Fleur Melchers

Fleur Melchers

Fleur Melchers is een echte taalliefhebber. Tijdens haar bachelor Taal- en cultuurstudies specialiseerde ze zich in sociolinguïstiek. Nu volgt ze de master Neerlandistiek, waarmee ze haar passie voor de Nederlandse taal voortzet. Verder is ze voorzitter van het verenigingstijdschrift van Unitas S.R..