De nieuwe ketting van de rector

Het zal weinig mensen zijn opgevallen, maar rector Bert van der Zwaan pronkte afgelopen woensdag tijdens de dies met een in oude glorie herstelde ambtsketting.

Het verhaal gaat terug naar de jaren zeventig. In die roerige tijd is tijdens een van de bezettingen van het Academiegebouw de pendant van de ambtsketting van de rector zoekgeraakt. Op een schilderij van Sjoerd Groenman, die rector was van 1971 tot 1976,  is nog te zien hoe de originele ketting eruit gezien heeft. Met een pendant waar het logo van de UU met de 'Sol' op staat.

De afgelopen jaren moest de rector het doen met een ketting zonder pendant met logo. Bert van der Zwaan wilde de ketting graag in oude glorie herstellen. Daarvoor werd zilversmid André van Loon erbij gehaald. Op basis van het schilderij ging de smid aan de slag. Met behulp van een 3D-printer lukte het de pendant na te maken, zodat de rector afgelopen woensdag met een volwaardige ambtsketting op het podium van de Domkerk stond.

Over de oorsprong van de ketting is weinig bekend. Het vermoeden bestaat dat hij ongeveer 100 jaar oud is. Maar in de boeken is dat niet terug te vinden.

Hoeveel de restauratie gekost heeft, wil men bij de universiteit liever niet zeggen. “Maar het gaat om gemeenschapsgeld en dus is wel degelijk de afweging gemaakt of deze renovatie het waard is”, vertelt pedel Paulien van der Veer.

Tags: rector | pedel

Advertentie