Nationaal onderzoek

Hoe ervaar jij diversiteit op de Universiteit Utrecht?

Diversiteitspoll
Illustratie: Eveline Schram

De diversiteitsenquête is vanaf nu gesloten.

Het onderzoek naar diversiteit en inclusie is een initiatief van de Kring van Hoofdredacteuren Hoger Onderwijs Media. De hoofdredacteur van DUB en tevens voorzitter van de ‘Kring’ Ries Agterberg legt uit waarom voor dit thema is gekozen: “Diversiteit is een veelbesproken onderwerp binnen en buiten de Universiteit Utrecht. In hoeverre is diversiteitsbeleid nodig en zo ja hoe ver kun je diversiteitspolitiek doorvoeren? Gaat het hoger onderwijs hierin te ver, of juist niet snel genoeg? De minister van Justitie zei recent in een lezing dat woke op universiteiten de academische vrijheid bedreigt. Is dat waar? Met dit onderzoek willen we ontdekken hoe studenten en medewerkers over deze thema’s denken.”

Regenboogfietspad
De enquête gaat onder meer over de vraag waar de universiteit de prioriteit moet leggen als het gaat om diversiteit en inclusie. Wat vinden de studenten en medewerkers van de maatregelen die tot nu toe genomen zijn, zoals aanleggen van het regenboogfietspad zoals de genderneutrale toiletten, het dekoloniseren van het curriculum, de opvang van eerstegeneratiestudenten, het streven om meer vrouwelijke hoogleraren aan te stellen of het geven van biastrainingen? En waar zit ruimte voor verbetering? 

In 2020 was er een verhit debat in de Tweede Kamer over een Nationaal Actieplan voor meer diversiteit en inclusie. Grofweg waren er twee stromingen. De ene zei: je moet niet op diversiteit en afkomst letten, want het gaat alleen om kwaliteit. De andere zei: kwaliteit komt soms niet bovendrijven doordat bepaalde mensen worden achtergesteld. In de praktijk ging het in het hoger onderwijs dan vaak over het aanstellen van meer vrouwen, zo ontdekte De Jonge Academie. Moet dat beleid volgens de studenten en medewerkers veranderen?

Buitengesloten voelen
Meer dan het verzamelen van meningen, biedt het onderzoek ook ruimte om eigen ervaringen te delen. “Zijn er studenten en medewerkers die zich buitengesloten voelen of vinden ze dat ze gediscrimineerd worden? En zo ja, weten ze dan waar ze terecht kunnen?”

De enquête is niet het enige dat de Kring doet. De bladen doen ook  onderzoek naar het beleid van universiteiten en hogescholen . Welke prioriteiten leggen de besturen? De enquête kan zicht bieden op een discrepantie tussen de prioriteiten van instellingen en  de ideeën van de studenten en medewerkers op het gebied van diversiteit en inclusie.

Het project van de Kring is mogelijk gemaakt met steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, een organisatie die onderzoeksjournalistiek in Nederland ondersteunt. De Kring heeft hiervoor ruim 100.000 euro gekregen. De enquête is samengesteld op basis van gesprekken met redacteuren van alle deelnemende bladen en is opgesteld door Onderzoeksbureau Newcom. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt. Respondenten kunnen, als zij dit willen, aangeven dat een journalist van de eigen instelling met hen contact kan opnemen om nader over deze kwestie te praten.

De enquête is nu gesloten.

 

Advertentie