innovatie kost geld. Altijd. Natuurlijk moet je kijken of je studenten kunt inzetten en kijken of je de redactionele taken zo kunt inrichten dat je efficiënter werkt. Dat neemt niet weg dat innovatie geld kost en dat je voor een constante stroom Engelstalige artikelen moet kunnen  rekenen op iemand die snel kan werken en oog heeft voor journalistiek. En als dat studenten zijn, is dat prima. Maar als je hoge eisen stelt, moet je hen daarvoor  ook betalen.

Overigens hoeft de innovatie geen klauwen met geld te kosten. Bij investeren wordt vaak gedacht aan het inzetten van dure externe bureaus. Je kunt ook vernieuwen door gebruik te maken van de expertise die in huis is. Van talentvolle medewerkers of studenten. Daar heeft de collegevoorzitter een punt.

Bij het ontwerpen van onze site hebben we dat bijvoorbeeld gedaan. In plaats van met een extern bureau, zijn we in zee gegaan met het webteam van Sociale Wetenschappen. Deze club heeft  de expertise in huis en staat in het proces dichtbij de redactie. Het blijft geld kosten, maar wel minder dan wanneer je met externen werkt.

Eerlijk is eerlijk, het proces heeft hierdoor langer geduurd dan gehoopt, maar uiteindelijk zijn wij blij met het resultaat en voelt het als een vernieuwing die van onderop vorm heeft gekregen.  Nu nog hopen dat we ook met onze Engelse artikelen een volgende stap kunnen maken.

Advertentie