Co-create: studenten bedenken oplossingen tegen stress

De deelnemende studenten aan de stress-challenge van Co-create, foto's Dimitra Mousa

Stress, het is voor de meeste studenten geen onbekend terrein. Naast studeren houden ze zich bezig met bijbaantjes, sporten en andere sociale gelegenheden. Het is daarom niet verwonderlijk dat één op de drie studenten een verhoogde kans heeft op het krijgen van een burn-out, aldus het LVSb.

Op de Universiteit Utrecht is er ook steeds meer aandacht voor het welzijn van studenten. Een voorbeeld daarvan is de onlangs georganiseerde Well Being Week, en de discussie over de verlaging van het bindend studieadvies. Tevens boog een groep van 14 studenten en alumni zich van 6 tot en met 17 mei over een soortgelijke kwestie. Zij moesten op zoek naar oplossingen die stress en mentale druk onder studenten kunnen tegengaan.

Werk een idee uit om stress tegen te gaan
Michèle Gerbrands, initiatiefnemer en coördinator van het vak, vond dat er op de universiteit meer aandacht nodig was voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Daarom ontwikkelde zij, samen met haar team onder leiding van hoogleraar Harold van Rijen, het vak co-create: life’s professional challenges, een keuzevak voor studenten en alumni van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht dat wordt aangeboden door de Graduate School of Life Sciences.

Het vak duurt twee weken, wordt in het Engels gegeven en is 3 studiepunten waard. Deelnemers krijgen een opdracht van de gemeente Utrecht, waarmee ze in groepen aan de slag gaan. Aan het einde van de cursus is er een eindpresentatie en wordt het beste idee uitgekozen. De helft van de cursustijd besteden de studenten aan het werken aan hun ideeën in groepen. De andere helft wordt ingevuld met inspiratiesessies en workshops over bijvoorbeeld het geven van feedback, maar ook is er ruimte voor reflectie en mindfulness. Op 17 mei vond de eindpresentatie plaats.

De opdracht die studenten kregen was breed: werk een idee uit om stress onder studenten tegen te gaan. Een onderwerp waar Gerbrands zelf onderzoek naar doet. De 23-jarige Anna (vierdejaars student Creative Business aan de HU) en de 26-jarige Juliete (eerstejaars masterstudent Toxicology and Environmental Health) kwamen met hun groep op het idee van Offcloud, een app die sociale media tijdelijk blokkeert. Op de vraag of ze stress ervaren, antwoorden beiden volmondig “ja”. Zo is Juliete naast haar master bezig met een cursus Nederlands, en Anna is bezig met het schrijven van haar bachelorscriptie. Telefoons, en met name sociale media, leiden daarbij vaak af.

Geen concentratieverstorende appjes, rustruimtes en goed, goedkoop eten

 Team Offcloud betaat uit Ruud Weijtens

, Anna Rusinova

, Sabina Khan

en Juliette da Silva

 

Offcloud zorgt ervoor dat studenten zich beter kunnen concentreren, door apps zoals Facebook tijdelijk af te schermen. De app heeft ook een beloningssysteem: elk uur dat je geen gebruik maakt van je telefoon, wordt beloond met coins. Die coins kun je dan vervolgens inwisselen in ruil voor stressverminderende activiteiten, zoals yoga, maar ook voor een kopje koffie in De Uithof. Ook onderzochten ze de mogelijkheid om in ruil voor het opgebouwde krediet vrijwilligerswerk te verrichten, omdat dit soort werkzaamheden voldoening geven en positieve gevoelens stimuleren. Op die manier vangt de app twee vliegen in één klap, aldus Anna en Juliete. Ten eerste wordt stress tegengegaan doordat studenten minder worden afgeleid en dus productiever werken, en de kans groter is dat ze hun deadlines halen. Aan de andere kant wordt offline-tijd beloond met activiteiten die, op hun beurt, stressverlagend werken.

Team S.P.A.C.E bestaat uit Kim de Wit, Julien Python, Veerle Paarlberg en Nune Kazaryan

Een ander idee werd bedacht door Veerle (21, derdejaarsstudent Sociale Geografie & Planologie) en haar groepsgenoten. Zij bedachten S.P.A.C.E., een concept waarbij studenten korte pauzes (15 tot 30 minuten) nemen om hun gedachten te verzetten. Hiervoor willen ze op de universiteit geluidsdichte cabines bouwen, waar studenten zich kunnen terugtrekken. In de cabine kunnen studenten luisteren naar rustgevende geluiden, comfortabel zitten en een rustgevend spel doen zoals een sudoku. Verder kan het licht en het geluid in de cabine naar wens worden aangepast. Op deze manier worden studenten verleid om pauzes te nemen, iets wat op zijn beurt helpt met het verlagen van mentale druk. Voor Veerle is rust nemen één van de belangrijkste manieren om met druk om te gaan. Met name rond de tentamenperiodes merkt ze dat ze regelmatig tijd te kort komt, en dat brengt stress met zich mee.

Skander (24, tweedejaars masterstudent History and Philosophy of Science) herkent deze stress ook, maar hij erkent dat het nu eenmaal bij het studentenleven hoort. Samen met zijn groep bedacht hij tijdens de cursus het idee Tranqwhale. Het was de studenten opgevallen dat het op de universiteit ontbreekt aan een fijne omgeving waar studenten en staf rustig kunnen pauzeren. Tranqwhale speelt daarop in door te pleiten voor de aanpassing van de grote kantines zoals die in het Educatorium en in het Minnaertgebouw. Kantines moeten een gezellige plek worden waar mensen samen kunnen komen om te ontspannen. Eén van de manieren waarop dit bereikt kan worden is door het serveren van goedkope (2 à 3 euro), fatsoenlijke maaltijden. Verder willen ze de “klinische setting” doorbreken door het plaatsen van planten, het opdelen van de ruimtes in kleinere plekken en comfortabele stoelen. Skander: “We willen er een huiskamergevoel creëren”. Aldus de studenten is goede voeding essentieel, omdat het bijdraagt aan het concentratievermogen. Ze hopen dat, door de pauzeruimtes structureel aan te pakken, studenten kunnen worden gestimuleerd om te ontspannen.  

En de winnaar is

Team Tranqwhale bestaat uit Skander Jaïbi, Ioana Morcov, Shaima Abdalla, Manoeska Wuijts, Fatma Rustem Gulluoglu

Uiteindelijk werd Tranqwhale gekozen als de winnaar van het project. Toch benadrukt Gerbrands dat het geen wedstrijd is, en dat alle ideeën waardevol zijn. Het is nu aan de studenten om hun concepten verder te ontwikkelen als ze dat willen, de cursusbegeleiders stellen daarvoor hun eigen netwerken beschikbaar aan de studenten. De bedenkers van Tranqwhale vergaderen binnenkort met studentenwelzijnsnetwerk, een samenwerkingsverband tussen het gros van de Nederlandse universiteiten en hogescholen. Hier hopen ze hun ideeën verder te promoten.

Interesse in deze cursus? Volgend collegejaar wordt het vak opnieuw aangeboden met weer een nieuwe challenge. Voor meer informatie, zie www.co-challenge.com

Advertentie