Foto: Shutterstock, alle andere foto's in dit verhaal zijn van de geïnterviewden zelf

Studieproblemen? UU-studenten geven online coaching

Body: 

Studenten die problemen hebben om gemotiveerd te blijven voor een cursus of last hebben van hun uitstelgedrag kunnen terecht bij het Online Coaching Center (OCC) van de Universiteit Utrecht. Daar krijgen ze steun van studentencoaches. De belangstelling is groot waardoor de vraag naar coaches ook groeit.

Read in English
Het Online Coaching Center is bedacht in de tijd dat Nederland in 2020 gebukt ging onder een strenge lockdown. Al het onderwijs was toen voor het eerst helemaal online. Het was Hamed die het centrum bedacht. De nieuwkomer volgde via Incluusion de cursus Coaching & Training: theory and practice bij universitair docent Daniëlle Vlaanderen van de faculteit Sociale Wetenschappen. Zij vroeg hem wat hij kon bijdragen aan haar cursus. Een week later lag het plan voor het OCC op het bureau van de docent.

Hamed's idee was om een centrum op te richten waar studenten online hulp kunnen krijgen bij de vraagstukken waarmee ze zich geconfronteerd zien in hun leven en studie. “Dat is meer dan alleen het oplossen van problemen. Het moest ook gaan over persoonlijke groei en ontwikkeling, een plek waar de student zicht krijgt op zijn eigen potentieel.” De coaches zouden de beste studenten zijn die bij Daniëlle Vlaanderen de coachingcursus volgden. Zij zouden zo werkervaring opdoen als coach. “Ik wilde zo twee vliegen in één klap slaan”, zegt Hamed.

Een online coaching centrum bestond nog niet aan de Universiteit Utrecht en zou een aanvulling zijn op de hulp die de UU op campus heeft en wat door de lockdown bemoeilijkt werd of stil was komen te liggen. Bovendien, zo was de verwachting, zou de switch naar online onderwijs en de coronamaatregelen meer studieproblemen veroorzaken. “In een crisis zoeken mensen elkaar op, maar Covid zorgde juist voor een minimale afstand van anderhalve meter tussen mensen”, zegt Hamed.

Motivatieproblemen
Hamed en Vlaanderen bundelden hun krachten en in juni 2020 ging het OCC van start. Studenten die hun hulp inroepen, hebben vaak moeite om structuur aan te brengen in de studie, hebben motivatieproblemen of weten bijvoorbeeld niet hoe ze zich moeten opstellen tegenover studenten in hun werkgroepje die minder hard werken. Problemen die ook zonder de pandemie en de bijkomende lockdown bestaan, maar waar meer studenten tegenaan leken te lopen door corona.

Zo kampen meer internationale studenten met eenzaamheid door het ontbreken van een sociaal netwerk. Andere studenten missen de fietstocht naar college om de studiedag mee te beginnen en missen ze elkaar om  bijvoorbeeld even te klagen over een student die er de kantjes vanaf loopt. “Soms kloppen studenten aan met grotere problemen zoals met een depressie”, zegt Vlaanderen. “Hen verwijzen we door naar de studentenpsychologen. We blijven wel in gesprek over de andere vragen die ze hebben.”

Geen pasklare antwoorden
Psychologiestudent Anna Sulyok (foto links) en inmiddels afgestudeerd geneeskundestudent Veerle Siebinga zijn allebei coach bij het OCC. Ze werden door Vlaanderen gevraagd coach te worden toen ze haar cursus hadden afgerond. De Duitse Anna (24) was toen op uitwisseling in Nederland en reageerde enthousiast. “Het was voor mij een goede gelegenheid om mijn coaching skills verder te ontwikkelen. Bovendien vond ik het leuk om zo in contact te blijven met Utrecht en de mensen die ik er had leren kennen.”

Ook Veerle (25) was blij verrast met de uitnodiging en zei ook meteen ja. “Ik had de coachingscursus gedaan omdat een huisgenote er heel enthousiast over was. Het leek mij ook een waardevolle aanvulling op mijn studie Geneeskunde. Ik denk dat het als arts heel waardevol kan zijn, waar passend, een coachende benadering in te zetten, iets wat in mijn studie beperkt aan bod komt. Daarom wilde ik mij er graag verder in bekwamen: zowel als toekomstig arts, en als mens.”

Wie verwacht dat de coaches met pasklare antwoorden komen op de vragen van studenten, heeft het mis. Anna: “De grootste uitdaging is om de student zelf aan het werk te zetten. Ze leunen misschien achterover en denken een oplossing aangereikt te krijgen, maar dat doen we niet.” Veerle: “Onze taak is om ze te ondersteunen in het proces om zelf met oplossingen te komen en naast ze te staan.” Anna: “Het gaat om empowerment.”

Groeien van feedback
Dat de coaches zelf nog in opleiding zijn, was voor de coachees zoals de om hulp vragende studenten worden genoemd, nooit een probleem. “We vertellen dat wij nog in opleiding zijn en dat wij heel graag willen leren en feedback dus heel waardevol is”, zegt Veerle (foto links). Anna: “De cursus geeft je een goede basis als coach. Door de terugkoppeling met mijn studiegenoten, docent en coachees groei ik in mijn rol.”

Het is ook de bedoeling dat alle betrokkenen bij het OCC leren van de ervaring, zegt docent Vlaanderen. “Degene die de vraag inbrengt, krijgt de volle aandacht van de coach die samen met de student op zoek gaat naar verschillende oplossingen en nieuwe perspectieven. De coach gebruikt de ervaring van het gesprek en de terugkoppeling van de student op het gesprek om van te groeien als coach. De coaches leren ook van elkaar als ze hun ervaringen delen in een intervisie onder begeleiding van een docent of expert coach uit het werkveld.”

Van extra waarde vinden Vlaanderen en Hamed dat de coachingscursus wordt gevolgd door Nederlandse en internationale studenten uit alle hoeken van de universiteit. “Dat zorgt voor kruisbestuiving en een brede blik.” Hamed: “We hebben nu 51 coaches en tien professionele experts. We bieden coaching aan in elf talen, inclusief gebarentaal in Engels.”

Sneeuwbaleffect
Het OCC werd opgericht in juni 2020 en deed mee aan de Wellbeing Week van mei 2021. Daar meldden dertig studenten zich met een hulpvraag. Dat aantal liep na die week nog op. Doordat elke coach drie tot vijf sessies heeft met één student, werden er in totaal meer dan tweehonderd coachingsgesprekken gevoerd, zegt bedenker Hamed. En ook na die Wellbeing Week kloppen er nieuwe studenten aan met een hulpvraag. “Het is een sneeuwbaleffect”, zegt Vlaanderen.

Ook de universiteit zag dat het OCC een aanvulling is op het aanbod van de UU. Het coaching centrum krijgt nu geld uit de zogeheten NPO-middelen (National Programma Onderwijs) waardoor de coaches een vergoeding voor hun werk krijgen. Daarvoor werkte iedereen vrijwillig voor het OCC. Hamed ziet de financiering als een blijk van waardering:  “Ik ben er heel blij mee dat we nu geld krijgen en onze coaches kunnen betalen.”

Voor studenten met een hulpvraag is de hulp nog steeds gratis. Iets wat de twee oprichters heel belangrijk vinden. Hamed: “Zo kan iedereen - binnen en buiten de universiteit - gebruik maken van een coach.” Vlaanderen: “Coaches zijn duur en wij vinden dat iedereen die zich wil ontwikkelen weleens een coach kan gebruiken, want een ander perspectief op een vraag geeft ruimte voor verandering.”

Wat het centrum bijzonder maakt, komt volgens de bedenkers en de coaches onder andere doordat de coach en de coachee beiden student zijn. “Je wordt geholpen door een peer”, zegt Hamed. “Ze kennen elkaars wereld.” Volgens Veerle is ook het feit dat de coaching online is een groot pluspunt. “Je zit allebei in je eigen kamer, een vertrouwde omgeving. Daardoor praten de studenten gemakkelijker over de dingen waarmee ze zitten.”

Doordat er steeds meer studenten aankloppen bij het OCC zijn er ook meer coaches nodig, zegt Vlaanderen. “Behalve uit mijn eigen cursus proberen we nu ook coaches te werven uit vakken van collega’s zoals van Psychologie en Bestuurs- & Organisatiewetenschappen.”

Online Coaching Academy

Behalve het Online Coaching Center heeft Hamed samen met een groep anderen, onder wie Daniëlle Vlaanderen, ook de Online Coaching Academy opgericht. Want, zo dacht hij, de studenten van de Universiteit Utrecht zijn niet de enigen die hulp kunnen gebruiken. Op dit moment kloppen hier studenten aan uit 25 landen verspreidt over vier continenten.

Het idee voor deze internationale Online Coaching Academy komt niet uit het niets. Hamed weet hoe het elders in de wereld is. Als nieuwkomer in Nederland kon hij via het UU-project Incluusion verschillende cursussen volgen en deed hij mee aan verschillende projecten. “De mensen die ik in Nederland heb ontmoet, gaven me de kracht om alle onzekerheden die je als nieuwkomer tegenkomt en het gemis van mijn gezin het hoofd te bieden en om opnieuw te beginnen. Mijn succes is het resultaat van diversiteit, Incluusion en community engaged learning. Ik was een ontwortelde boom, maar Daniëlle stopte me in een pot om nieuwe wortels te krijgen en OCC is daar een vrucht van. Mijn bijdrage bewijst ook dat nieuwekomer waarde kunnen hebben voor het land waar ze opnieuw moeten beginnen.”
Facebook Twitter Whatsapp Mail