SETUP's picture
Medialab SETUP

SETUP is het medialab voor iedereen die geïnteresseerd is in de fusie van technologie en cultuur. We zijn enthousiast over wat er kan en ademen internetcultuur. Maar we zijn ook kritisch op nieuwe ontwikkelingen. Welke impact heeft nieuwe technologie op onze samenleving? Wat zijn de schaduwzijden en hoe kunnen we bijsturen?

Samen met kunstenaars en ontwerpers maken we de gevolgen van technologische ontwikkelingen tastbaar. Vanuit onze kritisch-hilarische signatuur en hands-on aanpak weten we complexe thema’s te vertalen naar een breed publiek zonder ze te zwaar te maken. Het resultaat: een goed verhaal dat je wilt doorvertellen op een verjaardagsvisite. We zoeken naar de ongemakkelijke glimlach; werken waar je om kunt lachen, maar die ook maatschappelijke urgentie tastbaar maken.

www.setup.nl