medezeggenschap

Nieuws

Studenten bij bezetting willen meer discussieplekken

Hoe zorg je voor een meer democratische universiteit?

Nieuws

Vergoedingen raadsleden verschillen per universiteit

Landelijke afspraken medezeggenschap komen niet van de grond

Nieuws

Studenten en docenten moeten kunnen ingrijpen

Grotere rol voor medezeggenschap bij onderwijsvernieuwingen

Nieuws

Medezeggenschap moet aantrekkelijker worden

Forse verhoging vergoeding studentleden Universiteitsraad

Nieuws

Functie wordt versterkt na evaluatie

Chiara Stam nieuwe studentassessor