UU-onderzoek naar opgroeien in een veranderende wereld

‘We moeten zelf uitzoeken wat volwassen zijn voor ons inhoudt ‘

Becoming Adults Foto: Femke de Wit
Becoming Adults event in Tivoli. Foto: Dave Adriaanse

Er komt veel kijken bij het proces van volwassen worden. Na het afronden van de middelbare school kiezen jongeren voor een vervolgopleiding, waar zij de eerste stappen qua beroepskeuze zetten. Daarnaast ontwikkelen jongeren zich en vormen zij hun eigen identiteit. Ze ontdekken wie ze zijn en hoe zij zich verhouden tot gender, medische, religieuze of culturele identiteiten – datgene wat jou uniek maakt, maar ook met andere mensen verbindt. Volwassen worden betekent daarnaast experimenteren in (vriendschappelijke of romantische) relaties.

Utrechtse onderzoekers hebben een onderzoeksgroep opgezet waarbij ze vanuit verschillende invalshoeken onderzoek doen naar dit onderwerp. Het project valt onder het strategische thema Dynamics of Youth. Het programma kent vier communities en Becoming Adults in a Changing World is er één van.

De community omvat interdisciplinair onderzoek van bijvoorbeeld sociologen, orthopedagogen, klimatologen en meer. Op deze manier wil de universiteit bestaande onderzoeken over jongvolwassenen uit verschillende disciplines aan elkaar koppelen, en nieuwe onderzoeken opzetten. De wetenschappers hopen zo nieuwe inzichten te verkrijgen over jongeren.

Jongeren Denktank
Een van de manieren om dat te bereiken, is het opzetten van een jongeren-denktank: de ToekomstDenkTank. Deze denktank zal bestaan uit een groep van zo’n dertig jongeren tussen de 12 en 24 jaar, die op regelmatige basis samenkomen en discussies voeren. Zij kunnen op deze manier hun eigen visies over opgroeien delen en input geven voor de wetenschap. Anders dan bij een simpele enquête, worden jongeren zo intensief betrokken bij het onderzoek. “Op deze manier krijgen wij als onderzoekers meer mee van de leefwereld van jongeren”, stelt community-voorzitter Marije van Braak. De denktank blijft idealiter minimaal vier jaar bestaan. “Zo hopen we jongeren actief en langdurig betrokken te houden bij het onderzoek”, licht zij toe.

Binnen het onderzoek van Becoming Adults wordt niet alleen geluisterd naar de jongeren in de denktank. Het is ook de bedoeling om de mening en ervaring van maatschappelijke partners en praktijkdeskundigen mee te nemen, zoals uit de jeugdzorg en van jongerenorganisaties. Van Braak: “Zij zijn een schakel tussen jongeren en maatschappij en kunnen een praktische vertaling bieden van de wetenschap naar de praktijk.” Om dit contact te bevorderen, worden ook activiteiten georganiseerd waarin jongeren, onderzoekers en betrokkenen elkaar ontmoeten en in gesprek met elkaar gaan.

Becoming Adults Foto: Femke de Wit

Community bijeenkomst
Een voorproefje van zo’n bijeenkomst vond afgelopen december plaats in TivoliVredenburg. Als start van het onderzoeksdomein organiseerde de UU een bijeenkomst met jongeren, betrokken professionals, ouders, onderzoekers en beleidsmakers. In de zaal van Cloud Nine kwamen zij bijeen en gingen in gesprek met elkaar. Hoogleraar ontwikkelingspsychologie Jaap Denissen, ook een van de community-voorzitters, had voor het event een speciale act. Voor de volle zaal klom hij op het podium en trok pontificaal zijn toga uit. Hij kondigde dit aan als een symbolische daad om te laten zien dat de wetenschap uit de bubbel moet komen en contact moet zoeken met jongeren en mensen uit de praktijk om zo een goed beeld te krijgen van de problemen in de realiteit.

Becoming Adults Cartoon: Cartonistlive.nl

Cartoon: Paul Schenk

Tijdens de avond wisselden dansoptredens en theaterstukjes zich af met discussies over het thema met jongeren, wetenschappers, maatschappelijk werkers en beleidsmakers. Uit deze gesprekken in TivoliVredenburg bleek onder andere dat veel jongeren de druk voelen om de juiste keuze te maken: zij willen een opleiding die perfect bij hen past en willen een goede baan vinden. Dat zorgt bij velen voor stress over de toekomst. Factoren zoals de sociaaleconomische onzekerheid, de crisis op woningmarkt en de klimaatcrisis vergroten deze druk. Een aanwezige jongerenbegeleider merkt dit in haar werk: “Hulpvragen die ik van jongeren krijg, draaien vaak om schulden. Bijvoorbeeld door hoge energiekosten of studiefinanciering. Zeker in Overvecht, waar ik jongeren begeleid, is dit een veelvoorkomend probleem”.

Becoming Adults Cartoon: Cartonistlive.nl

Laura (16) is een middelbare scholier uit Leidsche Rijn en zit al in de ToekomstDenkTank. Zij herkent veel problemen die besproken zijn in Tivoli. “De druk die op het volwassen worden ligt, is zo hoog. Ik heb daardoor nog geen zin in de verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken.” Ook klimaatverandering heeft daar invloed op. “Ik wil niet in een wereld leven die langzaam kapot wordt gemaakt. Daarbij is het ook lastig om duurzaam te leven als alles steeds duurder wordt.”

Toen, nu, later
Door de veranderende wereld is het moeilijk om een voorbeeld te hebben, vindt Laura. “Het zorgt ervoor dat we niet onze ouders kunnen volgen. We moeten zelf uitzoeken wat volwassen zijn voor ons inhoudt.”

Dat volwassen worden in het huidige tijdperk anders is dan eerder, beaamt van Braak: “De basis is hetzelfde. Vroeger moesten jongeren ook hun eigen stem vinden, hun identiteit vormen of relaties aangaan. Maar de challenges die we nu zien, zijn van de laatste jaren.”

De jongeren denktank is nog in ontwikkeling, maar het doel van de community Becoming Adults is al wel duidelijk. Van Braak: “Uiteindelijk hopen we meer begrip voor de leefwereld voor jongeren te kunnen creëren en suggesties voor oplossingen te kunnen geven”.

Ben je tussen de 12-24 jaar wil je onderdeel uitmaken van de ToekomstDenkTank? Meld je hier aan.

Advertentie