financien uu

Aan het eind van elk kalenderjaar maakt het universiteitsbestuur een begroting voor het jaar daarop waarin het bestuur een schatting maakt van de inkomsten en uitgaven. De Universiteitsraad heeft op de begroting instemmingsrecht.

Elk kwartaal wordt de Universiteitsraad door middel van een kwartaalrapportage - genaamd Q1, Q2, Q3, Q4 - op de hoogte gehouden of de uitgaven in de pas lopen met de voorspelling in de begroting of dat er bijvoorbeeld bijgestuurd moet worden. Deze kwartaalrapportages worden gevolgd door een jaarrekening wat inzicht geeft in de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven van de Universiteit Utrecht van het afgelopen jaar.

Elk voorjaar wordt de zogeheten kaderbrief besproken met de Universiteitsraad. Hierin geeft de universiteit een voorspelling over de basisinkomsten voor de komende drie jaar en biedt enig inzicht in de financiële ruimte van de UU. De faculteiten en andere universitaire onderdelen gebruiken de kaderbrief om hun begroting voor het komende jaar te maken .

Nieuws

Verslechterde financiële positie faculteiten baart U-raad zorgen

UU-bestuur zet bijna 10 miljoen opzij voor bouwplannen

Nieuws

Begroting 2024 goedgekeurd

Zorgen over toekomstige financiën UU

Nieuws

CvB: ‘We kunnen deze financiële tegenvaller hebben’

Cao-verhoging leidt tot onrust faculteiten

Nieuws

Energierekening kan stijgen naar 35 miljoen

Alle UU’ers moeten helpen energie te besparen

Nieuws

Faculteiten kunnen aan de slag

Universiteitsraad stemt in met verdeling onderzoeksbeurzen

Nieuws

UU maakt verdeling nieuwe beurzen bekend

Startersbeurs in Utrecht ook in te zetten voor team onderzoekers