Partijen U-raad: zorgen over online verkiezingsstrijd blijven

De studentleden van de U-raad van dit jaar. Geheel links voorzitter van de studentengeleding Jesse Wijlhuizen. Foto DUB

Begin juni kunnen alle Utrechtse studenten hun stem uitbrengen voor de universiteitsraad en hun faculteitsraad, zo besloot het Centraal Stembureau (CSB) vorig week. De drie grootste studentenpartijen in de raad, Lijst Vuur, de PvdUs en de Vrije Studenten lieten eerder blijken liever geen verkiezingen te houden als alle beperkingen door de coronacrisis van kracht blijven. Alleen de kleinste partij UUinActie was wél voorstander van verkiezingen dit academisch jaar. We spraken voorzitter van de studentengeleding in de raad Jesse Wijlhuizen (zelf van Lijst Vuur).

Wat vind je van het besluit van het Centraal Stembureau?
“Alle partijen zijn in ieder geval blij dat er nu duidelijkheid is. Daar zat iedereen op te wachten. Het is fijn dat universiteitsraden en zeker ook faculteitsraden weten waar ze aan toe zijn. Het zijn toch al bizar onzekere tijden.”

Maar nu komt er toch een online campagne dit voorjaar. Drie van de vier partijen waren daar niet voor…
“Ja, het is in de eerste plaats lastig is om voldoende kandidaten te vinden. Door de coronacrisis staat het hoofd van veel studenten niet naar verkiezingen. Als je nu bang bent om grote studievertraging op te lopen, ben je waarschijnlijk niet meer zo enthousiast om je kandidaat te stellen. Er zitten bovendien ook potentiële kandidaten in het buitenland.

“Daarnaast is er vrees voor een lagere opkomst. Het universiteitsbestuur heeft nu wel aangeboden om hulp te bieden bij de communicatie rondom de verkiezingen. Daarbij kun je denken aan het versturen van informatie aan studenten in bulkmails en aan een speciale website over de verkiezingen. Daar zijn we blij mee, maar UU-medewerkers hebben het nu begrijpelijkerwijs ook al heel erg druk met andere dingen.”

Dat neemt de zorgen dus niet weg?
“Nee, het gaat bij verkiezingen bovendien niet alleen om de opkomst, maar ook om goed geïnformeerde kiezers. En daar zien de meeste partijen wel een probleem. Het wordt namelijk echt anders. Normaal gesproken ontmoet je kiezers tijdens een campagne en heb je een echt gesprek. Dat betekent dat je vragen krijgt en dingen kunt uitleggen en verduidelijken. Het gaat twee kanten op. Dat valt nu weg. Het komt er vooral op neer dat partijen boodschappen gaan verzenden. Die kunnen niet zo gemakkelijk worden gecheckt door de ontvanger.”

Ben je dan bang voor een vuile campagne of iets dergelijks?
“Dat niet meteen, maar we moeten wel goed opletten. Wat je natuurlijk op het hele internet ziet, is dat een verstuurd bericht online moeilijk te corrigeren is. Dat is bijvoorbeeld gemakkelijker tijdens een praatje voor het begin een hoorcollege waar iedereen fysiek aanwezig is.

“Natuurlijk zijn studenten en ook de studentenpartijen doorgaans verstandig genoeg om daar goed mee om te gaan. Maar ik vraag mij weleens af of de studenten die niet stemmen, goed en volledig geïnformeerd zijn over de universitaire medezeggenschap en de verschillende standpunten van de verschillende partijen. Dan helpt het niet als bepaalde boodschappen verkeerd begrepen worden of een eigen leven gaan leiden.

“Dat zag je bijvoorbeeld vorige week. Enkele partijen hadden een voorstel gedaan om een referendum te houden over de vraag of er gezien alle bezwaren in de huidige situatie verkiezingen moesten komen of niet. Op verschillende plekken klonk toen: pas op, deze partijen willen de democratie afschaffen.”

“Miscommunicatie en onbegrip liggen dus op de loer. Bovendien zijn er verschillen in de financiële mogelijkheden van de partijen. Dat kan bijvoorbeeld tot uiting komen in het aantal advertenties dat  je kunt betalen. In een fysieke campagne is dat onderscheid van een veel kleiner belang.”

Wat gaan jullie binnen de studentengeleding de komende maanden doen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen?
“We gaan met alle partijen afspraken maken zodat we zoveel mogelijk problemen kunnen gaan ondervangen. Ik heb er alle vertrouwen in dat iedereen eerlijke verkiezingen wil. We bevinden in ons in een onbekende situatie en zullen moeten roeien met de riemen die we hebben.”

Advertentie