Op zoek naar nieuwe collega’s

Bèta’s introduceren nieuwe wijze om werknemers te werven

Bèta arbeidscampagne.
Beeld van de nieuwe arbeidsmarktcampagne van de Bètafaculteit

De faculteit Bètawetenschappen heeft zo’n 7400 studenten en er werken bijna 1800 mensen. Door de toename aan studenten en het succesvol binnenhalen van onderzoekssubsidies, is de faculteit altijd wel op zoek naar nieuw personeel. Of dat nu in de ondersteuning of op wetenschappelijk gebied is. In 2022 lukte het om 414 nieuwe collega’s aan te trekken voor de faculteit met exacte en life science opleidingen.

De laatste jaren was het niet altijd gemakkelijk om nieuwe krachten aan te trekken. In het bedrijfsleven verdient een secretaresse of ICT’er al snel meer dan aan de universiteit. Daarom moeten er andere pluspunten van werken bij de Bèta’s in de etalage worden gezet, dachten de bèta’s een paar jaar geleden. Dit leidde tot de campagne Fundamental Connections en een vernieuwde website Werken bij de faculteit Bètawetenschappen die eind april is gelanceerd. De bètafaculteit is de eerste van de UU die zich op deze manier profileert op de arbeidsmarkt.

Nieuwe inzichten en talenten
Zo’n vier jaar geleden zijn de Bèta’s gaan nadenken hoe ze een duurzamer wervingsbeleid kunnen voeren, zeggen recruitment adviseur Caroline Rutten en Celia Nijenhuis samen verantwoordelijk voor de arbeidsmarktcommunicatie. De veranderingen zijn geleidelijk in gang gezet. Eén daarvan was het aanstellen van Rutten als recruitment adviseur, als één van de eerste van de universiteit met die functie. Het is niet haar taak om actief op zoek te gaan naar kandidaten, maar zij overziet samen met haar collega’s binnen het recruitment team, alle procedures rond werving en selectie van de hele faculteit en zorgen ervoor dat iedereen dat op dezelfde manier doet. “Zo zijn al eerder vacatureteksten aangepast zodat meer mensen zich erdoor aangesproken zouden voelen. Vrouwen reageren anders op bepaalde teksten dan mannen bijvoorbeeld en omdat we in bepaalde functies graag meer vrouwen hebben, letten we hier nu op.”

Om te kijken of de sollicitatieprocedures verbeterd kunnen worden, gaat sollicitanten gevraagd worden naar hun ervaringen over de gehanteerde procedure. Ook sollicitanten die de baan uiteindelijk niet hebben gekregen. “Een afwijzing moet ook een positief gevoel kunnen geven, want misschien is deze persoon nu niet geschikt, maar in de toekomst nog steeds wel interessant voor ons”, zegt Rutten. Voor hen wordt de zogeheten talentenpool in het leven geroepen. Een kaartenbak waarin sollicitanten komen te zitten die het net niet zijn geworden en mensen die geschikt lijken voor een bepaalde functie waarvoor nog geen vacature is of die nog niet van baan wilden wisselen.

Bèta arbeidscampagne. Foto: Celia Nijenhuis

Caroline Rutten en Celia Nijenhuis.

Waarheidsgetrouw
In de communicatie wordt geprobeerd het geschetste beeld van werken bij de universiteit zoals dat in vacatureteksten staat, zo waarheidsgetrouw mogelijk te laten zijn. “De reputatie van de Universiteit Utrecht is goed, maar minder duidelijk is wat voor werkgever de UU is en in het bijzonder onze faculteit”, zeggen Rutten en Nijenhuis. “Zo kunnen we qua salaris misschien niet concurreren met het bedrijfsleven, maar de UU heeft wel heel goede secundaire arbeidsvoorwaarden en biedt een ruime kans voor persoonlijke ontwikkeling. Daarbij willen we laten zien hoe het is om bij ons te werken.” Daarbij vinden zij het extra belangrijk dat de faculteit een fijne werkomgeving biedt voor iedereen. Vacatureteksten worden zorgvuldig opgesteld, waardoor zoveel mogelijk mensen zich erdoor aangesproken voelen en weten in een fijne werkomgeving terecht te komen. “Wij werven bijvoorbeeld ook internationaal”, zegt Rutten, “maar wil iemand naar Nederland emigreren voor een baan, dan moet wel van te voren duidelijk zijn dat die persoon zich hier thuis gaat voelen.”

Om een waarheidsgetrouw beeld te vormen, zijn alle Bèta’s in het najaar van 2022 gevraagd deel te nemen aan een enquête om te vertellen hoe het is om bij de faculteit te werken. “Daaruit kwamen voorbeelden naar voren hoe we ons op een positieve manier kunnen onderscheiden. Genoemd werd de hoge mate van collegialiteit en waardering, de goede ondersteuning en de flexibiliteit van de faculteit evenals een goede werk-privé balans”, zegt Nijenhuis.

Daar zou ik ook wel willen werken
Een ander inzicht was dat de faculteit niet alleen beter, maar ook continue zichtbaar moet zijn op de arbeidsmarkt. Dus niet alleen naar buiten treden als er een vacature is. Daarmee moet ook een groep mensen aangeboord worden, die misschien niet actief op zoek is naar een andere baan, maar daartoe wel is te bewegen, zeggen de twee. Tenslotte is vaak al enige tijd voor er een vacature ontstaat, bekend dat er een positie vrij komt. “Daar kun je op anticiperen, net als op voorspellingen dat het studentenaantal gaat groeien en er extra docenten nodig zijn”, zegt Rutten.

“Onderzoek wijst uit dat je zo de latente zoeker min of meer kan overhalen om te solliciteren”, legt Nijenhuis uit. “Als ze onze faculteit regelmatig zien voorbijkomen op sociale media kunnen ze nieuwsgierig worden naar ons , een kijkje nemen op onze site en hopelijk denken: ‘daar zou ik ook wel willen werken’.”

De nieuwe campagne
Sinds eind vorige maand zijn de eerste resultaten te zien. In verschillende sociale media, er is een nieuwe LinkedIn-pagina, kun je de Bèta’s voorbij zien komen. Zo vertellen zeven werknemers hoe zij het werken op de universiteit en met name bij de faculteit ervaren. Ze vertellen wat hun drijfveren zijn, wat ze bijvoorbeeld van het onderwijs vinden en hoe er wordt samengewerkt binnen en buiten de faculteit. Op deze media staat een link naar de vernieuwde webpagina’s Werken bij de faculteit Bètawetenschappen.

Op de pagina’s zijn niet alleen deze testimonials terug te vinden, maar ook praktische informatie zoals welk onderzoek de Bèta’s doen en welke gerenommeerde wetenschappers ze in huis hebben. Op het tabblad What’s in it for you, worden de secundaire arbeidsvoorwaarden onder de aandacht gebracht zoals ontwikkelingsmogelijkheden die de UU biedt. Om vrouwen te bewegen bij de bèta’s te komen werken, vertellen drie wetenschappers hoe zij na hun zwangerschapsverlof terug keerden en de tijd kregen hun carrière weer op te pakken en te vervolgen.

Advertentie