Innovatieplatform waarschuwt nog één keer

Nederland moet meer investeren in onderwijs, onderzoek en ondernemerschap. Daarop hamert het Innovatieplatform jaar in, jaar uit. Ook vandaag in haar allerlaatste rapport.

Het komende kabinet zou één miljard extra voor onderwijs moeten uittrekken, menen de leden van het Innovatieplatform. Het niveau van de docenten moet omhoog met behulp van nascholing en strengere selectie bij de lerarenopleidingen. Bovendien zou “de beste promovendi” gevraagd moeten worden een tijdje voor de klas te staan.

Ook de plannen voor de investeringen in onderzoek klinken bekend. Zo wil het platform meer aandacht voor de ‘sleutelgebieden’: dit zijn onderzoeksterreinen waarop Nederland graag tot de top wil behoren of nu al in uitblinkt, zoals ‘flowers & food’ en ‘water’.

Voor bedrijven moet Nederland een fijne vestigingsplaats zijn. Denk aan lage energieprijzen dankzij kernenergie en duurzame energie. Ook verdienen bedrijven meer vertrouwen en moeten ze minder regeltjes opgelegd krijgen. De arbeidsmarkt moet flexibeler worden en allochtonen, vrouwen en ouderen moeten meer gaan werken.

Het Innovatieplatform is een overlegclub waarin grote partijen aanschuiven: van overheid tot ziekenhuis, van universiteit tot multinational. Het staat onder voorzitterschap van de minister-president en ook de ministers van Economische Zaken en Onderwijs schuiven aan.

Maar als het aan de leden ligt, gaat de stekker eruit. De denktank heeft uiteindelijk weinig invloed en zou beter vervangen kunnen worden door een innovatieraad, zoals Finland heeft. Die kan dan orde scheppen in de wirwar van innovatieregelingen en subsidiestroompjes. Daarin zouden de grote belanghebbenden overigens een plaats moeten krijgen.

Het kabinet wil dat Nederland tot de internationale top vijf gaat behoren op het gebied van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie. Met dat doel voor ogen heeft het kabinet in 2003 het Innovatieplatform opgericht.

De slogan van het rapport is “Innovatief, Internationaal, Involverend”. Dat laatste woord staat wel in de Grote Van Dale, maar is nu voor het eerst gebruikt als politiek steekwoord. Involveren betekent “in zich sluiten, vanzelf meebrengen, betrekken bij, verwikkelen in”. Alle talent moet worden herkend en benut, bedoelt het Innovatieplatform.

Het laatste rapport is op vijf plaatsen tegelijk gepresenteerd: Den Haag, Utrecht, Enschede, Eindhoven en Amsterdam.

HOP

Advertentie