Geneeskunde: discussie over medezeggenschap laait weer op

Geneeskundedecaan Frank Miedema wil net als zijn voorgangers de faculteitsraad opdelen. Studenten krijgen een studentenraad, en de medezeggenschap van docenten moet via de ondernemingsraad van het UMC Utrecht gaan. De faculteitsraad is sceptisch over de plannen.

Een al bijna tien jaar oude discussie over medezeggenschap bij Geneeskunde steekt de kop weer op. Naar aanleiding van recente visitaties heeft decaan Frank Miedema werkgroepen in het leven geroepen die zich moeten gaan buigen over het optimaliseren van de (bestuurlijke) inrichting van het onderwijs. Een van de werkgroepen krijgt de taak een betere medezeggenschap voor studenten en docenten in het UMC Utrecht te bedenken. Bedoeling is dat er in maart 2012 in een nieuwe vorm van medezeggenschap gewerkt gaat worden.

Frank MiedemaHoewel de werkgroep vrij is in het geven van een advies, steekt Miedema zijn voorkeur niet onder stoelen of banken. Hij wil een aparte studentenraad, en de docenten in de faculteitsraad vragen plaats te nemen in de ondernemingsraad van het UMC. Een vorm van medezeggenschap die in veel andere academische ziekenhuizen ook geldt.

Onderwijs, onderzoek en zorg, de drie kerntaken van het UMC, zijn volgens Miedema zo verweven dat ze de integrale aandacht van de OR verdienen. Het zou dus in zijn ogen beter zijn als docenten aanschuiven in de OR, en dat studenten een aparte raad vormen.

Of het opdelen van de faculteitsraad gaat lukken is maar de vraag. In 2002 wilde toenmalig decaan Stoof de medezeggenschap van studenten en medewerkers al scheiden, maar die wens stuitte op verzet van de raad en het college van bestuur (CvB) van de universiteit, waardoor niks veranderde.

Een nieuwe poging, met steun van het CvB, sneuvelde wederom in 2008, na twee jaar touwtrekken. Raadsleden vreesden dat de inspraak op het gebied van onderwijs en onderzoek aan kwaliteit zal verliezen in de nieuwe vorm. Bovendien zouden de studenten het nauwe samenwerkingsverband met de docenten verliezen.

Déjà vu
Een zeker déjà vu-gevoel bij de hernieuwde discussie over medezeggenschap kan dus niet ontzegd worden. Of er nu wel iets gaat veranderen, is maar de vraag.

Leden van de faculteitsraad willen niet al te openlijk het gras voor de voeten van de werkgroep wegmaaien en willen daarom nog niet al te hard ‘nee’ zeggen tegen plannen om de raad op te delen.

Kristin DenzerMaar vooral bij leden bij de medewerkersgeleding, sommige van wie de pogingen van eerdere decanen nog meegemaakt hebben, is de scepsis duidelijk merkbaar. “Ik denk niet dat studenten en docenten andere belangen hebben, we willen allebei beter onderwijs”, verwoordde docent en FR-lid Kristin Denzer de breed gedeelde twijfels tijdens de laatste faculteitsvergadering. 

Studenten: minder dossierkennis
Vrees van de docenten is dat de medezeggenschap op onderwijs in een gedeelde vorm minder stevig zal zijn. Aan de ene kant omdat een studentenraad zonder docenten minder dossierkennis en continuïteit zou bieden, aan de andere kant omdat de kans bestaat dat onderwijs in de OR een ondergeschoven kindje zou worden, omdat de OR nu al veel onderwerpen op de agenda heeft staan. Bovendien is het de vraag of docenten te porren zijn voor een functie in de OR, die iedere week samenkomt, een stuk frequenter dan de faculteitsraad.

Karin PrummelDe studenten in de faculteitsraad willen nog geen harde uitspraak doen over het al dan niet opdelen van de raad, omdat ze eerst de voors en tegens nog beter willen onderzoeken.

Wel laat studentraadslid Karin Prummel weten dat er in ieder geval zorg is om het verlies van docenten in de faculteitsraad. “Zij weten veel over de organisatie van onderwijs en onderzoek, het zijn de echte ervaringsdeskundigen op dat gebied. Dit is iets waar studenten minder kennis over hebben en dat is voor hen ook lastiger te vergaren met het complexe UMC.”

Onderstaande cartoon maakte onze cartoonist Niels Bongers in 2007, toen ook gepoogd werd om van de faculteitsraad een studentenraad te maken:

          
      cartoon   
          

Advertentie