Verkiezingen U-raadstudenten: ‘Wij halen de scherpe randjes af van onderwijsmaatregelen’

Van links naar rechts: Chanine Drijver (Vuur), Lau Bosse (PvdUS) en Joël Wieme (Helder).

Welke studentenpartij krijgt de meeste stemmen? Dat bepalen studenten komende week bij de verkiezingen voor de Universiteitsraad. DUB interviewt de drie lijsttrekkers.

Ze zijn enthousiast, strijdbaar en geloven alle drie heel erg in de kracht van de universitaire medezeggenschap. En ze vinden ook allen dat de universiteit medezeggenschap wat actiever mag aanmoedigen. “Ik vind het best kwalijk dat de UU zelf zo weinig aandacht besteedt aan medezeggenschap.”

Vanaf maandag 27 tot en met vrijdag 31 mei kunnen alle studenten stemmen op hun favoriete kandidaat van één van de drie studentenpartijen. Medewerkers kunnen op eigen kandidaten stemmen (DUB publiceert maandag een interview met die lijsttrekkers).

Wat zijn de verschillen tussen de drie studentenpartijen? Aan de vooravond van de verkiezingen interviewt DUB Chanine Drijver (19), Lau Bosse (22) en Joël Wieme (21), lijsttrekkers van respectievelijk Vuur (nu 7 zetels), de Partij voor de Utrechtse Student (PvdUS, 3 zetels) en Helder (2 zetels).

Helder is er voor de kritische student, PvdUS voor de gezelligheidsverenigingen en Vuur voor de ‘gewone’ student, zei een lijsttrekker 2 jaar geleden. Klopt die karakterisering?

Chanine (Vuur): “De gewone student. Tja.. Ik zou liever zeggen dat wij opkomen voor alle studenten en alle belangen. Een geschiedenisstudent is misschien ook lid van Veritas. Je hebt als student meerdere belangen. Lijst Vuur probeert die af te wegen.”

Onze nummer 2 is niet eens lid van een gezelligheids-vereniging!

Lau Bosse
Leeftijd: 22 jaar
Studie: Bachelor Sociale Geografie
Overig: lid van Veritas

Lau (PvdUS): “Mensen zeggen vaak: de PvdUS is de partij van de verenigingen. Dat is niet zo. Onze nummer 2 is niet eens lid van een gezelligheidsvereniging! De PvdUS is er voor alle studenten die zich buiten hun studie ontplooien, of dat nou bij een studentenvereniging is of bij een sportvereniging. Onze visie is dat het studentenleven bestaat uit meer dan alleen in de boeken zitten.”

Joël (Helder): “Ik zou niet zeggen dat wij er alleen voor de kritische studenten zijn. We zijn er voor alle studenten, en wij kijken heel kritisch naar zaken die voor hen belangrijk zijn.”

De studentenpartijen zijn het in de Universiteitsraad vaak met elkaar eens. Hebben studenten wel iets te kiezen?

Joël (Helder): “De verschillen zijn inderdaad een stuk minder groot dan tussen partijen in de Tweede Kamer. Maar we hebben zeker andere prioriteiten.”

Chanine (Vuur): “Bij Lijst Vuur staat onderwijskwaliteit op nummer één. Dat is het belangrijkst voor de normale student. Wij maken ons dus traditioneel hard voor docentkwaliteit en hoe contacturen ingevuld worden.”

Joël (Helder): “Bij ons staat goed onderwijs ook op één, en we leggen daarbij de nadruk op kleinschalig onderwijs. Lijst Helder vindt daarnaast dat de bureaucratie sterk moet worden verminderd. Wij zien veel problemen voor studenten die vakken buiten hun eigen opleidingen willen volgen. Dat moet veel makkelijker kunnen.”

Lau (PvdUS): “Is het niet vanzelfsprekend dat je als studentenpartij voor goed onderwijs strijdt? Dat zullen wij ook doen. Maar wij zeggen ook dat het belangrijk is om je te ontplooien buiten je studie. Daar staat de PvdUS voor.”

Joël (Helder): “Wij vinden het enorm zonde dat er opleidingen zijn waar de helft in het eerste jaar uitvalt. Dat moet anders.”

Lau (PvdUS): “Vind ik ook. Daarom zijn wij ook voorstander van matching. En goede begeleiding.”

Joël (Helder): “Het blijft wat ons betreft niet bij matching. Onderwijs moet ook kleinschaliger worden. Ik zie bij mijn studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap dat het onderwijs beter wordt als je meer docenten per student hebt. Daar is een academische community, studenten en docenten kennen elkaar. Dat is heel anders dan bij massale opleidingen als rechten, psychologie of economie.”

Stel, de universiteit laat studenten alleen nog maar herkansen als ze een 5 of hoger hebben, zoals al bij de faculteit Geowetenschappen de regel is. Hoe zou jouw studentenpartij daar op reageren?

Chanine (Vuur): “Dat is een maatregel die het studenten onnodig moeilijk maakt.”

Lau (PvdUS): “Mee eens.”

Dat is echt zo'n leerfabriek-maatregel

Joël (Helder): “Ik ook. Dit vind ik echt zo’n leerfabriekmaatregel. Maatwerk bestaat niet meer. Alle studenten moeten verplicht een 5 of hoger staan als ze willen herkansen. Dat is een speling van een 0,5 punt.”

Chanine (Vuur): “Je moet kijken wáárom studenten het vak niet meteen halen.”

Lau (PvdUS): “En de universiteit jaagt zichzelf op kosten. Als de herkansingsmogelijkheden nihil zijn, betekent dat dat studenten langer gaan studeren. Dan wordt het moeilijk om de prestatieafspraken na te komen. Wij van de PvdUS vinden dan ook dat een student, ongeacht het cijfer, altijd een mogelijkheid tot herkansen moet krijgen.”

Een student kan wel op één van jullie stemmen, maar de basisbeurs verdwijnt hoe dan ook. Daar hebben jullie geen invloed op.

Chanine (Vuur): “Dat klopt, dat is een landelijke beslissing die we niet kunnen terugdraaien. Maar we kunnen er wel op toezien dat de UU bijvoorbeeld beurzen beschikbaar stelt, zodat studenten alsnog een jaar naar het buitenland kunnen of zo.”

De uitwerking van landelijke maatregelen gebeurt hier

Joël Wieme
Leeftijd: 21 jaar
Studie: Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap
Overig: lid van UMTC, lid van de faculteitsraad REBO.

Joël (Helder): “De uitwerking van landelijke maatregelen gebeurt hier, in het Bestuursgebouw. In de uitwerking zitten de scherpe randjes, en daar kunnen wij wel invloed op uitoefenen.”

Chanine (Vuur): “Tijdens de verkiezingen gaan we veel praten met studenten, om uit te leggen wat wij nou precies doen in de Universiteitsraad. Waar wij invloed op kunnen uitoefenen.”

Joël (Helder): “Ik zit hier namens een bepaalde lijst, maar ik vind het vooral belangrijk dat studenten überhaupt gaan stemmen. Liefst natuurlijk op Helder. Maar ik ben al blij als studenten te weten komen wat de Universiteitsraad doet en vervolgens bewust een stem uitbrengen.”

Chanine (Vuur): “En het zou dan heel verstandig zijn als ze op Vuur stemmen.”

Lau (PvdUS): “En nog veel beter als ze PvdUS kiezen.”

Joël (Helder): “Ha, ha, en zo kunnen we nog even doorgaan. Ik denk dat het in elk geval heel mooi zou zijn als er een hogere opkomst is dan 2 jaar geleden.”

Vorig jaar waren er niet voldoende raadsleden voor verkiezingen, dit jaar wel. Hoe komt dat?

Joël (Helder): “Je ziet dat studenten op allerlei manieren worden gepusht om sneller af te studeren. Vorig jaar speelde de langstudeerboete nog en was er veel angst bij studenten om studievertraging op te lopen. Ik heb zelf bij verschillende studie- en studentenverenigingen gemerkt dat ze moeite hadden met het vinden van nieuwe bestuursleden. Dat heeft ook doorgewerkt in de Universiteitsraad.”

Chanine (Vuur): “Wat ook meespeelt, is het gebrek aan bekendheid van de Universiteitsraad. Wie komt er nou in het Bestuursgebouw? We moeten ons echt heel hard inzetten op bekendheid.”

Mensen weten heel vaak niet wat we doen

Lau (PvdUS): “Een heel groot deel van de studenten bereiken wij nooit. Mensen weten heel vaak niet wat we doen. Het is belangrijk om de kloof met die studenten te verkleinen.”

Joël (Helder): “We moeten duidelijk naar buiten brengen wat we doen. Studenten geven een stem aan ons, het kan niet zo zijn dat ze vervolgens niks meer van ons horen.”

Lau (PvdUS): “Als we iets bereikt hebben, dan moeten we dat kenbaar maken aan de studenten.”

Jullie zijn niet de eerste lichting studentpolitici die aankondigt iets te gaan doen aan bekendheid. Noem een concreet verbeterpunt.

Het is kwalijk dat de UU zo weinig aandacht besteedt aan medezeggen-schap

Chanine Drijver
Leeftijd: 19 jaar
Studie: Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap
Overig: Ex-voorzitter Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS)

Chanine (Vuur): “Ik vind het best kwalijk dat de UU zelf zo weinig aandacht besteedt aan medezeggenschap. Daar kan ik me kwaad om maken. Er wordt een e-mail over de verkiezingen verstuurd, en dat is het dan.”

Joël (Helder): “Je moet echt goed zoeken op de UU-site voordat je iets vindt over medezeggenschap. Op de homepage is een blokje met actualiteiten, daar mag ook wel iets over de verkiezingen komen te staan.”

Lau (PvdUS): “Fred Toppen schreef laatst op DUB dat bij het personeel de medezeggenschap ook niet leeft. Ik zou zeggen: universiteit, sla twee vliegen in één klap en zet het op de UU-homepage. Dan bereik je studenten en medewerkers.”

Chanine (Vuur): “Als beleidsmaker kan je misschien denken: medezeggenschappers zijn lastig. Maar het is juist super waardevol. Je kan er als bestuur heel veel input uit halen. Er mag dus best meer aandacht voor zijn.”

Joël (Helder): “Laten we er even vanuit gaan dat de universiteit vindt dat medezeggenschap belangrijk is, en wil dat studenten gaan stemmen. Dan zeg ik: als je A zegt, moet je ook B zeggen. Geef het meer aandacht op de homepage.”

Advertentie