'Sta je graag op de barricade? Of ben je de sluwe lobbyist? Voor iedereen moet er plek zijn!

Vidius wil de studentenbeweging meer elan geven

Vidius bestuur 2024 Foto: Irem Ilayda Zoodsma
Levi Verbeek en Midas Urlings, Vidius bestuur 2024 Foto: Irem Ilayda Zoodsma

Vidius prijst zichzelf om zijn brede netwerk en goede kennis van het wel en wee van de Utrechtse student. De vakbond maakt zich onder andere hard voor meer reistijden van tram 22, meer onzelfstandige studentenwoningen, hogere bestuursbeurzen, de studiefinanciering en het betrekken van mbo’ers en internationale studenten bij het Utrechtse studentenleven. Toch laat de student het meestal afweten bij evenementen georganiseerd door Vidius. Om die reden wil de vakbond nu meer en beter communiceren wie ze is en wat ze doen. Hierover gaat de DUB in gesprek met Midas Urlings, de 85ste voorzitter van Vidius.

Jullie benadrukken in het beleidsplan het belang van een rijke en brede studentengemeenschap.  Hoe willen jullie dat bereiken? 
"Wij willen dat iedereen de kans krijgt om een breed en rijk studentenleven te hebben. Dat moet voor iedereen mogelijk zijn. Stel, je vindt het doen van een bestuur leuk, dan moet je daar ook het geld voor hebben. Die mogelijkheid moet er niet alleen zijn voor studenten met kapitaal of de juiste contacten. Wij willen alle barrières die de toegang tot het studentenleven bemoeilijken graag weghalen. Wij zijn er ook voor de internationale studenten en willen kijken hoe wij mbo-instellingen en hun studenten erbij kunnen betrekken.

Daarnaast willen jullie het actievoeren en het engagement van de studenten stimuleren. De wens is vurig, maar de student komt niet opdagen? 
"Dit zijn inderdaad problemen die spelen en waar we heel hard aan gaan werken. We hopen de studentenbeweging meer elan te geven door als Vidius veel meer naar buiten te treden en meer aan PR te doen. Wij willen onze successen ook meer online gooien, vroeger werden die alleen intern besproken. Vidius is een organisatie die informeert, maar we willen ook fungeren als een kenniscentrum voor studenten. Dat is een rol die wij nog niet genoeg hebben opgepakt. Het is echt tijd dat studenten zich gaan organiseren. Vidius is daar de perfecte plek voor."

Hoe proberen jullie mbo’ers erbij te betrekken? 
"Ik geloof dat we sinds de presentatie van het actieplan van minister Dijkgraaf ook duidelijk hebben gezegd: wij zijn voor iedereen die nu studeert en daarmee bedoelen wij ook de mbo-studenten.  Van deze studenten gaat op dit moment maar een klein percentage op kamers en er zijn ook maar weinig mbo'ers aangesloten bij een vereniging. We hebben zelfs gezien dat sommige cafés als de Kneus mbo’ers weigeren, dit is uiterst schadelijk. Het zijn allemaal tekenen aan de wand: er is een waterscheiding tussen de hbo-, wo- en mbo-student. Nu zijn we veel in gesprek met belangenbehartigers van het mbo zoals medezeggenschapsraden en MBO 030. We zitten in een onderzoekende fase om te kijken waar de behoeftes liggen en hoe we daar het beste op kunnen inspelen."

In een ander artikel dat onlangs werd gepubliceerd in de DUB, spreekt Vidius zich uit tegen de studioficering van Utrecht? 
"Wij zijn niet tegen studio's, maar we merken dat er een grote vraag is naar onzelfstandige kamers. Niet alleen omdat ze betaalbaar zijn of omdat ze makkelijker te bouwen zijn, maar ook omdat het wat toevoegt aan het sociale aspect van het leven van een student. Dit is wat ik bedoel als we het hebben over het studentenleven als een sociale ontwikkeling. In zo’n huis leg je contacten die je anders niet had gelegd. Als ik vanuit mezelf spreek dan was mijn studentenhuis wel een springplank naar alle dingen die ik als een student doe. Op kamers wonen kan een mooie basis zijn en dat voelen wij in de studentengemeenschap.”

Wat staat er  nog meer op de agenda als het gaat om studentenhuisvesting?  
“Wij maken ons er consequent hard voor dat studenten moeten kunnen wonen in de stad waar zij studeren. Daarnaast zijn wij veel in gesprek met de SSH over inclusieve huisvesting. Er wordt veel gebouwd, maar wij hameren ook op inclusief bouwen voor bijvoorbeeld studenten met een lichamelijke beperking, zij hebben vaak specifiekere woonwensen. Dat zijn juist studenten die soms veel hinder ondervinden van reizen en die gebaat zijn om op de plek te wonen waar ze studeren. 

“Als het gaat om de huisvesting van internationale studenten willen wij niet meedoen aan het platgeslagen gesprek dat zij de oorzaak zijn van het woningtekort. Er is een wooncrisis, dat is niet veroorzaakt door internationale studenten.”

Midas Urlings. Foto: Irem Ilayda Zoodsma

Midas Urlings. Foto: Irem Ilayda Zoodsma

Waar zijn jullie verder mee bezig? 
“Meer reistijden voor tram 22 en hogere bestuursbeurzen. De studiefinanciering zal eeuwig een thema blijven. Het mbo zal in de toekomst alleen maar een groter onderwerp worden. Verder is het moeilijk om nu te zeggen waar wij mee aan de slag gaan; je merkt dat opeens iets kan gebeuren en dan ben je gelijk gemeenteraadsleden aan het appen om snel iets op te zetten.” 

Voorbeeld?
"De SSH heeft de herontwikkeling van de IBB uitgesteld. Daar moet je dan meteen werk van gaan maken. Daarnaast ook de verduurzaming van de TWC-flat, en ja, de verhoging van de rente op de studieleningen kwam er ook tussendoor." 

Jullie refereren veel naar jullie brede netwerk, welke handige mensen staan er bij Vidius op de sneltoets? 
"Dat hangt af van de situatie. We hebben 117 lidorganisaties en dat zijn allemaal verschillende verengingen. We hebben een grote groep studenten om te polsen wanneer wij in gesprek gaan met de gemeente. Maar andersom ook, wanneer er studenten zijn die graag in contact komen met gemeenteraadsleden verbinden wij ze graag aan elkaar. Wij staan in een lange traditie van activisme en belangenbehartiging voor studenten in deze stad. Wat dat betreft hebben we de kennis, dat moeten wij ook zeker vasthouden. Bijvoorbeeld onze goede contacten met de gemeente zijn best bijzonder, in vergelijking met andere bonden kunnen wij gemeenteraadsleden appen, dat kan echt niet in Amsterdam."

Vidius. Foto: Irem Ilayda Zoodsma

Met wie werken jullie veel samen?
"Wij worden door de gemeente en de SSH veel meegenomen bij plannen en overleg. We hebben goede relaties met gemeenteraadsleden en de wethouder van onderwijs. Daarnaast werken wij zeker samen met de partij Student & Starter en D66, maar over het algemeen zijn alle partijen vaak behulpzaam. Dat hangt af van wat je aan het doen bent. Soms is het juist fijn om de oppositiepartijen erbij te hebben. Partijen als CDA-VDD worden niet altijd geassocieerd met studentenbelangen, maar dat kan echt erg meevallen."

In het beleidsplan staat dat Vidius meer wil lobbyen?
“Wij lobbyen al jaren en dat willen wij duidelijker aangeven: waar we lobbyen en waarom we lobbyen. Wij hebben een nieuwe politiek commissie opgericht waarmee wij studenten willen betrekken bij het lobbyen. Er zijn genoeg studenten die dat interessant vinden en relevante kennis hebben. Zij zouden ook kunnen optreden als belangenbehartigers of een speciale lobby kunnen voeren voor onderwerpen als mobiliteit en gemeentepolitiek.”

Wellicht kunnen jullie dus ook een plek worden waar studenten leren lobbyen? 
“Ja, we zouden het heel mooi vinden als Vidius kan uitgroeien tot dé plek voor de geëngageerde student. Of dat nou is omdat je graag op de barricaden staat, of omdat je liever de sluwe lobbyist uithangt. Voor iedereen moet er plek zijn.”

Advertentie