Gwenda Knobel

Ik ben verslaggever en eindredacteur van DUB.
ik ben een allround verslaggever maar volg met name de faculteiten Diergeneeskunde en Geowetenschappen en de Universitaire Bestuursdienst. Daarnaast volg ik de universitaire politiek, met name de commissie Financiën, Personeel en ICT.
Daarnaast begeleid ik de stagiares van DUB. Wie interesse heeft in een journalistieke stage bij DUB, kan me mailen. DUB heeft in het nieuwe collegejaar weer plek voor een stagiaire.

 

Artikelen

Nieuws

Universiteiten: de ene krimpt, de ander groeit

Minder instroom maar totaal aantal UU-studenten groeit

In depth

Universities: some shrinking, some growing

Fewer freshers but total number of university students increases

News

Martine Verbeek will advise the Executive Board

REBO director becomes first University Secretary

Nieuws

Martine Verbeek eerste adviseur College van Bestuur

Directeur Rebo wordt Universiteitssecretaris UU

News

Debate on Amnesty Manifesto and approach to inappropriate behavior

Part of municipal council wants an external person to become UU counselor

Nieuws

Debat over Amnesty Manifest en aanpak ongewenst gedrag

Deel gemeenteraad wil externe als vertrouwenspersoon UU

Nieuws

Medezeggenschap blijft sceptisch

Nieuwe bestuursdienst UU gaat in januari van start

News

Energy bill can increase to 35 million euros

UU calls on everyone to help it save energy

Nieuws

Energierekening kan stijgen naar 35 miljoen

Alle UU’ers moeten helpen energie te besparen