Crisis treft Europese universiteiten

Body: 

Terwijl sommige Europese universiteiten en hogescholen drastisch moeten bezuinigen, krijgen andere juist extra geld van de overheid. In Nederland valt de schade mee, blijkt uit een vogelvlucht over de Europese lidstaten.

Terwijl sommige Europese universiteiten en hogescholen drastisch moeten bezuinigen, krijgen andere juist extra geld van de overheid. In Nederland valt de schade mee, blijkt uit een vogelvlucht over de Europese lidstaten.

Vooral Engeland, Italië en Letland snijden in het budget voor hoger onderwijs en onderzoek, stelt de Europese vereniging van hogescholen en universiteiten EUA. In nog eens negen landen zien de instellingen hun budget tot tien procent krimpen.

Nederland staat in het rijtje van landen waar het wel meevalt, samen met de Scandinavische landen, Zwitserland en Polen: er wordt niet of weinig bezuinigd. De EUA noemt ook vier landen waarin toegezegde investeringen zijn geschrapt, waaronder België.

Slechts twee landen steken extra geld in het hoger onderwijs: Frankrijk en Duitsland. Portugal doet dat ook, maar gaat waarschijnlijk wel snijden in het salaris van docenten.

De EUA heeft bekeken of de budgetten groeien of krimpen, maar meldt niets over hun omvang. Uit cijfers van de economische samenwerkingsorganisatie OESO blijkt dat Frankrijk en Duitsland vooral een inhaalslag maken, omdat ze momenteel per student minder uitgeven dan bijvoorbeeld Nederland en Groot-Brittannië, en veel minder dan Noorwegen, Denemarken en Zweden.

Ook staat er niet bij waarop er bezuinigd wordt. In Groot-Brittannië moeten studenten zo’n tienduizend euro collegegeld gaan betalen, waardoor de universiteiten naar verhouding weinig zullen merken van de slinkende overheidsuitgaven: de studenten vangen de klap op.

In Nederland en Noorwegen groeit het aantal studenten, meldt de EUA, terwijl het budget licht achteruit gaat en het collegegeld vrijwel gelijk blijft. Ook dat is een bezuiniging, maar het stof moet nog neerdalen: het is niet duidelijk welk effect het zal hebben.

Publieke financiering vormt ongeveer driekwart van de inkomsten van het Europese hoger onderwijs. Het is nog niet bekend wat er is gebeurd met de investeringen van het bedrijfsleven in het hoger onderwijs. De data zijn complexer en moeilijker te verzamelen, aldus de EUA.

Hoewel de crisis geen directe impact lijkt te hebben op deze ‘derde geldstroom’, melden verschillende landen toch dat nieuwe samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven moeilijker van de grond komen. In Portugal, Nederland en Groot-Brittannië zijn volgens de EUA gevallen bekend waarin projecten zijn stopgezet.

Hoger Onderwijs Persbureau

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail