instroomcijfers

Nieuws

Bij bachelor- en masteropleidingen

Iets minder internationale studenten naar universiteiten

Nieuws

Zowel meer bachelor- als masterstudenten

De Universteit Utrecht blijft groeien

Nieuws

Minder voorlopige aanmeldingen bij universiteiten

Komend jaar geen golf aan eerstejaars

Nieuws

Faculteiten trappen niet uit zichzelf op de rem

Studentenaantallen UU groeien nog steeds hard

Nieuws

Vanwege nieuwe regels privacybescherming

Uitval van studenten voorlopig niet bekend

Nieuws

Bij UU bijna een kwart minder

Veel minder studenten kiezen premaster aan universiteit

Nieuws

Toestroom internationale studenten

Dijkgraaf vraagt weer geduld