Studiestress studenten loopt op bij griepje en verkoudheid

Foto: Shutterstock

De regels van de universiteit wat je moet doen bij klachten liggen in lijn met het advies van het RIVM: thuisblijven en testen. De coronacheckkaart van de universiteit is leidend om te bepalen of studenten aan fysiek onderwijs mogen deelnemen. Bij een negatieve PCR-testuitslag mogen studenten naar de universiteit komen, mits huisgenoten geen corona hebben.

Studenten houden zich daaraan, ziet Flore van Hamersveld, derdejaars Economics & Business Economics en vicevoorzitter van de faculteitsraad Recht, Economie, Bestuur & Organisatie (Rebo). Ze is zelf ook ziek aan het worden en ziet al langere tijd in haar eigen omgeving dat veel studenten met verkoudheids- en griepklachten rondlopen en “snotverkouden” bij haar in de werkgroep zitten. Flore: “Ik denk dat de helft van mijn werkgroep al verkouden is geweest. Als ik naast hoestende studenten zit, ben ik bang om zelf ook de week erop aan de beurt te zijn. Dan moet ik testen en thuisblijven, waardoor ik lessen mis.”

Mels Tijdgat, derdejaars Rechtsgeleerdheid en lid van de faculteitsraad is zelf drie weken ziek geweest. In het begin ging hij nog naar zijn werkgroep waar hij merkte dat “heel veel” van zijn medestudenten aan het hoesten waren. “Ik zie ook dat docenten er moeite mee hebben en dat ze niet goed weten hoe ze daarmee om moeten gaan”, vertelt Mels.

Kettingreactie
Deskundigen waarschuwden in NRC al voor een “explosief” griepseizoen dit jaar. Door de coronapandemie hielden volgens het RIVM de geldende maatregelen zoals de anderhalve meter afstand en het veelvuldig handen wassen vorige winter ook andere luchtwegvirussen buiten de deur. Hierdoor is de immuniteit voor andere infecties onder de bevolking afgenomen.

En dat is te merken in de collegebanken. De vele zieke studenten die toch naar de universiteit komen, waren voor Mels en Flore aanleiding om vragen te stellen in hun faculteitsraadsvergadering op 1 november. Zij merken dat door de hoge studiedruk studenten toch ziek naar college komen om niet achterop te raken, want lang niet al het onderwijs is thuis te volgen. Hierdoor ontstaat een kettingreactie: zieke studenten steken hun medestudenten aan, waardoor ook zij thuis moeten blijven, zich moeten laten testen en lessen missen. En ziekmelden tijdens tentamen? Dikke pech, herkansing weg.

Online les
Mels en Flore vinden het zorgelijk dat de universiteit negatief geteste doch zieke studenten niet afraadt om naar hoorcolleges en werkgroepen te komen. Het zou volgens Flore helpen als bij ziekte lessen beter vanuit huis te volgen zijn. Want hoewel studenten een deel van de lessen ook online kunnen bijwonen, blijkt dat in de praktijk lastig te zijn.

“Sommige hoorcolleges worden helemaal niet opgenomen”, vertelt Flore. Maar ook de communicatie over de mogelijkheid om werkgroepen online te volgen, loopt volgens haar stroef. “Pas na een paar weken in het nieuwe blok kwam ik erachter dat ik me kon aanmelden om ook mijn werkgroepen online te volgen.”

Daarnaast zijn er technische problemen die het online onderwijs bemoeilijken. “Bij een werkgroep was het alleen mogelijk om de docent te zien en niet de slides. Door de vele achtergrondgeluiden van je werkgroepsgenoten is het moeilijk om de les online te volgen”, vertelt Flore. In Mels’ les waren er problemen met de microfoon, waardoor hij zijn klasgenoten juist niet hoorde. “Voor de docent kostte het begrijpelijkerwijze te veel tijd om alle antwoorden te herhalen. De les kon ik niet meer volgen.”

Foto: Shutterstock.

Bergen werk
Ziek zijn levert veel studiestress op, weet Mels uit eigen ervaring. De lessen gaan gewoon door en de gemiste stof moet ingehaald worden. “Je weet dat je een grotere stapel op je bureau krijgt.” Flore beaamt dat: “Je kan ervoor kiezen om een week op bed te gaan liggen, maar dat betekent dat je de week erna dubbel werk moet verrichten: de nieuwe studieweek en de week waarin je ziek was.”

Die hoge studiedruk is volgens Mels en Flore de reden om toch ziek naar hoorcolleges en werkgroepen te komen. “Veel studenten kiezen ervoor om gewoon door te gaan”, vertelt Flore. Ook Mels die de eerste dagen thuisbleef, studeerde daarna weer ziek verder. “Het tentamen was de week erop dus ik moest wel”, zegt hij.

Ziekmelden voor een tentamen heeft als consequentie dat de herkansing vervalt. Het eerste tentamenmoment verschuift naar de herkansingperiode, die voor de faculteit Rebo in het nieuwe blok valt, zegt Mels. “Dat is niet ideaal, omdat de studielast daarmee ook weer hoger wordt. De universiteit kan wel zeggen dat je je ziek kunt melden, maar omdat er geen goed alternatief is, voel je je toch gedwongen om te gaan.”

Foto: DUB

Lastig dilemma
Studenten komen voor een lastig dilemma te staan, vindt Flore. “Kies je egoïstisch en zeg je: ‘ik ga gewoon naar tentamen’? Niemand die checkt of je getest bent. Dan kan je de toets gewoon in je tentamenweek maken én heb je nog je herkansing. Of denk je aan je medestudent die je niet wilt besmetten, waardoor je de herkansing verliest? Dan word je eigenlijk afgestraft. Ik vind het te makkelijk van de universiteit om de verantwoordelijkheid bij de student zelf neer te leggen.”

De faculteit laat naar aanleiding van de vragen van de studenten weten het universitaire beleid te volgen; thuisblijven bij klachten, de basisregels naleven en het advies om twee keer per week een zelftest te doen. Volgens vicedecaan Elaine Mak is er “geen aanleiding” om naast de coronacheckkaart extra beleid te voeren om verkoudheid en influenza buiten de deur te houden. 

Eigen verantwoordelijkheid
Volgens Mak hebben studenten ook een eigen verantwoordelijkheid om bij gewone verkoudheid of grieperigheid te kijken wat ze eraan kunnen doen om gezond te blijven en om anderen niet aan te steken. “De basisregels van handen wassen en in je elleboog hoesten gelden nog steeds. Als medestudenten aan het kuchen zijn, kan het geen kwaad om niet bovenop elkaar te gaan zitten.”

Volgens haar is een verkoudheid “geen reden” om weg te blijven, mits je negatief test en huisgenoten geen corona hebben. “Ook al heb je een snotneus, kun je naar de universiteitsgebouwen komen. Maar ziek is ziek, daar hebben we regelingen voor”, zegt Mak die ook begrijpt dat ziekte onder studenten meer studiestress oplevert. “Je meldt je ziek en er wordt gekeken hoe daar begeleiding voor kan komen. Als studenten niet bij hoorcolleges of werkgroepen aanwezig kunnen zijn, kunnen ze dat met de docent afstemmen. Mocht dat structureler zijn, is de studieadviseur de aangewezen persoon om studenten te begeleiden.”

Daarnaast geeft Mak aan dat de faculteit, net als de rest van de universiteit, waar mogelijk online lessen aanbiedt, maar dat vanwege de hoge werkdruk onder docenten uitdrukkelijk niet van hen wordt gevraagd hybride onderwijs te geven. 

Consequentie
Het testen en thuisblijven bij klachten waardoor studenten lessen missen is volgens persvoorlichter Maarten Post “een consequentie van de regels en de situatie waarin we nu zitten. Je kunt niet anders dan van mensen vragen bij klachten zich echt goed aan de regels te houden, want je wilt met elkaar verdere besmettingen voorkomen.”

“Onderwijs op locatie is cruciaal voor studenten. Dat betekent dat als je klachten hebt je echt thuisblijft en je laat testen”, vertel Post. “In sommige gevallen kunnen docenten daar makkelijk op inspelen in de vorm van hybride onderwijs. Als dat niet kan, is dat spijtig, maar daar is niets aan te doen.”

Advertentie