Strengere regels voor studenten in nieuw collegejaar

Utrechtse studenten krijgen komend jaar te maken met tal van onderwijsveranderingen. DUB laat er vier de revue passeren.

1. Norm bindend studieadvies (BSA) naar 45 punten
Wil je door naar het tweede jaar van de bachelor? Dan moet je komend jaar bij alle opleidingen minstens 45 studiepunten halen. Dat wordt vanaf dag één dus volle kracht vooruit.

Er is één uitzondering op de 45-grens: Geneeskunde. Door het afwijkende vakkenpakket daar, ligt de grens voor eerstejaars artsen in wording op 44 punten. Studenten Diergeneeskunde hadden door de afwijkende cursusindeling gehoopt dat zij een BSA-norm van 42 punten zouden krijgen, maar dat vindt het universiteitsbestuur een te grote afwijking.

Nu en komend jaar is er alleen nog een BSA voor eerstejaars. In bestuurskringen wordt inmiddels wel al gedacht om op den duur ook in latere jaren van de bacheloropleidingen een BSA in te stellen. Iets dat studenten in diverse medezeggenschapsorganen maar een bar slecht idee vinden. Hiermee creëert de UU een generatie drop-outs, denken ze, terwijl Nederland nog steeds streeft naar een grote kenniseconomie.

2. Meer ict in het onderwijs
Laptops, iPads en smartphones in de collegezaal. Het is niets nieuws. Wel nieuw is dat die digitale nieuwigheden steeds meer ingezet gaan worden in het universitaire onderwijs. Dat betekent meer opgenomen colleges (weblectures), meer toetsen die digitaal afgenomen worden en ook interactieve ‘praktijktraining’.

Diergeneeskunde is een van de voorlopers op ict-gebied. Bij die opleidingen moeten eerstejaars verplicht een laptop kopen, omdat er allerlei plannen zijn met digitaal onderwijs. In de stallen slaat de vernieuwing ook toe: studenten worden uitgerust met smartphones om tijdens praktijkwerkzaamheden te overleggen met docenten via een videoverbinding.

De bacheloropleiding Onderwijskunde verdient ook een vermelding. Eerstejaars krijgen daar komend jaar ieder een iPad in bruikleen. Studenten worden geacht zo veel mogelijk papierloos te werken en de iPads tijdens colleges te gebruiken voor digitale interactie.

3. Strengere regels voor hertentamens
De ruimte om te herkansen neemt af. Studenten van de faculteit Geowetenschappen moeten vanaf komend studiejaar minimaal een 5 halen om te mogen herkansen. Wie als gemiddelde van de deelcijfers lager dan een 5 scoort, zakt onmiddellijk en mag het jaar daarop pas weer een poging wagen.

De meningen over de nieuwe herkansingsregel zijn scherp verdeeld. Een student juicht het toe, mits er meerdere toetsmomenten zijn binnen een cursus. Een docent bij Aardwetenschappen maakt zich zorgen. Creëert het niet ongewenst hoge uitval bij studenten die moeite hebben met exacte vakken? Komend jaar zullen we het zien.

Ook als je niet aanwezig kan zijn bij een tentamen, wordt het moeilijker om een hertentamen te mogen maken. Meer en meer opleidingen vragen een doktersbriefje als je een herkansing wil doen. Zonder doktersverklaring geen hertentamen.

4. Meer honours-onderwijs voor excellente studenten
Excellente studenten krijgen meer mogelijkheden buiten het reguliere onderwijs. De Universiteit Utrecht heeft al een aantal driejarige honours-opleidingen voor ambitieuze studenten, en tal van honours-programma’s voor studenten die graag iets extra’s doen naast hun normale studie.

Afgesproken is dat in 2016 12 procent van de studenten deelneemt aan honours-onderwijs (in 2010 is dat 9 procent). Bij Rechten zijn er komend jaar 75 extra plekken voor excellente studenten. Die studenten volgen een apart studietraject in een zogeheten law college. In de opleiding wordt de student meer uitgedaagd en moet die harder werken dan in de reguliere rechtenopleiding. Ook zijn er meer mogelijkheden tijdens de opleiding zoals nauw contact met advocatenkantoren, bedrijven, overheidsinstellingen en andere toekomstige werkgevers.

Advertentie