Wat zijn de prioriteiten van de nieuwe fracties in de Universiteitsraad?

foto: 123rf, Pixabay, Flickr, DUB

Aan de Universiteitsraadsverkiezingen doen vier partijen mee. Dat zijn de Partij voor de Utrechtse Student, Vuur, de Vrije Student en UUinActie. Alle partijen zitten nu ook al in de U-Raad. DUB vroeg de vier partijen die meedoen aan de universiteitsraadsverkiezingen naar hun prioriteiten. Daarvoor maakten we een lijst met vijftien beleidsaanbevelingen. De fracties moesten de voornemens rangschikken. Welke vijf thema’s staan bovenaan, welke vijf onderaan hun prioriteitenlijst, en welke vijf onderwerpen hebben gemiddeld hun aandacht. Op die manier wilden we in kaart brengen wat de overeenkomsten en verschillen per partij zijn.


PvdUs

De Partij voor de Utrechtse Student is één van de traditionele partijen in de Universiteitsraad, opgericht in 2007. De partij komt op voor de actieve student en is geworteld in het verenigingsleven. Dat zie je ook terug in de keuzes die de fractie maakt in de lijst van beleidsaanbevelingen.

Zo is de partij de enige die de stelling onderschrijft dat er meer geld moet gaan naar studentenorganisaties, ook al gaat dat ten koste van onderwijs of onderzoek. In de toelichting relativeren de kandidaten de mening enigszins: “Studentenorganisaties zijn belangrijk. Meer geld voor studentenorganisaties betekent niet minder voor onderwijs. Één onderzoek kost soms meer dan het hele budget voor studentenorganisaties samen.”

De partij is de enige die de UB voor altijd exclusief wil maken voor de UU-studenten. “Het is een ergernis van elke student in Utrecht, de overvolle UB.” Voor de andere partijen is het genoeg wanneer de UB alleen tijdens de tentamenperiode exclusief voor UU’ers is.

Een andere topprioriteit is het studeren per studiepunt. Dit zogeheten flexstuderen moet worden uitgebreid naar alle opleidingen. “Flexstuderen zorgt dat studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen naast hun studie”, motiveert de PvdUs de keuze.

De PvdUs geeft minder prioriteit aan duurzaamheid. Windmolens op de UU mogen wel, want alles wat bijdraagt aan duurzaamheid is goed, maar de aanbeveling staat laag op de prioriteitenlijst. Het vegetarisch maken van alle kantines vindt de PvdUS een slecht idee. “Het is niet onze taak om keuzes voor de student te maken”.

Wat betreft internationalisering constateert de partij dat verengelsing niet positief is voor het onderwijs, maar dat een studie in het Engels geen probleem is wanneer de meerderheid van de studenten uit internationale studenten bestaat.

Lijst Vuur

Ook lijst Vuur heeft een lange traditie in de Universiteitsraad. De Vereniging Utrechtse Universitaire Raden is opgericht in 2006 om de kwaliteit van de medezeggenschap te verbeteren en te zorgen voor een kritisch geluid. Leden van Vuur zijn ook te vinden in faculteitsraden. De partij profileert zich als een progressieve partij met als voornaamste thema’s onderwijskwaliteit en duurzaamheid. De laatste jaren is daar studentenwelzijn bijgekomen. Zo vindt de partij dat de twee weken kerstvakantie ook echt studievrij moet zijn. Dus geen deadlines van werkstukken in of net na de vakantie of tentamens aan het begin van het nieuwe kalenderjaar. Dit is voor de partij een topprioriteit, net als het terugdringen van concentratieverhogende middelen als Ritalin. “ Als je onderwijs op hoog niveau wilt, moet je ook momenten van rust inbouwen om de batterij weer op te laden. De focus moet verschuiven van studiesucces naar studentsucces”, schrijft de partij in een toelichting. “Studeren mag niet ten koste gaan van de gezondheid.”

De partij maakt zich, net als de andere partijen, ook sterk voor flexstuderen. “Studenten zouden niet moeten betalen voor onderwijs dat ze niet ontvangen.”

De partij is ook voorstander van gratis cursussen Nederlands voor internationale studenten. “Dit is belangrijk voor de sociale integratie van internationale studenten. Het verlicht bovendien de druk die ligt op de Nederlandse studenten en docenten.”

Stellingen over duurzaamheid heeft bij Vuur geen topprioriteit. Het is een gemiddeld aandachtspunt. “De UU is al een van de meest duurzame universiteiten van Nederland. Het is goed om daarmee door te gaan en dan mag er zeker in zoiets als een windmolen geïnvesteerd worden.” Als het gaat om een vegetarische kantine, is Vuur minder uitgesproken. “Het is goed om mensen bewust te maken van hun keuzes op het gebied van voedsel, maar iedereen moet kunnen eten wat hij of zij denkt dat goed is voor hem of haar.”

De Vrije Student

De Vrije Student is een landelijke organisatie met in enkele steden vertegenwoordigers in de Universiteitsraad. De partij stelt de student centraal. Kwalitatief hoogstaand onderwijs noemen ze als belangrijkste aandachtspunt. Het mogelijk maken van flexstuderen  is voor de partij een van de redenen voor de oprichting geweest. “Iedereen moet slechts collegegeld betalen per gevolgd vak; dat is en blijft voor ons een prioriteit.”

De partij zet als enige het verzet tegen proctoring bovenaan de prioriteitenlijst. “Studenten moeten altijd de keuze hebben om op privacygronden niet mee te doen aan proctoring.”

Net als de PvdUs vindt de partij het belangrijk om voldoendes te laten herkansen. Dat kan nu niet. Volgens de Vrije Student is dat belangrijk omdat studenten het beste uit zichzelf moeten kunnen halen en dat ook moet kunnen laten zien.

De Vrije Student is niet tegen internationalisering, maar waarschuwt wel voor de verengelsing van de universiteit. “We zijn niet per se tegen Engelse studies, zolang het maar doelmatig is en de kwaliteit en toegankelijkheid gewaarborgd blijft.”

Voor een pleidooi voor een vegetarische kantine hoef je bij de Vrije Student niet aan te komen. “Wij staan pal vóór keuzevrijheid. Studenten moeten zelf kunnen kiezen wat ze willen eten. Wij erkennen de noodzaak van een duurzame universiteit maar opgedrongen vegetarisme is onwenselijk.”

Ook ziet de partij geen heil in het lobbyen voor een landelijke coronacompensatie om studenten de helft van het collegegeld terug te geven of een lobby voor de terugkeer van een beurzenstelsel. “Het lijkt ons onrealistisch dat de universiteit hierin mee zal gaan, of kan functioneren met de helft van de normale omzet. Dit zal dan ten koste gaan van de onderwijskwaliteit, wat voor ons onwenselijk is.”

UUinActie

UUinActie is de jongste partij. Het is ook de enige partij die bestaat uit zowel medewerkers als studenten. Vorig jaar wist UUinActie voor het eerst één zetel voor de studenten en één zetel voor het personeel te veroveren. De partij komt voort uit de landelijke actiegroep WOinActie. De partij strijdt voor beter onderwijs, beter onderzoek en minder werkdruk aan de universiteiten.

De partij heeft dan ook een coronacompensatie van de helft van het collegegeld hoog in het vaandel staan. “De onderwijskwaliteit is, ondanks de enorme inzet van onze docenten, sterk afgenomen sinds corona. Bovendien wordt er veel minder onderwijs gegeven. Alle studenten hebben hier last van en daarom hebben studenten recht op deze compensatie.” In het verlengde van de coronacrisis staat ook het afschaffen van de proctoring bij tentamens hoog op het prioriteitenlijstje.

Verder valt op dat de partij het meest uitgesproken is op het gebied van duurzaamheid. De investering in windmolens en het vegetarisch maken van de kantines worden beide tot topprioriteit gemaakt. “Per 2025 willen wij dat de universiteit klimaatneutraal is. Windmolens kunnen met betrekkelijk weinig moeite veel duurzame energie opwekken, maar andere groene energiebronnen zijn ook welkom. Vleesvrij aanbod is goed voor het milieu en goedkoper voor studenten.”

De partij vindt de aanpak van stress goed, maar is het niet eens met de stelling dat er korte metten gemaakt moet worden met het gebruik van Ritalin. “Het gebruik van dergelijke middelen komt door stress. Je moet niet de middelen aanpakken, maar komen met studiemethodes die gebaseerd zijn op de wens van de student.”

De scepsis is er eveneens bij het plan om studenten die net geen cum laude halen het predicaat ‘met genoegen' te geven. “‘Met genoegen’ legt nóg meer focus op goede cijfers halen met de bijkomende stress, in plaats van de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.” 

De lijst met beleidsaanbevelingen waaruit de fracties konden kiezen

1. Maak de UB het hele jaar exclusief toegankelijk voor UU-studenten, en dus niet alleen in tentamenperioden
Top: PvdUs Laag: Vuur, UUinActie
2. Zorg ervoor dat studenten echt kerstvakantie hebben: dus geen tentamens in de eerste week daarna
Top: Vuur, de Vrije Student
3. Zet windmolens in het Utrecht Science Park om de universiteit te verduurzamen
Top: UUinActie Laag: PvdUs
4. Zorg voor gratis cursussen Nederlands voor internationale studenten
Top: Vuur, UUinActie  Laag: PvdUs
5. Geef alle studenten een coronacompensatie van 50 procent van het collegegeld
Top: UUinActie Laag: PvdUs, de Vrije Student
6. Maak flexstuderen (betalen per studiepunt) mogelijk bij alle opleidingen
Top: Vuur, PvdUs, de Vrije Student
7. Maak alle kantines volledig vegetarisch
Top: UUinActie Laag: Vuur, PvdUs, de Vrije Student
8. Schaf proctoring af en probeer online tentamens zoveel mogelijk te voorkomen
Top: de Vrije Student, UUinActie 
9. Laat studenten ook voldoendes herkansen
Top: PvdUs, de Vrije Student
10. Geef studentenorganisaties meer geld, ook als dat ten koste gaat van middelen voor onderwijs en onderzoek
Top: PvdUs Laag: Vuur, de Vrije Student, UUinActie
11. Lobby bij het kabinet voor het afschaffen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs
Top: Vuur Laag: de Vrije Student
12. Stop de verdere verengelsing van de universiteit, geef zoveel mogelijk Nederlandstalig onderwijs
Top: de Vrije Student Laag: Vuur
13. Geef studenten die net geen cum laude halen als beloning een predicaat ‘met genoegen’
Laag: Vuur, UUinActie
14. Bied colleges na 20.00 uur aan als dat moet vanwege de coronamaatregelen, dat is beter dan helemaal geen fysieke colleges
Laag: PvdUs, de Vrije Student, UUinActie
15. Maak korte metten met het gebruik en de verkoop van ‘studiestimulerende’ middelen als ritalin
Top: Vuur, PvdUs Laag: UUinActie
PrioriteitLijst VuurPvdUSDe Vrije StudentUUinActie
Top2-4-6-11-151-6-9-10-152-6-8-9-123-4-5-7-8
Gemiddeld3-5-8-9-142-8-11-12-131-3-4-13-152-6-9-11-12
Laag1-7-10-12-133-4-5-7-147-5-10-11-141-10-13-14-15

Advertentie