Vandaag beginnen de verkiezingen Universiteitsraad

Weet jij al op wie je gaat stemmen?

Vier partijen spreken zich uit voor Universiteitsraadsverkiezingen
Vier partijen spreken zich uit voor Universiteitsraadsverkiezingen

Studenten kunnen hun stem uitbrengen voor de nieuwe studentgeleding van de faculteitsraad en de Universiteitsraad. De deelnemende partijen voor het centrale medezeggenschapsorgaan zijn Lijst Vuur, de Partij voor de Utrechtse Student (PvdUS), de Vrijmoedige Studenten Partij (VSP) en Better Living voor Students (BLFS). In de stemwijzer zijn hun standpunten over zes belangrijke thema’s te vinden: duurzaamheid, diversiteit en inclusie, studentenwelzijn, studentenleven, onderwijs en internationalisering. Het geeft een overzicht van de standpunten van iedere partij, die dit jaar verder uit elkaar liggen dan voorgaande jaren.

Stemwijzer 
In de stemwijzer valt vooral op dat de nieuwe VSP op veel thema’s verschilt van Lijst Vuur en de PvdUS. De vrijmoedigen vragen specifiek aandacht voor het belang van intellectuele vrijheid en vrijheid van meningsuiting. Identiteitspolitiek en symboolmaatregelen kunnen volgens hen juist contraproductief werken voor inclusie in de gehele universiteit. Als het gaat om studentenwelzijn leggen zij de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van studenten. Daarmee staan ze vrij haaks op Vuur en de PvdUS, die juist vinden dat de universiteit een belangrijke taak heeft om diversiteit en inclusie en studentenwelzijn te bevorderen. 

Ook qua internationalisering vertegenwoordigt de VSP een andere stem, door zich met name in te zetten voor de Nederlandse student. Ze vinden dat Nederlands als voertaal gehandhaafd moet worden en dat de instroom van internationale studenten de Nederlandse studenten niet in de weg mag zitten. De PvdUS en Vuur vinden dat de universiteit genoeg zorg moet blijven dragen voor het welzijn van de internationale studenten. Met name Vuur zet zich in voor specifieke belangen van internationale studenten, zoals de toegankelijkheid van medezeggenschap en een coulanter rooster rondom de kerstvakantie.  

Over duurzaamheid en het studentenleven zijn de partijen het niet zozeer oneens, maar ze benaderen de onderwerpen op een andere manier. Waar Vuur en de PvdUS bijvoorbeeld de nadruk op grote duurzaamheidsdoelen leggen, onderstrepen de VSP en BLFS het belang van comfort voor de student. Zo moeten studenten zelf kunnen kiezen of ze vlees willen eten of niet, terwijl Vuur graag wil dat vlees niet meer in de kantine wordt aangeboden.  

De andere nieuwe partij, BLFS, is niet gekoppeld aan specifieke standpunten. Zij wil in de vorm van een forum achter de wil en behoeftes van studenten komen. Op dit forum kunnen studenten de meningen waar ze het mee eens zijn ‘omhoog stemmen’, waaruit de partij dan haar standpunt ontleent.

Voorbereiding en campagnes: “Ik heb er vooral heel veel zin in”
De vier partijen zijn afgelopen week flink bezig geweest met voorbereidingen voor de verkiezingen, maar het belangrijkste deel van de campagne zal de komende twee dagen gevoerd worden. Posters en flyers, maar vooral aanwezigheid is daarvoor belangrijk. “Als je mensen aanspreekt moeten ze ook meteen kunnen stemmen”, zegt Lieke, lijsttrekker van Lijst Vuur. Daarom zijn de partijen op meerdere locaties te vinden, waaronder de twee universiteitsbibliotheken. Daarnaast gaan ze bij verschillende verenigingen langs om daar stemmen te werven. Lijst Vuur klopt zelfs bij studentenhuizen aan, het zogenaamde canvassen, om daar aan de deur studenten hun stem te laten uitbrengen. Lloyd, lijsttrekker van de VSP, geeft nog niet veel bloot over hun campagneplannen. “Het moet een verrassing blijven, maar je zult ons ongetwijfeld tegenkomen.” 

Verder vertelt Lloyd dat de afgelopen weken voor de VSP ook erg belangrijk waren. Als nieuwe partij is het van belang om bekendheid te krijgen en om te zorgen dat mensen weten dat ze bestaat. Dat geldt ook voor BLFS. 

Opkomst 
De vier partijen hopen allemaal op een hogere opkomst dan voorgaande jaren. Afgelopen jaar was de opkomst 14 procent en het jaar daarvoor slechts 11 procent. Lloyd van de VSP is overtuigd dat hun deelname “cruciaal is om het stempercentage te verhogen”. Ook de twee zittende partijen zijn blij dat er een breder aanbod is voor de kiezers.  “Wij willen vooral dat democratie wint en als dat voor ons gunstig uitvalt is het mooi”, aldus Lieke van Vuur. Ook Kai, tweede op de lijst van PvdUS, is blij met de nieuwe partijen, “ook al zijn we het niet altijd met ze eens”. Mits ze allemaal in de universiteitsraad komen, moeten ze een weg vinden om niet te veel te botsen, maar in principe is het goed dat er meer discussie zal komen, vindt Kai. 

Uitslag
De bekendmaking van de verkiezingsuitslag zal op 17 mei om half vijf plaatsvinden in de Westerdijkkamer van het Academiegebouw. Deze bijeenkomst is openbaar.  

Advertentie