Studenten moeten eigen laptop meenemen, steeds minder computerleerzalen

Een flexzaal in het Kruytgebouw Foto DUB

Voor een statistiekwerkgroep moet een psychologiestudent nu nog naar een computerleerzaal met pc’s met SPSS of andere software daarop. Dat is met ingang van het komend academisch jaar verleden tijd. Studenten Sociale Wetenschappen en Geowetenschappen werken vanaf september tijdens de meeste computerpractica op hun eigen laptop en gebruiken dan online software via het universitaire systeem Myworkplace.

De maatregel is versneld ingevoerd in verband met de sluiting van het Van Unnikgebouw begin 2019. De universiteit stond voor de keuze om te investeren in de vervanging van de zeven computerleerzalen inclusief pc’s of in een nieuwe werkwijze waarbij studenten hun eigen laptop meenemen en online beschikbare software gebruiken. De laatste optie kreeg de voorkeur.

Volgens manager ICT & Onderwijs Chris Phielix van Sociale Wetenschappen zijn vooral studenten erg blij zijn met die beslissing. “Wij hebben geconstateerd dat 90 procent van alle studenten al een eigen laptop heeft, en die vaak ook meeneemt. Dat is eigenlijk geen issue meer. Studenten vinden het belangrijk dat ze nu thuis of op andere plekken kunnen werken met de software. Die denken vooral: hè hè, eindelijk is het zover.”

clz.jpg

Een computerleerzaal in het Van Unnikgebouw die gaat verdwijnen

Pizzabezorgservice
Bij de faculteiten Sociale Wetenschappen en Geowetenschappen krijgen álle studenten nu het advies na deze zomer een eigen laptop mee te nemen naar De Uithof; Bring Your Own Device (spreek uit bie jot) is het nieuwe beleid. Hoewel Phielix weinig wanklanken hoort, benadrukt hij dat het voor studenten niet verplicht wordt om een laptop aan te schaffen. Dat zou ook niet kunnen volgens de richtlijnen van de overheid. Universiteiten mogen studenten in principe niet extra kosten in rekening brengen naast het collegegeld.

Studenten die zonder laptop bij een practicum verschijnen, kunnen volgens de ICT-manager een leenlaptop krijgen bij een balie of er een online reserveren. En heel misschien kan de laptop straks zelfs op de gewenste plek worden afgeleverd. “Dan komt er een Chromebook naar je toe; een soort pizzabezorgservice.”

Volgens Phielix zijn alle docenten inmiddels uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe werkwijze. Docenten hebben ook kunnen aangeven welke software zij graag willen opnemen in Myworkplace. Pilots bij verschillende opleidingen verliepen positief. “We hebben alle docenten aangeraden om dit voorjaar al te testen. Maar het blijft altijd spannend of alle docenten in september ook echt weten dat ze niet langer een computerleerzaal terecht kunnen.”

Nieuwe flexzalen met verrijdbaar meubilair
Voor de practica nieuwe stijl worden in eerste instantie acht ‘flexzalen’ ingericht. Het gaat om zalen met voldoende stopcontacten en goede wifi en klimaatbeheersing; zaken die noodzakelijk zijn om prettig met laptops te kunnen werken.

De lokalen komen in het Ruppertgebouw, het De Wiedgebouw, het Buys Ballotgebouw en het Kruytgebouw en moeten deze zomer klaar zijn. De bedoeling is dat de zalen ook gebruikt kunnen worden voor nieuwe of experimentele onderwijsvormen of samenwerkopdrachten. Om die reden worden deze onderwijsruimten voorzien van verplaatsbaar meubilair en worden er extra whiteboards op de wanden geplaatst.

Ook studenten Bètawetenschappen gaan gebruik maken van de nieuwe ‘flexzalen’. Maar bij Bètawetenschappen is Bring Your Own Device al drie jaar de praktijk. Wel zal er ook daar meer gewerkt gaan worden met online software van Myworkplace.

Studenten heel positief
Om Myworkplace te kunnen gebruiken moeten alle studenten eenmalig een zogenaamde Citrix-receiver installeren op hun laptop. Phielix: “Dat moet even goed gebeuren anders is er een risico dat je bepaalde functionaliteiten niet kunt gebruiken. Docenten kunnen de eerste keer dat ze in een college met hun studenten Myworkplace gebruiken ondersteuning krijgen van een van onze mensen. Als dat goed gaat, hoeven studenten verder niets meer te doen.”

Voor het gebruik van Myworkplace maakt het niet uit of studenten met een Windows- of Applecomputer werken. Maar het kan ook voorkomen dat een docent werkt met software die studenten lokaal op hun laptop moeten installeren. Dit is veelal Windows-software. Apple-gebruikers zullen er in dat geval voor moeten zorgen dat ze die Windows-applicaties op hun laptop kunnen draaien. Dit kan onder meer door aanvullende software te installeren.

De studenten in de faculteitsraad zijn heel positief over de aanpak, zegt raadslid Amber Dings. Voorwaarde is volgens Dings wel dat de voordelen die Bring Your Own Device biedt daadwerkelijk worden benut. “We moeten goed nadenken over hoe dit het onderwijs kan verbeteren. Het moet bijvoorbeeld niet zo zijn dat de docent verwacht dat je artikelen uitprint als ze ook in je laptop staan.”

Capaciteit uitbreiden
Nieuw is de werkwijze van de drie faculteiten overigens niet. De faculteit Diergeneeskunde werkt bijvoorbeeld al langer met Bring Your Own Device en Myworkplace. Volgens Phielix is het de bedoeling dat andere opleidingen gaan volgen.

Daarbij moet nog wel even goed worden gekeken of massaal gebruik van Myworkplace niet tot capaciteitsproblemen in het systeem leidt. Phielix: “Dit wordt dagelijks nauwlettend in de gaten gehouden. Als het nodig is, kan er worden opgeschaald. Eventueel kan de capaciteit ook worden uitgebreid, maar dit is erg kostbaar en zal pas gebeuren als het gebruik naar een kritische grens gaat.”

Toch zullen er altijd computerleerzalen nodig blijven, denkt Phielix. “De zalen in het Ruppertgebouw zullen nog wel even blijven bestaan. Er is ook gespecialiseerde software die de UU niet zomaar online mag zetten voor iedereen. Daarvoor blijven we afhankelijk van computerleerzalen.”

Ook in UB steeds minder vaste pc's
In de twee locaties van de universiteitsbibliotheek verdwijnen op korte termijn een flink aantal pc’s. Volgens de UB hebben bezoekers meer behoefte aan werkplekken waar ze met een laptop kunnen werken dan aan bureaus met vaste computers.

Afdelingshoofd communicatie Arjan Grooters stelt dat verreweg de meeste bezoekers een laptop meenemen als ze de bibliotheek bezoeken. De UB investeert daarom in werkplekken met goede wifi en een stopcontact en niet in de vervanging van vaste pc’s. “Wij proberen de gebruiker zoveel mogelijk te faciliteren.”

Uiteindelijk zullen in beide locaties 50 pc’s blijven staan. Nu zijn er in De Uithof nog 190 computers en in de binnenstad 128. Voor alle zekerheid wijst de UB bezoekers erop dat ze binnenkort minder vaste pc’s aantreffen en dat het meenemen van een eigen laptop is aan te raden. Voor UU-studenten of -medewerkers bestaat de mogelijkheid om een laptop te lenen.

 

Advertentie