Deze DUB-artikelen uit 2019 moet je echt gelezen hebben

De afgebrande pizzeria met daarboven het onbewoonbare studentenhuis in de Nobelstraat, foto DUB

Schaf ‘anonieme roeptoeterij’ (oftewel docentenevaluaties) af
In januari publiceerde DUB een opinie van universitair hoofddocent Jaap Bos over studentevaluaties. In dat stuk haalt de psycholoog de Amerikaanse website RMP (Rate My Professor, ‘where students do the grading’) aan en spreekt hij de vrees uit dat Nederland dezelfde kant opgaat. Hij pleit ervoor om de ‘anonieme roeptoeterij’ in evaluaties af te schaffen en die te vervangen voor een kritische dialoog over het vak tussen docent en student.

'Statusverschil tussen hbo en universiteit is niet terecht'
Met 34.000 studenten is de Hogeschool Utrecht groter dan de UU die 30.000 studenten heeft. Jan Bogerd staat aan het roer van de HU en vindt het niet terecht dat universitaire studenten in het algemeen een hogere status worden toebedeeld, zegt hij in het interview met DUB waarin hij twaalf vragen beantwoordt. “Ik denk dat iedereen die meer praktijkgericht wil werken, zich beter thuis voelt op het hbo.” In het verhaal doet hij verder een boekje open over de samenwerkingen tussen beide instellingen, maar ook over studenten, onderzoek doen aan de HU en de toekomst van de HU en de UU op het Utrecht Science Park.

'Volkert, waar ben je?’
De Facebookpost ‘Volkert, waar ben je?’ van een Utrechtse docent aan de faculteit Geesteswetenschappen zorgde er in maart voor dat de docent een stroom aan bedreigingen kreeg op Facebook. Hij plaatste de post naar aanleiding van de grote winst van Forum voor Democratie na de provinciale verkiezingen. De docent en de Universiteit Utrecht kregen ook veel media-aandacht door deze uitspraak op social media. De universiteit stelde de medewerker op non-actief. Later, na dit artikel, kreeg hij te horen dat hij mocht blijven met een ‘voorwaardelijk strafontslag met een proeftijd van twee jaar’.

Studenten voeren actie om docent te behouden
In april kwamen studenten van de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen in opstand tegen de promotie-eis die aan UU-docenten gesteld wordt. Ook liepen ze te hoop tegen het ontslag van een gewaardeerde docent. Die docent is Robbie Voss. Hij gaf op dat moment al dertien jaar les en werkte in die jaren voor vier universiteiten. Omdat hij niet gepromoveerd is, moest hij de Universiteit Utrecht verlaten. Zijn studenten Zozan en Kim startten daarom twee petities: één om de promotie-eis af te schaffen en één om Robbie Voss in dienst te houden. De actie heeft echter niet kunnen voorkomen dat hij de Utrechtse faculteit moest verlaten. De protesten van de studenten waarbij collega’s zich ook aansloten, waren volgens Voss zowel het hoogte- als dieptepunt van zijn professionele loopbaan.

Voss werkt nu bij de Universiteit van Amsterdam voor drie opleidingen: Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen; Politics, Psychology, Law & Economics en Bèta-Gamma. Hier geeft hij verschillende vakken en is hij begeleider van scripties en bacheloronderzoeken. ‘’Mijn werk verschilt niet wezenlijk van wat ik bij de UU deed. Alhoewel, de opleidingen waar ik nu werk zijn verdeeld over drie faculteiten. Dat geeft toch wel een interessante wending aan de notie van interdisciplinariteit en ervaar ik dan ook als erg leerzaam.’’

De promotie-eis bij de Utrechtse opleiding bestaat nog steeds. De hoogleraren waar Voss mee samenwerkte, gaven na de protesten in de ASW-Community aan dat zij die eis niet los willen laten. ‘’Eén van mijn goede collega’s bij de UU, Pieter de Bordes, moet nu, eveneens na een bevordering na vier jaar het veld ruimen.’’

Geëxplodeerde pizzeria
Wonen boven een pizzeria: de droom van menig student met een voorliefde voor deze snack. In dit geval eindigde die echter in een nachtmerrie door een explosie in het filiaal van New York Pizza aan de Nobelstraat. Studenten die in het SSH-pand boven het filiaal woonden, moesten per direct verkassen. Inmiddels hebben zij tijdelijk onderdak gevonden en heeft de studentenhuisvester een renovatieplan bij de gemeente ingediend. Het pand kon niet in één keer gerenoveerd worden, omdat het gaat om een monumentaal gebouw. De herstelwerkzaamheden zijn daarom aan strenge regels gebonden. De SSH hoopt dat het herstel kan beginnen in maart 2020. "We hopen dat de studenten voor de zomer vanuit hun tijdelijke woonruimte terug kunnen keren naar hun kamers boven de pizzeria’’, aldus Lies Buddingh van de SSH.

Motie over studievoucher rond pechstudenten aangenomen
‘Pechstudenten’ zijn studenten die financieel gezien tussen wal en schip vallen: zij zijn de eerste studenten die geen basisbeurs meer krijgen en het geld voor hun studie moeten lenen. Daarbij hebben ze de pech dat zij nog niet profiteren van het betere onderwijs waar de ‘basisbeursmiljoenen’ in geïnvesteerd moeten worden. Ter compensatie krijgen deze studenten een studievoucher ter waarde van 2000 euro. Het nadeel van die voucher is dat de studenten die tegoedbon pas jaren na hun afstuderen mogen gebruiken. Politici van GroenLinks en het CDA vinden dit onrechtvaardig. Zij pleitten er in een motie voor dat de pechstudenten de voucher al na hun bachelor in kunnen zetten, bijvoorbeeld voor hun master. Deze motie werd aangenomen. Maar enkele maanden later, in oktober 2019, reageerde minister Van Engelshoven dat studenten de voucher niet mogen inzetten voor hun master. Masterstudent Tahrim Ramdjan behoort tot de groep studenten die de studievoucher ontvangt. Hij betoogt in Trouw dat de voucher weinig voorstelt als studenten hem pas na hun master kunnen inzetten. 

Fotostrip over gedeelde frustratie roept veel herkenning op
Geen artikel, maar de 3Hoog-fotostrip Vakantieplannen van Ype Driessen werd in juli het best bekeken op DUB. De fotostrip ging over Ziggo-monteurs die de gewoonte hebben om onmogelijke indicaties te geven van de tijdsperiode waarin ze langs komen.

Van peren tot prela
Weet jij wat 'Echt winnen dat ik vanavond met de maiden ga keten' betekent? Neerlandica Fleur Melchers deed onderzoek naar Utrechtse studententaal. In september deelde ze in dit artikel voor DUB een paar treffende voorbeelden uit haar bachelorscriptie ‘Burger of borrelaar’.

Derde plek in de ranking van algemene universiteiten
De best beoordeelde Utrechtse bacheloropleidingen zijn Bestuurs- & Organisatiewetenschap, Keltisch en Duits, blijkt uit de Keuzegids Universiteiten 2020 die in november uitkwam. De Universiteit Utrecht haalde de derde plek in de ranking van algemene universiteiten.

‘Binnen deze universiteit is mijn joods-zijn gelukkig geen issue’
De eigenzinnige vierdejaars rechtenstudent Hidde van Koningsveld bekeerde zich in zijn twintiger jaren tot het jodendom. Aan DUB vertelt hij meer over zijn werk als beleidsmedewerker bij het Cidi, (Centrum Informatie en Documentatie Israël) hoe hij momenteel naar de wereld kijkt en over zijn toekomstplannen. Hidde is één van de veelbelovende vijftien van DUB.

 

Advertentie