Stichting OER

Stichting OER is een onafhankelijke, volledig door studenten gerunde organisatie die onderzoek doet naar de kwaliteit van het onderwijs aan de Universiteit Utrecht. Elk bestuursjaar worden er één of meerdere onderwerpen onderzocht. De onderwerpen worden afgestemd met faculteitsraden en de Universiteitsraad.

Artikelen