Een dag uit het leven van een U-raadslid: van vergadering naar vergadering

Body: 

Hoe ziet de werkdag van een Universiteitsraadslid er nu eigenlijk uit? DUB liep mee met raadslid Lau Bosse in “een gigantisch bureaucratische organisatie waar vergaderen aan de orde van de dag is”.

Hoe ziet de werkdag van een Universiteitsraadslid er nu eigenlijk uit? DUB liep mee met raadslid Lau Bosse in “een gigantisch bureaucratische organisatie waar vergaderen de klok slaat”.

Lau is één van de twaalf studenten die elk jaar plaatsneemt in de Universiteitsraad (U-raad). Deze studenten vertegenwoordigen de belangen van alle 30.000 UU-studenten. Desondanks weten maar weinig studenten wat die raadsleden doen.

Ik in elk geval niet. Ik studeer Taal- en cultuurstudies en loop sinds april stage bij DUB. Tot voor kort wist ik amper wat de Universiteitsraad voor mij en de UU betekende. Ik stemde wel als één van de weinigen, maar alleen als het uitkwam. Wat er met mijn stem gebeurde wist ik niet precies. 

Om te weten te komen wat de Universiteitsraad (voor mij) doet, loop ik een dag mee met Lau Bosse. Hij studeert Sociale geografie en planologie en zit dit studiejaar namens de Partij voor de Utrechtse Student (PvdUS) in de Universiteitsraad.

Dinsdag 22 april 2014, 09:05 uur: aankomst bij het Bestuursgebouw
Lau kom iets na negenen strak in pak aan bij het Bestuursgebouw van de universiteit. Hij en zijn collega-studentraadsleden hebben een werkkamer op de vijfde etage. Vandaag is een belangrijke dag, want vanmiddag vergadert de U-raad met het college van bestuur (ook wel: cvb of ‘het college’) van de UU.

Ik hoor van Lau dat raadsleden al een week voor de vergadering met het cvb vragen moeten doorgegeven in een draaiboek, zodat het cvb alvast een antwoord kan voorbereiden. Dat verbaast me enigszins. Wordt de vergadering met het college dan niet een georkestreerde poppenkast? Lau antwoordt dat de vragen niet letterlijk zoals in het draaiboek gesteld worden. Dat laat volgens hem nog genoeg ruimte over voor discussie. Het bestuur stelt een antwoord op basis van onderwerp op. “Daarnaast laat je natuurlijk niet het achterste van je tong zien in zo’n draaiboek.”

Na het draaiboek moet hij de agenda opstellen voor de vergadering van de studentgeleding van de U-raad, ook wel de ‘SG’ genoemd. Ook mailt hij nog wat aanmoedigende woorden naar de studentleden van de faculteitsraad van Geowetenschappen, voor wie hij contactpersoon is in de U-raad. Die vergaderen en stemmen vanmiddag over “de 4-5 discussie”. Lau baalt dat hij hier niet bij kan zijn vanwege de U-raad plus. De pilot met een 5 als minimaal herkansingscijfer is “een voorbode voor een discussie in de U-raad”, die hij mogelijk moet voeren.

10:00 uur: fractievergadering van de PvdUS
Naast Lau zelf bestaat de PvdUS-fractie uit drie vrouwen. Dit heeft zo zijn voordelen, zegt hij. “Bij mannen zou het eerder zoiets zijn van: ja, dat komt nog wel. Bij vrouwen is het: we gaan nu dit en dat regelen!”

Fractiegenoot Inge Naves wordt bijgepraat over vorige week, waarin zij afwezig was. De studentgeleding vergaderde toen met de personeelsgeleding (‘PG’) en Lau en Inge waren hier niet bij. Ik kom te weten dat er naast de twaalf studenten blijkbaar ook twaalf personeelsleden in de Universiteitsraad. 

Na het bespreken van de aanstaande verkiezingen en de begroting daarvoor is het tijd voor de volgende vergadering.

11:10 uur: vergadering van de studentgeleding
De dag bestaat uit een lange opeenvolging van vergaderingen als opmaat naar dé vergadering van de dag: de zogeheten ‘plusvergadering’ met het college van bestuur om 15:00 uur. Lau zegt dat het natuurlijk niet altijd zo veel vergaderen is, maar wel vaak. “Je moet wel in de gaten houden dat we in een gigantisch bureaucratische organisatie zitten waar vergaderen waar vergaderen aan de orde van de dag is.”

In deze vergadering van de studentgeleding verdelen de studentleden onderling de vragen die gesteld moeten worden in de U-raad plus.

12:40 uur: lunch in het Educatorium
Tijd voor de lunch. In de kantine van het Educatorium haalt Lau een kop Indische tomatensoep, een pistoletje met filet americain en biologische rodenvruchtensap. Normaal luncht hij met andere raadsleden of met vrienden, maar vandaag luncht hij met mij.

“Waarom ben je eigenlijk raadslid geworden?” vraag ik hem. Via-via, vertelt hij, onder andere via een jaarclubgenoot van Veritas, kwam hij meer te weten over de U-raad. Hij raakte geïnteresseerd en besloot zich kandidaat te stellen. Hij wilde ook zien hoe zo’n grote organisatie met 30.000 studenten en 8000 medewerkers bestuurd wordt.

14:05 uur: vergadering U-raad min (SG en PG)
Voordat de U-raad plus van start gaat nemen de SG en PG samen een uurtje de tijd om het draaiboek door te nemen. De raadsleden zitten in een rechthoekige vorm. De leden van de studenten- en personeelsgeleding zitten aan de lange zijden. De voorzitter van de U-raad en notulisten zitten aan de ene korte zijde, het cvb komt straks aan de andere kant te zitten. Het valt me op dat leden van de SG en PG door elkaar zitten en ook niet geordend op fractie. Is dat om eenheid te vormen richting het cvb of zijn de onderlinge verschillen eigenlijk niet zo groot?

Lau antwoordt later dat het inderdaad om het uitstralen van eenheid gaat: “We zijn één raad. Doen we dat bewust zo? Ja.” Ook de vragen verdelen ze zo dat personeel en studenten ongeveer evenveel aan het woord zijn. “En sommigen zitten nou eenmaal liever naast elkaar.” 

15:05 uur: vergadering U-raad plus (SG, PG en cvb)
De ‘plusvergadering’ vindt maar zes keer per jaar plaats en vormt volgens Lau het hoogtepunt van een cyclus van commissievergaderingen en informele gesprekken.

Voordat de vergadering begint geeft het college eerst iedereen een hand. Bestuursvoorzitter Marjan Oudeman zegt ook tegen mij “hallo”. Buiten DUB is er weinig publiek. Alleen twee kandidaten voor de komende verkiezingen voor de studentgeleding komen alvast kijken hoe het eraan toegaat, voor de rest is er niemand.

Lau laat voor het eerst van zich horen tijdens de bespreking van eventuele bestemmingen voor het overschot van 30 miljoen euro over 2013. Hij vraagt aan het cvb of de U-raad hier überhaupt formeel medezeggenschap over heeft, waarop Oudeman simpelweg “nee, ik geloof van niet” antwoordt. 

Na de vergadering vraag ik Lau of hij vond dat Marjan Oudeman kortaf was. Lau: “De discussie was eerst heel langdradig. Toen stelde ik een korte vraag en kreeg ik ook een kort antwoord. Maar Bert (van der Zwaan, rector, red.) of Marjan zijn normaal niet zo zuinig met hun woorden, hoor.”

Even na vieren stelt Lau een vraag over het Utrecht Science Park (USP). Hij wil weten meer weten over het beleid voor het USP, een samenwerkingsverband tussen de UU, het UMC, de HU, provincie en gemeente om De Uithof te laten groeien als internationaal kenniscentrum. Hij is hierin geïnteresseerd vanwege zijn studie Sociale geografie en planologie.

Oudeman antwoordt dat de UU zich actief bemoeid met de ontwikkeling van het USP, maar wat dat beleid precies inhoudt zal Lau zelf moeten opzoeken. Jammer. Lau had verwacht meer te weten te komen.

Het valt me op dat Lau tijdens de vergadering veel op zijn iPad kijkt, net als veel andere raadsleden. Na de vergadering vertelt hij me dat ze een chatroom hebben met alle raadsleden om antwoorden van het cvb snel te bespreken of aanwijzingen door te spelen. Dat wil ook nog wel eens tot de slappe lach leiden, maar vandaag helaas niet.

16:55 uur: borrel
De U-raad plus eindigt met een borrel voor het college en de raadsleden. Na de borrel vertrekt Lau naar een etentje met zijn jaarclub van Veritas. De lange dag trekt echter zijn tol en rond 20:30 uur besluit hij zijn huis en bed op te zoeken. 

Wat ik zelf geleerd heb? Dat de studentgeleding meepraat over beleid dat ook op mij betrekking heeft. En dat een raadslid de hele dag in de weer is en veel vergadert. Het valt me ook op dat het er in de Universiteitsraad anders aan toegaat dan in de Tweede Kamer. Vurige debatten zoals tussen Geert Wilders en Alexander Pechtold zie je hier niet.

Lau is de komende dagen en weken druk bezig zijn met de aanstaande verkiezingen. Van 19 tot en met 23 mei kunnen studenten stemmen voor de studentgeleding van de Universiteitsraad. Dat kan op de universiteit, maar studenten kunnen ook online stemmen met hun SolisID. Voor de PvdUS is Lau lijstduwer op plek 29 van de kieslijst.

Facebook Twitter Whatsapp Mail