Bewoners Casa Confetti boos over geluidsoverlast werkzaamheden

Werkzaamheden aan het Leuvenplein. Foto’s DUB

Vanaf zomer 2016 wordt Casa Confetti omringd door werkzaamheden. Die zomer begon de aanleg van de trambaan voor hun deur die ruim een jaar duurde. Het zand was nog niet opgeveegd toen nieuwe bouwplannen bekend werden. Zo werd in het voorjaar van 2019 het wegdek van de nieuwe Uithoflijn vernieuwd. Reparaties aan de combideklaag, zoals dat heet, bracht een hoop herrie met zich mee en werd over het algemeen rond middernacht uitgevoerd. Tegelijkertijd begon de Universiteit Utrecht met de herinrichting van het Leuvenplein. De bewoners van Casa Confetti konden hun lol op. “Onze nacht werd kort,” vertelt één van de bewoners. “’s Nachts hadden we last van de renovatie van het wegdek, en om 7 uur ’s ochtends begon de volgende bouwherrie alweer.”

Daarnaast begon de UU in juli met reparaties aan het dak van het Ruppertgebouw, dat naast Casa Confetti ligt. Dat zou in augustus afgelopen moeten zijn, maar de werkzaamheden gaan onverminderd door. “Sinds kort worden ook de buitenmuren van het Ruppert onder handen genomen”, vertelt de bewoner. “Elke zaterdag staat er dan een grote generator te brommen die de hogedrukspuit van stroom voorziet. Daardoor ervaren we nu zelfs in het weekend lawaai. De afspraak was dat ze op zaterdag niet voor acht uur in de ochtend zouden beginnen, maar een paar weken terug was het om half acht al raak met werkzaamheden en schreeuwende werklui. Afgelopen zomer hebben we zelfs doordeweeks ruim voor 7 uur last gehad van de reparaties aan het dak van het Ruppertgebouw.”

Reparaties aan het dak van het Ruppertgebouw

De bewoners hebben al meerdere klachten ingediend en hebben ook regelmatig contact opgenomen met zowel de gemeente als de universiteit. Toch lijkt dat niet altijd zin te hebben. Vooral het Leuvenplein blijkt een hoofdpijndossier te zijn. De afspraak met de aannemers was dat de meest luidruchtige werkzaamheden tussen 7 en 9 uur ’s ochtends zou worden uitgevoerd, om colleges te ontzien. Door deze afspraak werd er te weinig rekening gehouden met de bewoners van verschillende gebouwen in De Uithof, vinden de bewoners. “Over het Ruppertgebouw hebben we herhaaldelijk klachten ingediend bij de UU, maar ze worden niet of te laat behandeld.”

Klachten veranderen niets
Van alle werkzaamheden zijn die bij het David de Wiedgebouw “de druppel”. Mardie woont al geruime tijd in Casa Confetti en is de overlast zat. “Om half zeven in de ochtend begonnen ze daar al in het beton te boren. Hoe kun je níet bedenken dat dit voor overlast zorgt? Wordt er wel rekening gehouden met bewoners in De Uithof?”

Alle klachten moeten volgens Mardie op dezelfde wijze worden ingediend. “Je stuurt een bericht naar de universiteit, dan krijg je een reactie terug, en vervolgens verandert er niets. Na een hoop klachten kwam de UU in juni met het initiatief voor een gesprek. Samen met een andere bewoner sprak Mardie met de projectgroep van het Leuvenplein. “Dit was een oprechte poging om naar ons te luisteren,” vertelt Mardie. “Het was een prettig gesprek waarbij er belangstelling werd getoond en werd nagedacht over verbetering van de communicatie. Dat werd na het gesprek gelukkig beter en ik heb het gevoel dat de overlast ook minder werd.”

Naar aanleiding van de overlast die de verbouwing rond en op het Leuvenplein veroorzaakte, heeft de projectgroep ook een foodtruck aan de Confettinaren aangeboden. “Een foodtruck is een leuk idee,” vertelt Mardie, “maar niet veel later werden de volgende werkzaamheden aangekondigd. Dan heb je al geen trek meer in zo’n truck.”

Mardie vraagt zich af waarom alle projecten achter elkaar uitgevoerd worden, in plaats van tegelijkertijd. “De planning had beter gekund. Reparaties aan het Ruppertgebouw konden tegelijk worden uitgevoerd met de herinrichting van het Leuvenplein en alles rondom het David de Wied kon uitgesteld worden. Dan hadden wij als bewoners tenminste een tijdje rust gehad.”

Een andere bewoner van Casa Confetti die veelvuldig contact heeft gehad met de universiteit is niet te spreken over de communicatie. “Afwijkende werkzaamheden worden niet vooraf aangekondigd. Je moet mailen om informatie te krijgen en vaak moet je meerdere keren contact opnemen voordat je je vraag beantwoord krijgt.”

Communicatie UU met Casa Confetti
Onlangs stelde Student & Starter vragen aan wethouder Victor Everhardt die over vastgoed gaat. De partij wilde weten of Everhardt wist van het geluidsoverlast van de casa confetti-bewoners. Hij antwoordde daarop dat hij er zeker van op de hoogte is, maar dat er een aanspreekpunt is gekomen en een app waar de bewoners hun klachten kwijtkunnen. Daarnaast constateerde hij dat er bij geen enkele bouwwerkzaamheden regels zijn overtreden. RTV Utrecht schreef hier een kort verslag over, waar door confettinaren in hun gesloten Facebookgroep fel op werd gereageerd. “De bagatelliserende toon vind ik erg storend,” reageert iemand op het gedeelde artikel. “Voor mijn gevoel worden we een beetje weggezet als aanstellers,” vindt een ander. Op aandringen van de confettinaren heeft RTV Utrecht uiteindelijk een uitgebreider verslag opgesteld vanuit de kant van de bewoners.

Aan het begin van het project rondom het Leuvenplein is er inderdaad een app van de universiteit gekomen, met daarin informatie over diverse bouwwerkzaamheden. Ook kunnen er via deze app klachten worden ingediend over bijvoorbeeld geluidsoverlast. “We begonnen met een app voor de werkzaamheden rondom het Leuvenplein,” vertelt Ruut van Rossen van Vastgoed & Campus. “Toen kwamen de eerste klachten binnen. Ook voor de activiteiten rondom het David de Wiedgebouw is er nu een app beschikbaar.”

Werkzaamheden ingang David de Wiedgebouw

Dat bevestigt ook het woonbestuur van Casa Confetti dat zich actief bezighoudt met de klachten van zijn medebewoners. Het bestuur heeft regelmatig contact gehad met de universiteit. Via hen wordt in de Facebookgroep gecommuniceerd over werkzaamheden rondom de flat. “Het woonbestuur houdt zich actief bezig met alle herrie. Pas sinds alle toestanden rondom het Leuvenplein worden we ook over andere werkzaamheden op de hoogte gehouden.”

“De werkzaamheden komen uit verschillende hoeken, wat communicatie lastig maakt,” vertelt voorzitter Gitte Mulder. “Daarnaast komt het voor dat gemaakte afspraken niet worden nagekomen, en dat duidelijke berichtgeving en reactie op klachten soms achterblijft.” Gitte bevestigt dat er vaker dan eens werkzaamheden voor 7 uur en ook in het weekend werden uitgevoerd. “Dit heeft voor sommige van onze bewoners als gevolg gehad dat ze een tijd niet in hun studio hebben kunnen verblijven. Daarnaast vertelt een aantal van hen dat ze er slecht van slapen en overdag amper kunnen studeren.”

De confettinaar wil wel duidelijk maken dat er ook begrip is voor het onderhoud van de gebouwen en de overlast die het met zich meebrengt. “Het is jammer dat veel van de werkzaamheden tegelijkertijd of vlak na elkaar worden uitgevoerd. Ik kan best begrijpen dat daar nou eenmaal geluidsoverlast van komt. Dat hebben we te accepteren en dat doen we ook, maar soms is overmatige herrie vermijdbaar of te verminderen. De bouwvakkers gebruikten gereedschap bijvoorbeeld in een afgesloten ruimte, zodat wij het minder konden horen. Maar helaas deden ze dat niet altijd.”

Overleg
Onlangs is afgesproken dat er elke zes weken een overleg zal zijn tussen het woonbestuur, de universiteit en andere partijen. “We komen bij elkaar om te kijken hoe we in de toekomst overlast zoveel mogelijk kunnen voorkomen en communicatie richting ons kunnen verbeteren. We hebben er een goed gevoel over en we hopen dat het kan helpen”, aldus Gitte.

Naar aanleiding van de klachten ontdekte de universiteit dat de aannemer die het David de Wiedgebouw onder handen nam, zich niet aan de afspraken hield, zegt Ruut van Rossen van de UU. “Die bleek buiten de juiste tijdstippen om werkzaamheden te hebben uitgevoerd die niet in het contract waren opgenomen.”

De universiteit heeft het initiatief genomen voor het overleg met het woonbestuur. “Tijdens dit periodieke overleg blikken we terug op hoe het de afgelopen tijd is gegaan, bespreken we wat er nog op de planning staat en wat voor effect dat kan hebben. Eventueel maken we hier afspraken met elkaar over.”

In november staan nog enkele werkzaamheden op de planning voor het Leuvenplein. De bomen worden dan geplant. “Dat werk zal niet veel lawaai met zich meebrengen”, legt Van Rossen uit, “maar de bomen worden wel met behulp van enkele machines geplant. De motoren daarvan kunnen eventueel voor overlast zorgen. Daarom hebben we met de projectmanager afgesproken om aan de andere kant van het plein te beginnen en dan richting Casa Confetti te werken.”

Vroege vogels aan het werk
Het probleem blijft echter dat veel lawaaierige werkzaamheden tussen 7 en 9 uur ’s ochtends worden uitgevoerd. In het Bouwbesluit van de overheid staat dat bouwwerk uitgevoerd mag worden vanaf 7 uur. Omdat de kern van de universiteit het onderwijs is, is er gekozen om voor aanvang van colleges de meeste bouwherrie toe te laten. “Met name bij de werkzaamheden op het Leuvenplein is zo veel mogelijk rekening met het onderwijs gehouden. Daardoor werden impactvolle werkzaamheden zoals boren in muren vroeg uitgevoerd. Uiteindelijk is het onze verantwoordelijkheid om na te denken over mogelijkheden waarin er voor iedereen het minste overlast ontstaat.”

Aanleg trambaan voor de Uithoflijn in 2017.

Tijdens de zomerweken hebben bewoners van Casa Confetti geklaagd over geluidsoverlast in de vroege ochtenduren. Dat ze in zomer ook vroeg begonnen vonden ze apart, aangezien er in deze periode volgens hen niet tot nauwelijks onderwijs wordt gegeven. Dat zat toch anders, weet Van Rossen. “Ook in de zomertijd wordt er weleens les gegeven of zijn er andere onderwijsbijeenkomsten. Helaas hebben wij slecht inzicht in wanneer en op welk tijdstip mogelijk tentamens of ander onderwijs plaatsvindt. Daardoor kunnen wij niet goed bepalen wanneer we wel en niet overdag bouwwerk in kunnen plannen om studenten en medewerkers op de universiteit niet te storen.”

Voorlopig zal er nog veel gewerkt worden rondom de studentenflat zoals de verwachte verbouwing van het Van Unnik . Een vraag die bij bewoners de ronde doet, is of er de mogelijkheid bestaat of Confettinaren financieel gecompenseerd kunnen worden. “Nee, dat doen wij niet”, vertelt van Rossen. “Veel van deze activiteiten liggen buiten onze invloedssfeer. We hebben niet altijd zicht op wat aannemers doen en kunnen slechts waar nodig bijsturen. We zijn niet in staat om geld dat voor onderwijs en onderzoek bedoeld is weg te geven.” Overigens wil Van Rossen wel kwijt dat de bewoners binnenkort in het zonnetje gezet zullen worden en zijn uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst eind november.

Overzicht bouwwerkzaamheden Science Park:
Trambaan – herinrichting Heidelberglaan is een langer lopend project, maar in april/mei 2019 werd er aan de voorkant van het flatgebouw grofweg tussen 23:00 en 1:00 uur gewerkt aan de bus- en trambaan.

Leuvenplein – februari tot half augustus 2019, maar er staat nog extra werk op de planning zoals het planten van bomen en het plaatsen van containers in november 2019

Dak van het Ruppertgebouw – juli tot augustus 2019, maar wordt nu nog steeds aan gewerkt.

David de Wiedgebouw – vanaf 12 augustus 2019 tot ongeveer eind 2020

Schoonmaakwerkzaamheden aan gevel van het Ruppertgebouw – aantal zaterdagen in september en oktober 2019

Nachtelijke rioolwerkzaamheden door de gemeente – september 2019

Nog op de planning vanaf 2020 – verbouwing Zonneveldvleugel en het Van Unnikgebouw

Advertentie