Studentbesturen weigeren te verhuizen naar Science Park

Het nieuwe gebouw aan het Princetonplein, foto Eva van Dijk

Al ruim 20 jaar zitten besturen van verschillende studentenorganisaties in pand Pnyx in de binnenstad. Op dit moment zijn dat er 36. Het huidige pand heeft al jaren groot onderhoud nodig en de veiligheid laat te wensen over. In september hebben de besturen te horen gekregen dat ze naar een gebouw aan het Princetonplein moeten verhuizen.

Veertien besturen zijn het niet eens met de verhuizing en hebben een protestbrief ondertekend. “Ondergetekende verenigingen weigeren naar het pand op de Princetonplein 9 in de huidige situatie en staat te verhuizen,” schrijven de verenigingen. Ze zijn van mening dat het pand niet voor iedereen toegankelijk is, de gangen erg smal zijn en er geen werkende lift in het pand aanwezig is. “Ook zijn de primaire voorzieningen matiger dan in Pnyx. Zo zijn er onder andere te weinig toiletten en kan er niet gekookt worden. Hoe kan een universiteit die zegt te streven naar inclusieve, toegankelijke en gezonde verenigingen haar studentbesturen zo wegstoppen in een totaal ongeschikt gebouw?”

Daan Warnas neemt als voorzitter van de Pnyxcommissie het voortouw. Deze commissie, bestaande uit zes grote verenigingen van wie het bestuur in Pnyx zitten, behartigt de belangen van de besturen en houdt contact met de universiteit. “We hadden de hoop op een pand in de binnenstad al snel opgegeven,” vertelt Daan. “Daarom lag de focus voor ons vooral op het nieuwe gebouw. In september kregen we te horen dat we voor het einde van het jaar moesten verhuizen. Dat kwam voor ons nogal plotseling en op zeer korte termijn.”

Tegenvallers
In een eerder gesprek met de universiteit leek heel veel mogelijk, legt Daan uit. “Er werd ons vanalles beloofd, zoals een keuken en genoeg opslagruimte. Toen we een rondleiding door het pand kregen bleek dat veel dingen niet konden. Er was geen werkende lift, in de smalle gang openden deuren naar elkaar toe en het pand is sfeerloos.” De besturen willen de onderhandelingen met de universiteit opnieuw openen. “De nieuwe locatie mag op het Science Park. We begrijpen zelf ook dat ons huidige gebouw aan Achter de Sint Pieter niet veilig is en dat we hier weg moeten is het probleem niet. Maar het nieuwe pand ligt op een afgelegen plek waardoor we niet meer zichtbaar zijn voor studenten.”

Pnyxcommmissie voorzitter Daan Warnas overhandigt brief aan Anton Pijpers, foto DUB.

Studentenvereniging SIB is één van de besturen die de brief heeft ondertekend. “We gaan er in het nieuwe pand echt op achteruit,” vertelt voorzitter Aiso van Leeuwe. “We hebben een kleinere kamer, kunnen niet koken en we zijn in De Uithof onvindbaar voor anderen.” Daarnaast vindt Aiso de termijn waarin ze zouden moeten verhuizen onmogelijk. “De universiteit zegt al jaren dat we moeten verhuizen en nu het eindelijk zover is, krijgen verenigingen amper de tijd om zich hierop voor te bereiden.” Voor de activiteiten van SIB is verhuizen naar het Science Park logistiek een obstakel. Ze organiseren regelmatig lezingen in de binnenstad en zien het niet zitten om voortaan hun spullen op te halen in De Uithof.

Om de tafel
Andere verenigingen die de brief hebben ondertekend zijn LHBT+ studentenvereniging U.H.S.V. Anteros en sportvereniging TC de Uithof. Vicevoorzitter Pepijn Vink van Anteros is het met SIB eens dat de locatie een enorme tegenvaller is. “Onze evenementen vinden bijna altijd plaats in de binnenstad. De sfeer in het nieuwe gebouw is een grote achteruitgang in vergelijking met onze Pnyx, al snappen we echt dat we uit dit pand moeten. We willen graag in gesprek met de UU en hopen op uitstel van verhuizing. Dat geeft ons meer tijd om ons voor te bereiden.”

Secretaris van TC de Uithof Bodil van Beerschoten vindt het ook jammer dat het oude laboratorium aan het Princetonplein hun nieuwe uitvalsbasis wordt. “Ook voor ons is de nieuwe locatie niet ideaal, al sporten we bij Olympos. Onze leden zitten voornamelijk in de binnenstad, in De Uithof zullen ze minder snel langskomen. Dat is gewoon jammer. Als we in ieder geval uitstel kunnen krijgen, is er tijd en ruimte voor de universiteit om het pand aan onze eisen te laten voldoen.”

De opeengestapelde frustraties van de besturen leidden tot deze brief. Dat kwam als een verrassing, vertelt Marieke de Bakker van de Universiteit Utrecht. “We hebben sinds de aankondiging van de verhuisplannen intensief contact gehad met de besturen. Pnyx verkeert in slechte staat, ze moeten er gewoon uit.” De Bakker legt uit dat tijdens een rondleiding door het nieuwe gebouw de besturen niet goed genoeg door de huidige staat van het gebouw heen hebben gekeken. “Het pand wordt nog grondig schoongemaakt, het is gecheckt op brandveiligheid en we geven de verenigingen geld om hun kamer te verven zoals zij het willen. Ook kijken we of de lift in gebruik genomen kan worden en onderzoeken we of de deuren van de kamers open kunnen staan zonder dat het hinder oplevert, maar dat ze wel onderling contact houden. Vanwege brandveiligheid mag er niet gekookt worden in het gebouw, maar er zullen wel magnetrons aanwezig zijn.”

Zichtbaarheid
Ze begrijpt dat het een bittere pil is voor de verenigingen. “We kunnen veel voor hen betekenen en willen aan de slag gaan met hun eisen. Ook vergroting van hun zichtbaarheid is mogelijk, daar gaan we naar kijken. We kunnen zelfs overleggen over een andere verhuisdatum, al kan ik nu zeggen dat de zomer van 2020 echt te laat is.” De verantwoordelijkheden liggen op verschillende plekken binnen de universiteit waardoor De Bakker niet direct toezeggingen kan doen op alle eisen. Maar opnieuw in gesprek gaan kunnen ze sowieso.

Het universiteitsbestuur heeft inmiddels een reactie gegeven op de brief en laat weten dat zij bereid zijn de verhuisdatum te verschuiven naar het nieuwe jaar. Ze stellen 1 februari voor als nieuwe datum en verwachten dat de verenigingen hooguit 1 of 2 dagen niet bij hun werkplek kunnen.  Vanuit de pnyxcommissie is een petitie gestart om studentenorganisaties te ondersteunen. Ze pikken het niet dat de universiteit ze op deze locatie wil zetten. De petitie is zo'n 600 keer ondertekend.

Advertentie