Studentminister Jitte van de UU pleit voor meer wetenschap in de politiek

Jitte Jennekens, foto Tara van den Broek

“Toen ik werd benaderd om de post van minister van Gezond Leven op te pakken, had niemand enig idee voor hoelang we dit gingen doen of hoeveel tijd ermee gemoeid zou zijn. Ik ontving een mailtje van twee alinea’s, that’s it. Nu, een aantal maanden later, is het Studentenkabinet gevormd en schuiven we aan bij belangenorganisaties, spreken we op symposia en houden we onderonsjes met ministers. Het is een klus die ik erbij doe en ik ben er zeker een dag in de week mee bezig. Het is een stuk groter geworden dan gedacht. Wij, de veertien studentministers, gingen in eerste instantie uit van een paar maanden. Nu vergaderen we iedere week en denken we na over verkiezingen voor het Studentenkabinet in september. Wij gaan in ieder geval door tot aan Prinsjesdag! En nee, ik krijg hier geen studiepunten voor.

“Dit eerste Studentenkabinet is ook niet verkozen maar uitgekozen. Vertegenwoordigers van alle universiteiten in Nederland hadden de taak om een student uit te kiezen die volgens hen het meest geschikt was voor de positie. In mijn geval was dat Ludo Koks, van de directie Communicatie & Marketing van de Universiteit Utrecht (UU). Iedere universiteit had al een thema toebedeeld gekregen. Voor Utrecht was dat het ministerie van Gezond Leven, omdat de UU nou eenmaal groot is op het vlak van medisch onderzoek. Mijn onderzoeksmaster Regenerative Medicine & Technology sloot hier mooi bij aan.

Ik had nooit gedacht dat je een carrière in de wetenschap kunt combineren met een carrière in de politiek

“Mijn master richt zich op de ontwikkeling van methoden die beschadigde of zieke cellen, organen of weefsels moeten repareren. Ik zit nu in mijn tweede jaar en loop, vijf dagen per week, stage bij het Hubrecht Instituut in Utrecht. Hier doe ik stamcelonderzoek dat moet helpen bij de genezing van diabetes. Wanneer je een stamcel de juiste informatie geeft, kan het worden wat het wil. 30 procent tot 40 procent van de bewerkte stamcellen kan zo uitgroeien tot een cel die insuline aanmaakt. Het onderzoek staat nog in de kinderschoenen, maar kan grootse gevolgen hebben wanneer het succesvol is. Mensen beter maken met behulp van innovatief onderzoek, dat is wat ik wil.

“Om die reden ga ik na mijn master waarschijnlijk ook nog wel een PhD volgen. Maar wat daarna komt, ligt nog helemaal open. Ik had nooit gedacht dat je een carrière in de wetenschap kunt combineren met een carrière in de politiek. Ik heb altijd wel interesse gehad in de politiek, maar had nooit het plan om daar iets mee te doen. Ik kende ook geen wetenschappers die zich met politiek bezighielden. Dat is dankzij het Studentenkabinet veranderd. Nu spreek ik regelmatig mensen van allerlei belangengroepen, zoals de Hartstichting en help ik bij bestaande projecten zoals het programma Jongeren op Gezond Gewicht. Maar ik spreek ook eerste-Kamerleden zoals Annelien Bredenoord, fractievoorzitter van D66; een hoogleraar van Utrecht die de Eerste Kamer is ingegaan. Zo iemand inspireert mij. Ik overweeg nu ook om actief te worden binnen een politieke partij.

Wat wil Jitte als studentminister? 

We hebben grote ambities

“Het is nog te vroeg om te zeggen of de politiek naar ons gaat luisteren. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport heeft aangegeven interesse te hebben in een samenwerking. Welke vorm deze samenwerking gaat krijgen, is nog niet duidelijk. De studentministers werken in ieder geval hard door. We hebben allemaal grote ambities en we proberen gezamenlijke speerpunten te combineren. Zo werk ik veel samen met de minister van Innovatie van de Technische Universiteit Eindhoven, de minister van Landbouw, Omgeving, Voedsel & Energie van Wageningen University & Research en de minister-president van de Universiteit Twente. Dat is ook ons doel: om als Studentenkabinet domeinoverstijgend bezig te zijn.

“Of de samenwerking weleens tot interne conflicten leidt? Nee, we zitten op een lijn. Politiek is anders dan wetenschap. In de wetenschap formuleer je een hypothese en die blijkt na onderzoek te kloppen, of niet. In de politiek moet je heel anders denken. Je moet de verschillende belangen in de samenleving tegen elkaar afwegen en compromissen sluiten. Hoe meer ik daarmee bezig ben, hoe leuker ik het vind!” 

Wat is het studentenkabinet en waarom is er een nodig?
Het Studentenkabinet werd in maart 2021 opgericht op initiatief van de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU). Het alternatieve kabinet bestaat uit veertien studentministers, aangedragen door de universiteiten van Nederland. De studentministers willen op een laagdrempelige manier meer zichtbaarheid creëren voor de wetenschap. Daarnaast willen ze een boodschap afgeven aan Den Haag, waar volgens hen te weinig aandacht is voor wetenschappelijk onderzoek in de besluitvorming. “En die boodschap is niet alleen voor de politiek bedoeld, maar voor heel Nederland”, aldus Piet van Ierland, directeur Marketing & Communicatie Tilburg University en woordvoerder van het Studentenkabinet. “De Nederlandse universiteiten hebben veel kennis in huis die het waard is om te delen.”

De studentministers zijn niet aangesloten bij een politieke partij. Ook zijn ze niet de stem van de student of universiteit. Ze zijn de stem van de wetenschap. Het alternatieve kabinet wil dat de politiek meer keuzes maakt op basis van gefundeerd onderzoek. Keuzes op basis van kennis. Keuzes die ook op de lange termijn goed zijn. Niet vier jaar vooruitkijken, maar dertig of zelfs vijftig jaar. Ook wijken de ministersposten af van de gangbare posten. Zo kent het Studentenkabinet bewindslieden voor bijvoorbeeld gezond leven, vrede en rechtvaardigheid en nieuwe democratie, maar geen minister van financiën of cultuur.

Hoewel het Studentenkabinet niet de verwachting had zelf te praten met beleidsmakers, zit het inmiddels aan tafel bij zowel regionale als landelijke belangengroeperingen. Ook hebben de studentministers een gezamenlijk regeerakkoord opgesteld. Timon Metz, masterstudent aan de Universiteit Twente en de eerste minister-president van het Nederlandse Studentenkabinet, heeft het alternatieve regeerakkoord overhandigd aan onderwijsminister Van Engelshoven. Ook informateur Mariëtte Hamer heeft het regeerakkoord ontvangen. Zij heeft nog niet gereageerd.

Advertentie