De bouwput die De Uithof heet

Aan de bouwactiviteiten in De Uithof is komend jaar nauwelijks te ontkomen. Foto's Gwenda Knobel

Wil je fris en fruitig aan je nieuwe leven als student beginnen, start dat in het stof en de bouwherrie. Niet alleen wordt er in elke hoek van De Uithof gebouwd, ook het hart van de universiteitscampus ligt helemaal open.


Het gat in het hart van De Uithof

In  september 2018 is het zover. Dan kan je met de sneltram van Utrecht Centraal in een minuut of elf op een relaxte manier naar het hart van de De Uithof zoeven. Maar voor het zover is, moet er nog veel gebeuren op de route tussen het station en eindpunt P+R De Uithof, de grote parkeergarage van het Utrecht Science Park.

Door de hele stad kom je werkzaamheden tegen die met de Uithoflijn te maken hebben. Maar waar je tijdens je studie het meeste last van zult hebben, is van het werk op de campus.

De weg die De Uithof doorsnijdt, ligt helemaal open. Vanaf de Weg tot de Wetenschap tot aan de Bolognalaan maken bouwmachines de dienst uit op de Padualaan en de Heidelberglaan. Tot de zomer van 2016 was dit de busbaan die nu dus een metamorfose krijgt tot trambaan waarover overigens óók de bussen en ambulances gaan rijden. Het fietspad dat er naast liep, is nu de busbaan. Hierdoor blijft er weinig plek over voor voetgangers die ongetwijfeld de stoep ook nog moeten delen met ongehoorzame fietsers die het fietspad langs de Cambridgelaan en de Leuvenlaan te ver omrijden vinden.

Behalve dat iedereen moet omrijden en omlopen, zal er ook de nodige herrie gepaard gaan met de aanleg van de tramlijn. De bouwers hebben wel beloofd om tijdens tentamenperiodes het geluid te dempen.

In het voorjaar van 2017 moet de tram- annex busbaan zo ver klaar zijn in De Uithof dat het fietspad weer als fietspad gebruikt kan worden en de bussen over de trambaan kunnen rijden. Een paar maanden later kun je af en toe ook een tram zien rijden, maar pas in september 2018 mogen er passagiers mee. Dan rijdt er tussen 7 en 19 uur elke vier minuten een tram van het station naar De Uithof.

Wil je weten op welk moment er overlast te verwachten is bij jou in de buurt kijk dan op de hinderkaart van aannemer BAM. Klachten kun je kwijt bij het Meldingenloket.


Ratelende boren in de bètahoek

Ben je student van de bèta- of geowetenschappenfaculteit? Dan bof je ook niet echt. Hoewel in april 2015 het spiksplinternieuwe Koningsbergergebouw is geopend, is voor de zomer de beuk in het oranje pand gegaan. Het Minnaertgebouw krijgt een grondige facelift waardoor het in september 2017 weer een modern onderwijspand is. Ook wordt het pand verbonden met andere gebouwen in de buurt door middel van een groene glazen gang. In het Minnaert komt ook een nieuwe kantine, maar tot die open gaat, kun je lunchen in de houten keet de Vagant voor het Koningsbergergebouw. Voor wie geen brood van huis wil meenemen, kan eten kopen bij een foodtruck naat de Vagant.

Maar er wordt meer gebouwd in deze hoek van de campus. Verderop wordt gewerkt aan een pand dat speciaal bestemd is voor masterstudenten en medewerkers van geowetenschappen. Dit pand moet klaar zijn in de zomer van 2017. In dezelfde hoek zit ook het Robert van de Graaflaboratorium dat wordt verbouwd tot het Earth Simulation Lab voor de geo’s. De bouwers zullen naar verwachting eind 2017 hun werk afronden.


Herrie in de Hogeschool Utrecht

De  Hogeschool Utrecht laat zich ook niet ongemoeid als het gaat om bouwactiviteiten. De HU heeft een aantal jaren geleden besloten om alle Utrechtse faculteiten die op verschillende locaties in de stad zijn gehuisvest naar De Uithof te halen. Dit moet in 2017 zijn gerealiseerd.  

Voor haar studenten verbouwt de HU nu drie van haar panden aan de Padualaan. De verbouwingen zijn al even aan de gang en tussen september en eind 2016 kunnen de studenten en docenten er gefaseerd in.

Op  het door hekken afgeschermde terrein begrensd door de Heidelberglaan, Bolognalaan, Cambrigdelaan en studentencomplex De Bisschoppen, komt nieuwbouw voor onder meer de faculteit Communicatie en Journalistiek en het Institute for ICT. Het werk op deze voormalige parkeerplaats is deze zomer pas begonnen en de oplevering wordt eind 2017 verwacht.


Nieuwe bewoners voor De Uithof

In  2015 werden de laatste resten van het Wentgebouw in de zuidwesthoek van De Uithof opgeruimd. Het stuk grond dat wordt ingesloten door de Sorbonnelaan, Aarhuslaan, Helsinkilaan en de Weg tot de Wetenschap werd bouwrijp gemaakt voor een nieuwe bewoner van het Utrecht Science Park: het RIVM en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen van het Ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie gaat hier een glazen toren van 18 verdiepingen bouwen met kantoren en laboratoria voor 2200 mensen.

De werkzaamheden werden voor de zomer stilgelegd, omdat het bouwplan niet voldeed aan de eisen. Dit najaar wordt bekend hoe het nu verder moet. Het pand zou worden opgeleverd in het najaar in 2018 wanneer de sneltram gaat rijden, maar wanneer het RIVM en het CBG nu naar de kennispolder komen, is nog onbekend.


Meer zorg voor kinderen achter het WKZ

Ook in de hoek van De Uithof achter het Wilhelmina Kinderziekenhuis wordt gebouwd. De bouwwerkzaamheden zie je alleen als je met het OV van en naar de grote parkeergarage rijdt. Het pand in aanbouw is het nieuwe Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. In dit nieuwe centrum wordt alle kennis over kanker bij kinderen gebundeld en is er ruimte voor de ouders om dicht bij hun zieke kinderen te zijn.


Groene netten aan flat Van Unnik

Wordt er ook verbouwd aan die hoge flat in het hart van De Uithof? Nee, de groene netten moeten voorbijgangers beschermen tegen vallend gesteente. Dit op een na oudste pand van de UU lijdt aan betonrot en om te voorkomen dat je stukjes steen op je hoofd krijgt, zijn de netten om het gebouw gespannen. Voorlopig wordt de betonrot niet aangepakt. Onduidelijk is nog wat de universiteit precies wil met de flat die nu al half leeg staat. Volgend jaar zijn alle medewerkers en studenten vertrokken uit het pand. Verschillende partijen willen er graag een studentenflat van maken.


Zijn we in 2018 klaar met alle bouwwerkzaamheden?

Nee natuurlijk niet! Als het werk is opgeleverd, moet de campus weer worden aangekleed met groen. Voor alle werkzaamheden zijn heel veel bomen verdwenen en ook de groene pauzeplekjes op de Heidelberg- en Padualaan zijn weggeschept. Dit moet allemaal weer in ere worden hersteld. Daarbij heeft de UU nog wensen om het hart van de campus harder te laten kloppen. Zo zijn er plannen voor een roeibaan in De Uithof, meer ontmoetingsplekken en meer winkels. 

Ook zijn er nog genoeg wensen voor nieuwe gebouwen in De Uithof voor onderwijs en onderzoek. Die plannen moeten nog even wachten tot duidelijk is of er voldoende geld voor is. Daar lopen nu verschillende onderzoeken naar.

Wensen voor nieuwbouw zijn er nog vooral in de hoek van de bèta's, life sciences en diergeneeskunde. Zo moet het Kruytgebouw aan de Padualaan waar scheikunde en biologie in zitten, vervangen worden. Ook komt er op de Universiteitsweg naast het David de Wiedgebouw nieuwbouw voor de life sciences. Het De Wiedgebouw wordt uitgebouwd met een bunker voor elektronenmicroscopie en de faculteit Diergeneeskunde in de zuidoosthoek van De Uithof wil nieuwbouw plegen voor het onderwijs. Het Androclusgebouw zal dan worden afgebroken. Maar als je geluk hebt, beginnen die werkzaamheden pas als jij al lang je mastertitel op zak hebt.


Advertentie