'Voor 14.000 verwacht je meer kwaliteit'

“Ik zat met een vriend in de trein naar Amsterdam, toen het gesprek kwam op het mailtje dat we van de universiteit hadden gekregen over het instellingscollegegeld dat je moest gaan betalen voor een tweede studie. Onze intuïtie zei dat het bedrag niet kon kloppen.” En daarmee werd de eerste stap gezet om vijf universiteiten te confronteren met hun bedenkingen en hun een bombrief te sturen.

Cees Zweistra heeft een master ondernemingsrecht op zak en is bezig zijn master Wijsbegeerte af te ronden aan de Universiteit Utrecht. Hij is ook voorzitter van de Stichting Collectieve Actie Universiteiten. De stichting heeft vijf Nederlandse universiteiten in een 'bombrief' gevraagd de hoogte van hun instellingscollegegeld te beargumenteren. Voor studenten die na het afronden van een eerste master een tweede master willen gaan volgen, betalen aan de Universiteit Utrecht bijvoorbeeld 14.000 euro. Een onevenredig hoog bedrag, denken de studenten verenigd in de stichting.

Prijs-kwaliteit verhouding

Het gaat de studenten die hun bedenkingen naar de universiteiten van Leiden, Utrecht, Tilburg en Amsterdam hebben gestuurd, om een rechtvaardig bedrag. De verhouding prijs-kwaliteit moet goed zijn, zegt Zweistra. “Ik weet dat studenten van de master Rechten dit jaar vier uur college in twee weken hebben gekregen die werd gegeven door een studentassistent. Er kunnen allerlei acceptabele redenen voor zijn, maar voor 14.000 euro verwacht je toch meer kwaliteit.”

Zelf heeft Cees Zweistra geen last van de regeling. Andere leden van het stichtingsbestuur wel. “Studenten die een master Nederlands recht willen doen, hebben natuurlijk geen andere keus dan studeren aan een Nederlandse universiteit. Studenten die een andersoortige master willen gaan doen, kunnen bijvoorbeeld nog uitwijken naar het buitenland.”

Toegankelijkheid

Hij verwijt het de universiteiten niet dat ze voor een tweede master meer geld vragen. “Maar toen de minster de regel invoerde, zei hij er wel onder meer bij dat het onderwijs toegankelijk moet blijven. Met het vragen van een hoog collegegeld werp je een drempel op voor de meeste mensen.”

De studenten in de stichting vinden het ook vreemd dat alle studies over één kam worden geschoren. “Je zou gedifferentieerde tarieven kunnen hanteren. Iemand die opnieuw een studie gaat doen om zichzelf te verbeteren in zijn werkveld zou misschien een ander, lager, tarief moeten betalen dan iemand die als hobby Kunstgeschiedenis gaat doen. Wat ons ook bevreemd is waarom een master in Groningen goedkoper is dan een master in Utrecht.”

Ellende

Inmiddels hebben de studenten vele reacties gekregen van studenten die zich voor het hoge collegegeldtarief gesteld zien staan. “Je krijgt een hoop ellende te horen. Soms kun je helpen. De UvA heeft bijvoorbeeld voor sommige studenten een uitzondering gemaakt en die mogen nog tegen het lage tarief studeren. Dat hebben wij dan weer tegen UvA-studenten kunnen zeggen.” In totaal gaat het landelijk om 37.000 studenten, zegt Zweistra die zich gesteund weet door USF studentenbelangen en de Amsterdamse tegenhanger ASVA.

Op gesprek

De Universiteit Utrecht heeft uiterst correct gereageerd, zegt Zweistra. “En dat kan ik niet zeggen van de andere universiteiten. De UU heeft onze brief beantwoord en verschillende argumenten gegeven waarom ze 14.000 euro vragen. Maar verschillende vragen zijn onbeantwoord gebleven. De universiteit heeft ons nu uitgenodigd voor een gesprek in mei. Ook dat vinden we zeer correct.”

In de faculteitsraad van Rebo werd afgelopen dinsdag over deze kwestie een vraag gesteld aan decaan Henk Kummeling. “Wij krijgen een tweede master niet meer van het ministerie gefincancierd. Als wij dus het gewone collegegeld rekenen voor een tweede master dan moeten we daar geld op toe leggen uit het reguliere onderwijsbudget. Dat zorgt voor een verschraling van het onderwijs. Of het bedrag dat we voor een tweede master vragen een reeele prijs is, is door mij niet exact te zeggen. Een schrale master zou kostendekkend zijn als je er 8 tot 9000 euro voor vraagt. De Universiteit utrecht hanteert vooralsnog een uniform tarief van 14.000 euro. Maar of dat zo blijft is de vraag. Voor de zomer zouden we daar uitsluitsel over krijgen.” 

Advertentie