Utrechtse studentenunie worstelt met opvolging

Tjolina Proost, voorzitter van de Utrechtse studentenunie Vidius. "Met tomaten gooien bereik je niks."

Studentenorganisaties hebben grote moeite met het vinden van nieuwe bestuursleden. Ook de nieuwe Utrechtse studentenunie Vidius maakt zich zorgen over vervanging voor komend studiejaar. "Voor veel studenten is het óf een bestuursjaar óf een jaar in het buitenland, niet én én."

Wie wil er nog besturen als (lang)studeren steeds duurder wordt? De groep studenten die een jaar lang fulltime actief wil zijn als studentbestuurder wordt steeds kleiner, zo blijkt, of het nou voor de universiteitsraad is, of voor een gezelligheidsvereniging. Ook het bestuur van de vorig jaar opgerichte Utrechtse studentenvakbond Vidius (Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert) stelt zich hardop de vraag: wie neemt volgende jaar het stokje van ons over?

Maar eerst het goede nieuws. Vidius-voorzitter Tjolina Proost is zeer tevreden over de fusie van drie Utrechtse studentenorganisaties, waaruit Vidius ontstaan is. “We staan absoluut sterker dan de voorgaande jaren. Er is nu één aanspreekpunt voor studentenzaken. In de oude situatie werd er veel dubbel werk gedaan door de overlap aan taken.”

Wat heeft Vidius bereikt sinds de oprichting? Noem eens een voorbeeld.
“We hebben heel hard gevochten voor het behoud van gratis fietsenstallingen in het Stationsgebied. Ik denk dat wij, door daar als studenten aanwezig te zijn en te lobbyen, een verschil hebben kunnen maken. Daarnaast is onze naamsbekendheid veel groter geworden. We hopen dat onze opvolgers deze lijn gaan voortzetten.”

Een studentenkamer vinden in Utrecht is een ramp, en studenten zitten als sardientjes in een blik in bus 12. Wat moet er wat Vidius betreft gebeuren?
“De drukte in bus 12 is moeilijk op te lossen. Het enige wat ik kan zeggen is: schiet alsjeblieft op met die Uithoflijn. En gebruik de komst van de Uithoflijn niet om nu al te schrappen in de weekenddiensten van onder meer de bus 12. Het duurt immers nog tot 2018 voordat de tram er is.”

“Een korte termijnoplossing voor de woningnood is om lege kantoorpanden om te zetten naar studentenwoningen. We juichen het toe dat de wethouder positief is over het ombouwen van lege kantoorpanden. Voor de lange termijn moet er flink bijgebouwd worden. Utrecht mag wel wat meer ambitie op gebied van woningbouw tonen. Als je ziet hoeveel studentenkamers er in Amsterdam worden gebouwd... daar kan Utrecht een voorbeeld aan nemen.”

Studenten krijgen de laatste jaren een buslading aan bezuinigingen over zich heen. Voel je je als lokale studentenvakbond niet machteloos tegen al dat geweld uit Den Haag?
“De maatregelen uit Den Haag hebben een enorme stempel gedrukt op ons eerste jaar als Vidius. We krijgen daar dagelijks telefoontjes en mailtjes van studenten over, bijvoorbeeld van geneeskundestudenten die bang zijn dat ze te weinig geld hebben om hun studie af te maken. Dat zorgt wel eens voor een gevoel van machteloosheid, omdat je als lokale studentenbond niet aan de onderhandelingstafel zit. Maar we hebben wel een belangrijke taak om studenten te informeren over de kabinetsplannen en zonodig te mobiliseren voor landelijke acties.”

De actiebereidheid onder studenten lijkt laag. Vroeger deden meer studenten mee met demonstraties. Hoe komt dat?
“Het is inderdaad niet meer als in de jaren zeventig, met z’n allen de straat op. Protest vindt nu veel meer op internet plaats. Maar vergeet niet dat vorig jaar het Malieveld vol stond. Toen waren de maatregelen heel actueel, misschien is dat een reden waarom studenten toen massaal kwamen opdagen, en sindsdien minder. Ook is het nu veel meer een genuanceerde discussie geworden, wat het moeilijker maakt om te demonstreren. Maar als de hele basisbeurs wordt afgeschaft, en ook het ov-recht sterk wordt ingeperkt, zou zo maar eens het Malieveld weer vol kunnen staan.”

Moeten jullie als lokale vakbond niet eens een gebouw bezetten of een wethouder bekogelen met tomaten?
“Nee, ik denk dat je daarmee echt een verkeerd signaal afgeeft. Dan zal je zien dat het verhaal in de media gaat over luie studenten, en dan bereik je niet wat je wilt bereiken. Met lobbyen en kritische vragen stellen haal je meer binnen.”

Wat ga je volgend jaar doen?
“Studeren. Ik ben nu zesdejaars student, ook omdat ik vorig jaar in de universiteitsraad zat. Ik hoop de master Publiek Management te gaan doen.”

Wie zijn jullie bestuurlijke opvolgers bij Vidius?
“Dat weten we nog niet. Het is lastig opvolgers te vinden. Mensen deden voorheen na een bestuursjaar regelmatig nóg een bestuursjaar. Maar dat is er niet meer bij. Het is óf een bestuursjaar óf een jaar in de medezeggenschap óf een jaar naar het buitenland. Het is niet meer én én.”

“Ik zou iedereen adviseren om de eventuele 3000 euro langstudeerboete te investeren in een bestuursjaar, je krijgt er zoveel voor terug. Je leert goed te vergaderen, te onderhandelen, en nog zoveel meer. Straks op de arbeidsmarkt heb je er echt profijt van.” 

Geïnteresseerde studenten kunnen nog tot en met 1 mei hier solliciteren voor een bestuursfunctie bij VIDIUS.

Advertentie