Minder kantines, catering uitbesteed

In de toekomst heeft de Universiteit Utrecht nog maar vier grote bedrijfsrestaurants. De catering zal volgend jaar zomer in zijn geheel zijn uitbesteed. De 28 UU-medewerkers zijn dan bij de nieuwe, externe cateraar in dienst. De kantines in het Bestuurs- en het Langeveldgebouw worden gesloten net als de restaurants op Trans 10 en twee op het terrein van University College. Er zijn meer kleinere locaties met een beperkt assortiment.

Dit toekomstscenario voor de restauratieve voorzieningen van de Universiteit Utrecht heeft de voorkeur van het college van bestuur. Door de catering uit te besteden en te reorganiseren, hoopt de universiteit jaarlijks een miljoen euro te besparen. Bovendien denkt het college dat een extern bedrijf beter in kan spelen op vernieuwingen op cateringgebied en op de behoeften van de klanten.

Het concept-toekomstvisie (pdf) dat in totaal drie scenario’s beschrijft, is gisteren openbaar gemaakt. Al enige jaren is duidelijk dat de universiteit de catering wil uitbesteden. De grote vraag was altijd wat er met het personeel zou gaan gebeuren en of de vaste gezichten in de kantine zouden gaan verdwijnen.

Dat laatste kan het geval zijn, zo staat in het visiedocument. De nieuwe cateraar naar wie vanaf februari 2012 wordt gezocht, moet de arbeidsovereenkomsten van de 28 medewerkers die in dienst zijn van de Universiteit Utrecht overnemen. In het contract met de nieuwe cateraar kan worden opgenomen dat de medewerkers op een UU-locatie ingezet gaan worden. De medewerkers zullen wel een andere CAO krijgen. Mocht dit een meer sobere arbeidsovereenkomst zijn, dan zal de UU hen hiervoor eenmalig compenseren. De andere 41 medewerkers zijn in dienst van Sodexo en vallen dus onder de verantwoordelijkheid van dit bedrijf.

Minder kantines

Voordat de UU gaat zoeken naar een nieuwe cateraar, moet duidelijk worden wat voor voorzieningenniveau de universiteit voorstaat. Het idee is om het aantal kantines – nu zijn er 21 locaties – te verkleinen. Dit scheelt in huisvestingslasten.

Een kleiner aantal restaurants zal ook zorgen voor een groter aantal klanten per locatie, wat weer aantrekkelijker is voor de exploitatie. Nu maken 3678 mensen (12 procent) per dag gebruik van de kantines en geven er gemiddeld 2,48 euro uit. Het bestedingsbedrag is vergelijkbaar met dat van andere universiteiten, maar daar eten 20 tot 25 procent van de studenten en medewerkers in de kantines.

De vier restaurants die een uitgebreid assortiment houden, zijn de kantines in het Educatorium, het Minnaertgebouw, het Androclusgebouw en het nog te bouwen restaurant in de nieuwe UB in de binnenstad. De kleinere voorzieningen die blijven zijn Gutenberg, Goliath in het David de Wiedgebouw en de kiosk in het Kruijtgebouw. Een dergelijke outlet zal ook worden gerealiseerd in het J.Donkervoetgebouw in De Uithof en aan Janskerkhof 3 en Achter de Sint Pieter in de binnenstad.

Dat betekent dat de kantines in het Bestuursgebouw en het Langeveldgebouw worden gesloten. Trans 10 gaat dicht net als de kantines van het James Boswell Instituut en en het pand van Economie op het terrein van het University College. De Dininghall van UCU en de kantine aan de Bijlhouwerstraat blijven bestaan. Verschillende bestaande locaties zouden nog wel als ontmoetingsruimte met een automatenwand in gebruik kunnen blijven.

Eisenpakket

De nieuwe cateraar moet aan een groot aantal eisen voldoen. Behalve dat hij de UU-medewerkers moet overnemen, moet de voorziening passen bij de uitstraling van de universiteit. Ook moet het cateringaanbod meer voldoen aan de behoefte van medewerkers en studenten. Zo moet er rekening gehouden worden met het internationale karakter van de doelgroep en tegemoet worden gekomen aan de wens van zowel medewerkers als studenten voor gezonde en gevarieerde producten. Maar er moeten ook meer producten verkocht worden die mee te nemen zijn. Het assortiment moet ook aansluiten op trends in de moderne horeca. De openingstijden moeten beter dan nu het geval is, aansluiten op de bedrijfs- en onderwijstijden. De prijzen tot slot, moeten lager blijven dan in de horeca, maar of de kantine duurder gaat worden dan nu het geval is, is nog niet bekend. 

Eerste reactie van het personeel 'Het voelt niet eerlijk'

Advertentie