RAG-week in teken van aanpakken seksueel geweld

Het bestuur 2021-2022 van de RAGweek, foto Stichting RAGweek Utrecht

In de RAGweek (‘Raise and Give’) wordt door studenten geld opgehaald voor twee goede doelen. Dit jaar zijn dat Milieudefensie en Centrum Seksueel Geweld Utrecht. “Vergeleken met vorig jaar doen er nu twee keer zo veel verenigingen mee,” vertellen organisatoren Roos Nolten (21) en Chris Camminga (25), die in het bestuur van Stichting RAGweek Utrecht zitten. “We merken dat de thema’s duurzaamheid en studentenwelzijn flink zijn aangeslagen bij studenten. Iedereen is er mee bezig geweest en wil helpen.”

De helft van het ingezamelde geld gaat naar Centrum Seksueel Geweld Utrecht (CSG). Janna Teeuwen werkt als casemanager en psycholoog bij CSG en was blij met het nieuws dat ze waren gekozen als goed doel. “Los van het feit dat mensen zich inzetten en wij met dat geld slachtoffers kunnen helpen, vinden we het mooi dat de Utrechtse studenten dit thema zo belangrijk vinden. We dragen het met z’n allen,” zegt Teeuwen.

Maar wat is het CSG precies en wat kunnen ze voor studenten betekenen? “Artsen, de politie, psychologen, het Wilhelmina Kinderziekenhuis, de GGD, Slachtofferhulp Nederland, advocaten en Veilig Thuis zijn allemaal partners die bij het CSG samenwerken,” legt Teeuwen uit. “Per slachtoffer dat bij het CSG aanklopt, wordt gekeken waar iemand behoefte aan heeft, welke hulp er nodig is en wie er bij elkaar moeten komen.” Deze samenkomsten vinden plaats in het UMC Utrecht.

Bron: Jaarverslag Centrum Seksueel Geweld

Campagne gericht op studenten
Net als iedere inwoner van Utrecht word je als student geholpen als je kort of lang geleden een vorm van seksueel geweld hebt meegemaakt. In 2022 gaf het CSG gemiddeld honderd keer advies per maand en veertien keer acute zorg. Sinds twee jaar heeft CSG ook een campagne opgezet die zich specifiek richt op studenten. “Met besturen en vertrouwenspersonen van verenigingen en onderwijsinstanties proberen we de weg naar het CSG duidelijker te maken,” zegt Teeuwen. “Ook veel studenten maken seksueel geweld mee en ze weten ons niet altijd te vinden.”

Maar waarom speelt seksueel geweld zo’n rol bij studenten? “Enerzijds heeft het te maken met jongvolwassen zijn”, speculeert Teeuwen. Het loskomen van je ouders gaat vaak gepaard met grenzen opzoeken, ook op het gebied van seksuele ontwikkeling. “Maar daarnaast wordt dit onderwerp vrij open gedragen door deze generatie. Het is aanwezig in de media en de politiek, en we vinden dit belangrijk.”

Om patronen van seksueel grensoverschrijdend gedrag te doorbreken zijn verschillende mogelijkheden. “Victim blaming, dat de schuld bij het slachtoffer wordt gelegd, is een belangrijke,” zegt Teeuwen. Bij driekwart van de gevallen dat een slachtoffer diens verhaal wil doen komt dit voor. Ik zou daar ’s nachts nooit lopen of ik zou dat nooit doen zijn manieren waarop dit gebeurt. “Mensen zeggen dat uit eigenbescherming. Ze schrikken en willen niet geloven dat het hen ook kan overkomen. Maar daardoor maak je het slachtoffer verantwoordelijk voor iets wat een ander tegen de wet in heeft gedaan.”

Toolkit
Om verdere actie te ondernemen onder studenten, ontwikkelde het CSG een toolkit voor alle verenigingen en wo-, hbo- en mbo-scholen. “Hoe doet seksueel geweld onder studenten zich voor, hoe kun je reageren, welke zorg is er beschikbaar. Dat is informatie die we via de toolkit direct bij de studenten af konden leveren.”

En met succes, want sinds de toolkit komen er veel reacties binnen van de besturen. “Er wordt in mails van besturen anoniem casussen uitgelegd om hulp te vragen. Maar ook ontvangen we vragen over het aanpassen van beleid om seksueel grensoverschrijdend gedrag te verminderen,” zegt Teeuwen. Daarbij weten vertrouwenspersonen en studentenpsychologen van mbo’s, hbo’s en universiteiten nu het CSG te vinden om advies in te winnen.

Bron: Jaarverslag Centrum Seksueel Geweld

UMTC zet stappen
Studentenvereniging UMTC is een van deze clubs die actief in contact staat met het CSG. Het afgelopen jaar heeft deze studentenvereniging veel stappen gezet om seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken. “Op advies van het CSG hebben we geregeld dat er in het najaar lezingen plaats gaan vinden voor onze eerstejaars over consent vragen en seksueel grensoverschrijdend gedrag,” zegt Mirte Blok (22), ab Actis van UMTC. Ook heeft Mirte in oktober een focusgroep georganiseerd over grensoverschrijdend gedrag, waar twee medewerkers van het CSG bij waren. De toolkit is bij de vertrouwenspersonen van UMTC terechtgekomen en de posters zijn opgehangen op de sociëteit. “Ik merk dat er hierdoor meer over wordt gesproken,” zegt Mirte.

Het vorige bestuur van UMTC had stukken opgesteld die beschrijven hoe UMTC met grensoverschrijdend gedrag omgaat en hoe ze het voorkomen – hier was eerder niet of nauwelijks beleid voor. Bij ernstige vergrijpen kijk je als lid tegen schorsing of royering aan.

“Vanaf het moment dat studenten lid worden, willen we duidelijk maken dat we hier altijd om consent vragen. Dit is hoe we het hier doen en anders heb je hier niets te zoeken,” vertelt Mirte, “Alleen dan kan de cultuurverandering in gang worden gezet.” Hiermee bedoelt Mirte de “cultuur onder studenten waarin het bijvoorbeeld cool is om het mannetje te zijn en te brallen tegenover je vrienden over slapen met meiden.” Ze vertelt dat dit binnen UMTC “gelukkig” al niet meer zo is. “Maar helaas komt seksueel grensoverschrijdend gedrag alsnog voor. Ik heb er het afgelopen jaar geen meldingen over ontvangen maar statistisch gezien is het naïef om te denken dat het bij ons niet plaatsvindt.”


De senaat van studentenvereniging UMTC, foto van de vereniging

Ingezameld bedrag
En dus doet UMTC mee aan de RAGweek, net als Unitas, Veritas, Biton, Odysseus, STU-dance, AIESEC en nog tal andere verenigingen. Binnen UMTC is een aparte commissie voor de RAGweek opgezet, die onder meer een veiling organiseert. Vorig jaar wisten ze ruim 2000 euro op te halen, het hoogste bedrag van alle verenigingen.

Met het ingezamelde geld wil CSG de ruimtes waarin slachtoffers terechtkomen in het UMC Utrecht opnieuw inrichten. Op dit moment worden deze mensen ontvangen in een kale ziekenhuiskamer. “Naast dat het een kille ruimte is, merken we dat het onpraktisch is om de verschillende disciplines (zoals de politiemedewerkers, artsen en forensische hulpverleners) daar samen te brengen”, vertelt Teeuwen. In deze kamer wordt onderzoek naar verwondingen, soa’s en zwangerschap uitgevoerd van het slachtoffer. “Nu wordt de ziekenhuisafdeling verbouwd en krijgt het CSG twee kamers. Deze willen we met het opgehaalde geld tot een fijne, warmere omgeving maken.”

Het CSG is 24/7 bereikbaar op het telefoonnummer 0800-0188 en via de chat op www.chatmetcsg.nl of de website. Wil je meedoen aan activiteiten tijdens de RAGweek? Hier kun je je inschrijven.

Wat is de RAGweek?

Tijdens de RAGweek van 14 tot 20 maart 2022 worden activiteiten georganiseerd om geld op te halen voor twee goede doelen. Zowel het bestuur van Stichting RAGweek Utrecht als studenten-, studie- en sportverenigingen organiseren deze activiteiten, reikend van bake sales en themafeesten tot zwemwedstrijden en lezingen. Op deze wijze probeert het bestuur de maatschappelijke betrokkenheid van studenten te vergroten en bij te dragen aan de goede doelen. 2022 vormt de vijftiende keer dat de RAGweek plaatsvindt in Utrecht. Vorig jaar was er 10.000 euro opgehaald.

 

 

Advertentie