Het ontbijt loopt ten einde, maar de troubadour zingt voort....

Ontbijt op de Toulouselaan

Body: 

Beloofd is beloofd! De Universiteit Utrecht heeft van asfalt natuur gemaakt, en dat werd vanochtend gevierd met een ontbijt voor Uithofbewoners en Uithofwerkers.

Beloofd is beloofd! De Universiteit Utrecht heeft van asfalt natuur gemaakt, en dat werd vanochtend gevierd met een ontbijt voor Uithofbewoners en Uithofwerkers.

Studenten, medewerkers en enkele officials werden op deze 21ste juni getrakteerd op een ontbijt met muzikale omlijsting. Langs de rand van het  fietspad vlakbij het kinderdagverblijf, stonden tafels opgesteld en een tent voor de catering. Van verre bezien zag het er romantisch uit. Zelfs met een dreigende lucht erboven en een opstekende wind. Het ontbijt was het afsluitende feestje van de herinrichting van de Toulouselaan.

De Toulouselaan werd in de jaren 60 aangelegd als één van de doorgaande wegen in De Uithof. Toen de Universiteit Utrecht eind vorige eeuw in het weiland tussen de Toulouselaan en de Cambridgelaan een studentencomplex wilde gaan bouwen, gaf de gemeente Utrecht hiervoor alleen toestemming als de Toulouselaan een fietspad zou worden. Deze weg bleek toch niet de meest gebruikte route en kon wel vervallen als autoweg.

In 1997 werd gestart met de bouw van de eerste studentenwoningen in De Uithof. Nu, 16 jaar na dato, is de UU de afspraak met de gemeente helemaal nagekomen. Het ruilen van steen voor groen nam wat tijd in beslag. Hoewel de Toulouselaan al snel werd afgesloten voor autoverkeer, moesten er heel wat scheppen in de grond om van de laan een ‘fietspad tussen het groen’ te maken.

Zo moest er rondom het kinderdagverblijf dat aan de laan grenst, het een en ander gebeuren en moest er overleg worden gepleegd met de boeren uit de buurt. Ook werd gewacht tot de fietsaansluiting op de regionale hoofdfietsroute van Houten naar De Bilt klaar was. Daarna kon de omgeving van de Toulouselaan worden aangepast volgens het oude weilandenplan en slotenpatroon van voor de jaren 60.

Facebook Twitter Whatsapp Mail