Waarom staan collegezalen nog zo vaak leeg?

How how accessible the lecture halls are in corona time ?
How how accessible the lecture halls are in corona time ?

Studenten snakken naar fysiek college. Dat geldt niet alleen voor de eerstejaars, ook de tweede- en derdejaars zouden graag af en toe weer aanschuiven in de collegebanken. In de zomer heeft een team van het facilitair service centrum hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Geen makkelijke opgave in de monumentale panden, zo blijkt uit deze video. Voor het eerst in jaren kun je de onderwijspanden weer via de Drift betreden en hoef je niet via de UB. Studenten zijn blij dat ze weer naar binnen mogen, al is het soms puzzelen met de aangegeven routes.

Bij het filmen viel op dat veel zalen gewoon leegstaan. Huisvestingscoördinator Fokke Walstijn beaamt dat. "Bij Geesteswetenschappen bestond het plan om college hybride vorm te geven. Dat wil zeggen met een deel van de studenten in de zaal en een deel thuis. Het is in de zalen op De Drift niet gelukt om dit met voldoende kwaliteit te realiseren. Daardoor zijn veel docenten toch weer overgestapt naar volledig online." Daarnaast bestaat volgens hem de indruk dat sommige docenten toch wat huiverig zijn voor fysiek college geven. 

Een andere reden is volgens Miranda Jansen, directeur Geesteswetenschappen en voorzitter van de roostercommissie, dat bij de 30 procent bezetting ook de toetsing is meegenomen. Sterker nog, het accent lag op toetsing on campus. Ook dat zorgde ervoor dat de zalen nu vaker leeg staan. Het idee is om die toetsen en colleges vanaf blok twee los te koppelen. Overigens signaleert Jansen dat er ook momenten zijn dat het erg druk is in de gebouwen. Ook dat is een aandachtspunt.

Overigens staan die collegezalen niet leeg in de binnenstad, ook in De Uithof zie je veel ongebruikte zalen. Collegevoorzitter Anton Pijpers heeft dat ook gezien. “We zitten nog in de fase van de introductie, maar we willen toch wel dat we studenten zoveel mogelijk fysiek onderwijs aanbieden. Ik heb daarom gevraagd te monitoren hoe het zit. En als meer mogelijk is, gaan we dat aanpassen.”

Advertentie