Nieuwe beoordelingsgesprekken van start

Sinds 1 april behoort het Resultaat en Ontwikkelingsgesprek tot het verleden. Medewerkers krijgen nu een Beoordelings- en Ontwikkelingsgesprek. Deze vernieuwing moet de functioneringsgesprekken inhoudelijk verbeteren.

Vroeger had je het R&O-gesprek en als de leidinggevende slecht nieuws had kreeg dit gesprek een vervolg in een beoordelingsgesprek. Daarnaast werd het R&O-gesprek niet altijd door beide gesprekspartners even goed voorbereid en bleven afspraken voor de toekomst vaak wat onduidelijk. Vandaar dat het gesprek tegen het licht is gehouden en vervangen is door het B&O-gesprek. 

Het B&O-gesprek moet niet alleen door de leidinggevende goed worden voorbereid maar ook door de medewerker. Deze maakt van te voren een reflectieverslag: zijn visie op zijn functioneren. De leidinggevende geeft vervolgens een beoordeling. In het verslag moeten tenslotte goede afspraken worden opgenomen over de taken die de medewerker in het jaar moet uitvoeren en welke ontwikkeling de medewerker dat jaar wil doormaken. Dit om na een jaar te kijken of beide partijen de afspraken zijn nagekomen. 

In de rubriek 5 vragen van het Ublad lees je een interview met Aletta Huizinga, hoofd Beleid & Expertise van de directie Human Resources over de vervanging van het R&O-gesprek door het B&O-geprek: “De zienswijze van de medewerker komt beter in het gesprek aan de orde.” GK

Advertentie