Betere economiestudent zonder economieprofiel

Wie aan de universiteit economie wil studeren, moet op de middelbare school niet het economieprofiel kiezen. Dat zegt hoogleraar Ivo Arnold in dagblad De Limburger. Met de wiskunde in het vakkenpakket natuur en techniek (n&t) heb je meer kans een goede economiestudent te worden. De Utrechtse economie-opleiding steekt beginnende studenten een helpende hand toe.

In tegenstelling tot scholieren met een economie en maatschappijprofiel (e&m) krijgen n&t-scholieren wiskunde B. Ze ontwikkelen daardoor betere analytische vaardigheden. En ze presteren later beter bij een economische opleiding, stelt Arnold, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Driekwart van de Rotterdamse economiestudenten met een n&t-achtergrond haalt in het eerste jaar alle studiepunten, berekende Arnold. Van de studenten met een e&m-profiel is dat maar de helft. Bovendien haken ze vaker af dan n&t-studenten: 45 tegen 25 procent.

En dus vindt Arnold dat wiskunde B een verplicht onderdeel moet worden van het profiel e&m. “Het is toch van de gekke dat iemand die een economische studie wil gaan doen beter af is met een profiel waar geen economie in zit.”

Volgens de Utrechtse Economie-onderwijsdirecteur prof. Clemens Kool pleiten universitaire economen al veel langer voor meer wiskunde op de middelbare school. “Studenten moeten in de eerste plaats affiniteit hebben met het vak economie, maar het is een groot voordeel als ze een ruime kennis van modellen en statistiek in hun toolbox hebben.”

Uit statistische analyses enkele jaren terug bleek al dat ook Utrechtse studenten die veel wiskunde in het profiel hebben beter scoren in de economie-opleiding dan studenten die hier minder mee in aanraking zijn gekomen. Toch wil Kool benadrukken dat ook een student met een e & m-profiel met goed gevolg een economie-opleiding kan voltooien. “Wij sluiten gewoon aan bij de stof die een student met dat profiel gehad zou moeten hebben.”

De Utrechtse opleiding doet er bovendien veel aan om de overgang van middelbare school naar universiteit te begeleiden, aldus Kool. Zo is wiskunde het eerste vak in het eerste jaar en doen alle studenten een entreetoets waarin hun middelbareschoolkennis getest wordt. Driekwart van alle studenten scoort daarin onvoldoende en wordt verplicht om naast het reguliere programma een reparatietraject af te werken. “Bij de meesten gaat het dan om het opfrissen van de kennis die na drie zomermaanden is weggezakt.”

Deze zomer biedt de economie-opleiding voor het eerste een summerschoolcursus aan. Daarin besteden aankomende studenten, maar ook andere geïnteresseerden, aandacht aan de wiskunde die voor economische analyse van belang is

HOP/XB

Advertentie