Nieuwe bachelor games-technologie grote hit

Body: 

Gemengde gevoelens bij groeiende opleidingen. Informatica “wel erg groot”. Economie groeit weer. Rechten heeft baat bij afschaffen numerus fixus.

Gemengde gevoelens bij groeiende opleidingen. Informatica “wel erg groot”. Economie groeit weer. Rechten heeft baat bij afschaffen numerus fixus.

De opleiding Informatica scoort dit jaar met de nieuwe bacheloropleiding games-technologie. Minstens 120 studenten beginnen aan deze studievariant. De Utrechtse informatici lijken een nieuwe studentenmarkt te hebben aangeboord. Het aantal belangstellenden voor een informatica-opleiding in Utrecht is verdrievoudigd. Van de –tot nu toe- bijna 180 aankomende eerstejaars kiest bijna tweederde voor de nieuwe studievariant waarbij aspecten als computergraphics en programmeren worden behandeld aan de hand van voorbeelden uit de gameswereld.

De groei van de Informatica-opleiding gaat bovendien nauwelijks ten koste van de interesse voor de ‘traditionele’ Utrechtse opleiding. Die daalt volgens onderwijsdirecteur Johan Jeuring slechts in geringe mate. De Informatica-opleidingen elders in het land groeien eveneens, gemiddeld met 15 procent. “Met de game-opleiding trekken we echt nieuwe studenten en ook wat meer meisjes, zo’n 10 tot 15 procent.”

De Nederlandse universiteiten verwachten dit jaar opnieuw een toename van het aantal eerstejaars studenten. De groei is deze keer bescheiden: 0,4 procent. De cijfers zijn echter nog weinig nauwkeurig: tot 1 oktober kunnen studenten zich nog inschrijven of afmelden; bovendien schrijven sommigen zich voor twee studies in, terwijl ze er maar één gaan volgen. Dus er kan nog veel veranderen.

Ook de UU durft daarom nog geen harde voorspellingen te doen over het aantal eerstejaars. De instelling  heeft echter aanwijzingen dat de groei iets meer zal zijn dan het landelijke gemiddelde.

Veel opleidingen houden ook nog was slagen om de arm, toch zijn er enkele winnaars met zekerheid aan te wijzen. Naast Informatica is dat bijvoorbeeld de opleiding Economie. Die opleiding groeit opnieuw flink, nadat vorig jaar al een grote klapper was gemaakt.

De winst van Economie was vorig jaar (van 250-350 studenten) grotendeels te verklaren uit de nieuwe labelnaam. Daarin werd voor het eerst ook ‘bedrijfseconomie’ genoemd. Dat effect ijlt dit jaar waarschijnlijk nog na. “Maar je merkt daarnaast dat onze naamsbekendheid groeit en ook dat onze multidisciplinaire aanpak aanslaat”, stelt departementsvoorzitter Clemens Kool.

Economie ziet het marktaandeel ten opzichte van andere economie-studies groeien. Waarschijnlijk meer dan 400 studenten gaan dit jaar in Utrecht economie studeren, een veel grotere stijging dan elders.

Informatica-onderwijsdirecteur Jeuring is blij met het enthousiasme van studenten, maar noemt de nieuwe aanwas “wel wat groot”. “Bij het opzetten van de opleiding gingen we nog uit van een instroom van vijftig studenten. Het is niet triviaal om opeens een sprong te maken naar 120-130 studenten. De druk op de staf is groot en we hebben hard ons best moeten doen om mensen te vinden voor de extra taken. Vooral de ondersteuning van de practicumonderdelen als het programmeren en de projecten vraagt veel aandacht.”

Departementsvoorzitter Kool van Economie kan zich wel iets voorstellen bij de gedachten van Jeuring. Kool is bang dat zijn opleiding te massaal en grootschalig wordt en overweegt nu mechanismen die de groei remmen en tegelijkertijd de kwaliteit van de studenten verbeteren. “De grote belangstelling geeft ons wellicht meer te sturen op het vinden van de juiste studenten. Zelf vinden we dat 330 tot 350 nieuwe studenten het maximum zou moeten zijn.”

Bij de opleiding Rechtsgeleerdheid zijn wat de eerstejaarsinstroom betreft alleen maar positieve geluiden te horen. Tegen de landelijke trend in groeit de Utrechtse opleiding. Onderwijsdirecteur Marian Joseph: “Tot nu toe hebben zich 750 studenten bij ons geregistreerd. Meestal komen daar kort voor het begin van het academisch jaar nog wel wat bij. Maar ik trek pas echt conclusies als ik in oktober kan tellen hoeveel er in de collegebanken zitten.”

De goede berichten zijn zeer welkom bij de faculteit, die financieel onder druk staat. Om terug te keren op het oude niveau van 800 studenten werd de numerus fixus voor dit jaar afgeschaft. De afgelopen jaren liep de belangstelling voor de Utrechtse opleiding terug. “Klaarblijkelijk was die numerus fixus toch een drempel voor veel studenten”, constateert Joseph.

Om tegelijkertijd de studie-uitval in het eerste jaar te beperken werden voor het eerst matchingsdagen gehouden. “Daar hebben we hele goede reacties op gehad. We hopen dat de studenten nu beter geïnformeerd en gemotiveerd aan de studie beginnen.”

XB

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail