UU-studenten zetten zich in voor duurzame gezondheidszorg

Luuk Veeken en Jan-Jaap Verhoef tijdens de Sustainable Healthcare Challenge 2013

Werk genereert werk. Dat is de ervaring van de Utrechtse studenten Jan-Jaap Verhoef en Luuk Veeken. Zij timmeren aan de weg met hun eigen bedrijf en het organiseren van congressen over duurzame gezondheidszorg.

Het gaat goed met de studentondernemers Jan-Jaap Verhoef (24, master Drug Innovation) en Luuk Veeken (23, master Energy Science). De laatste is net genomineerd voor de UU-prijs ‘beste-actieve-student’. Als spin-off van hun bedrijfje Student Consultancy Group organiseerden ze een congres over duurzame zorg. Dat leverde weer nieuwe ideeën en werk op wat de start was van hun stichting die zich met sustainable healthcare gaat bezighouden. Nu staat Student Consultancy Group te koop.

Luuk en Jan-Jaap organiseerden in mei (filmpje) een congres aan de Nyenrode Business Universiteit onder de titel Sustainable Healthcare Challenge 2013. Ruim 150 studenten en young professionals waren aanwezig om te discussiëren over innovatie, ondernemerschap en broodnodige hervormingen in de zorg.

Het congres werd geboren vanuit de wens een evenement te organiseren voor de studenten die in de database staan van Student Consultancy Group. Het bedrijfje koppelt studenten aan bedrijven.  De bedrijven – zo is het idee - hoeven geen duur adviesbureau in de arm te nemen en de studenten doen praktijkervaring op in hun vakgebied en hebben zo een streepje voor wanneer ze de arbeidsmarkt opstromen. DUB sprak het duo hier eerder over.

Bedrijven die in de zorgsector opereren zijn goed vertegenwoordigd in de database van Student Consultancy Group en daaruit komt ook hun interesse voor het zorgvraagstuk  voort. “Het idee voor het congres werd telkens groter en groter en toen besloten we het echt groots op te zetten omdat het thema zorg te belangrijk is om te laten liggen,” zegt Jan-Jaap.

Het onderwerp voor de bijeenkomst lag voor de hand. “De vergrijzing komt eraan en daarmee nemen de zorgkosten exponentieel toe,” zegt Luuk. Jan-Jaap vult aan: “De economische groei moet gelijke tred houden met de kosten van de zorguitgaven omdat het stelsel anders onbetaalbaar wordt. Helaas bleef de economische groei in de laatste jaren achter en in de nabije toekomst zal dit waarschijnlijk ook het geval zijn en daarom dreigt het onbetaalbaar te worden.” Met  innovatie en ondernemerschap in de zorgsector kan volgens de twee een infarct worden voorkomen.

Als de juiste mensen bij elkaar komen, kom je tot nieuwe inzichten en oplossingen voor problemen in de zorgsector. Dat was het idee achter het congres. Hoe kun je efficiënter werken? Waar kunnen kosten bespaart worden? Michel van Schaik, Directeur Gezondheidszorg bij de Rabobank spoorde de twee jonge ondernemers aan om groot te denken bij het opzetten van het congres.

Om de congresgangers te prikkelen was er een ondernemerswedstrijd waarbij de deelnemers hun innovatie idee voor de zorg konden pitchen. Een professionele jury oordeelde over de ideeën. “We hadden maar liefst 60 inzendingen en uiteindelijk kwamen er 8 teams in de finale. De winnaar ontving 5000 euro uit handen van zorgondernemer Loek Winter en heeft een finaleplaats gekregen in de Eureka Mega Challenge van het UMC, waar de uiteindelijke winnaar weer kans maakt tot 75.000 euro,” legt Luuk uit.

De ideeën van de finalisten blonken veelal uit in eenvoud. Een mooi idee vinden Luuk en Jan Jaap de airbag voor ouderen die als een riem om de middel wordt gedragen. Als zij vallen klapt een airbag open die de val breekt. Zo kan voorkomen worden dat de oudere zijn heup breekt. Het bedrijfje Wolk was van een van de finalisten en ontwikkelt de airbag. Een ander praktisch voorbeeld speelt in op het toenemende gebruik van tablets op basisscholen. Eén van de finalisten is bezig om een algoritme te ontwikkelen dat dyslexie herkent bij jonge kinderen.

Luuk en Jan-Jaap kijken met een goed gevoel terug op de geslaagde dag waarbij ze tevreden zijn over de samenwerking. “Het is gelukt om een community op te zetten en in heel Nederland verschillende disciplines bij elkaar te brengen en zo het ondernemerschap in de zorg een boost te geven,” zegt Jan-Jaap. “Wij zagen dat in Utrecht veel artsen en geneeskundestudenten zitten die tegen problemen aanlopen. Aan de andere kant zitten er in Delft een hoop techneuten die oplossingen voor die problemen hebben maar eerst moeten weten dat er een probleem is. Wij brachten die twee groepen met elkaar in contact,” vult Luuk aan.

Het evenement heeft geleid tot een nieuwe opdracht. “We zijn benaderd door het World Healthcare Forum om een congres te organiseren voor jongeren. Het World Healtcare Forum is een soort World Economic Forum (red. Jaarlijks netwerkevenement in Davos, waar bestuurders en politici samenkomen om te praten over oplossingen voor problemen van onze tijd.) maar dan specifiek gericht op de gezondheidszorg,” legt Luuk uit. “Wij gaan de jonge generatie studenten en ondernemers samenbrengen met de gevestigde orde om zo de generaties van elkaar te laten leren.” Hierovor kunnen ze gebruik maken van het internationale netwerk van studentondernemers Kairos Society waar Luuk lid van is.

Om dit soort evenementen te organiseren, hebben ze een stichting opgericht en denken ze na over een ‘verdienmodel’. Vast staat al wel dat er een Sustainable Healthcare Challenge 2014 komt. De activiteiten rondom de Student Consultancy staan inmiddels wel op een laag pitje. “We zijn eigenlijk op zoek naar iemand die de boel over wil nemen want er melden zich nog altijd studenten aan,” legt Jan-Jaap uit.

Advertentie