UU verwacht voor 2010 klein tekort

Naar het zich nu laat aanzien zal de universiteit het boekjaar afsluiten met een bescheiden verlies. Op basis van de cijfers over de eerste zes maanden wordt voor 2010 een tekort van ongeveer twee miljoen euro verwacht. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde halfjaarcijfers. De begroting 2010 ging nog uit van evenwicht tussen inkomsten en uitgaven.

De grootste tegenvallers worden voorzien door de directies ICT en Vastgoed en Campus en de faculteiten Rebo en Bètawetenschappen. De directie ICT verwacht ruim een miljoen minder inkomsten te ontvangen dan begroot, onder meer vanwege een minder groot beroep op de dienstverlening dan was voorzien.  

Ook bij Vastgoed en Campus blijven de inkomsten fors achter bij de verwachting, In dit geval is er echter deels sprake van vestzak-broekzak omdat het gaat om lagere huuropbrengsten van vier faculteiten die door het inleveren van ruimte samen bijna drie miljoen euro kunnen besparen.

Ondanks het feit dat de faculteit Bètawetenschappen hierdoor een ‘meevaller’ van 1,4 miljoen kan noteren, voorzien de bèta’s ten opzichte van de al negatieve begroting toch een verdere teruggang, onder meer omdat de huisvestingskosten (zie foto) in hun totaliteit flink tegenvallen.  

BLIEK

Opmerkelijk is de verwachting dat het vertrek van decaan Bliek de faculteit een half miljoen euro zou kunnen gaan kosten. Volgens directeur Klaas Druijf van de bèta’s mogen uit het opnemen van de post onder deze noemer echter geen overhaaste conclusies worden getrokken. “Deze post is uitsluitend in de prognose opgenomen om op alles voorbereid te zijn. Bovendien vallen er ook andere kosten onder, zoals de kosten van het huidige interim-management en van enkele projecten."

Overigens maakt een vergelijking met eerdere jaren duidelijk dat het opstellen van een prognose op basis van de halfjaarcijfers veel weg heeft van koffiedik kijken. Zowel in 2008 als in 2009 viel het uiteindelijke resultaat van de UU miljoenen lager uit dan op basis van de halfjaarcijfers was verwacht.

 

Advertentie