Universiteit wil niet verder groeien

UU: 40.000 studenten is echt het maximum

UIT 2019, Foto DUB

Het is langzamerhand een verhaal geworden van ‘moeders waarschuwt nu echt voor de aller- , allerlaatste keer’. De UU roept al jaren niet te willen groeien, om vervolgens bij elke oktobertelling weer tot de conclusie te komen dat het niet is gelukt.

In 2018 werd al eens een harde grens gesteld bij 30.000 studenten, memoreert de nota. Zes jaar later zijn dat er liefst 10.000 meer. “Realiseren van die ambitie is niet gelukt en daarom is het verstandig om te kijken wat er nu nodig is om niet verder door te groeien”, schrijft het UU- bestuur.

Weinig doordrongen
De nota is het sluitstuk van een proces dat drie jaar geleden startte. Het UU-bestuur gaf toen - onder meer in een interview aan DUB - aan dat een rem op het aantal studenten noodzakelijk was. Dat najaar was het aantal studenten explosief toegenomen, met 15 procent tot ruim 39.000. En de verwachting was dat die groei nog wel even zou aanhouden. 

Uit een analyse van de ontwikkeling van het opleidingsaanbod bleek daarna dat het beperken van studenten een behoorlijke opgave kon worden. Faculteiten bleken maar weinig doordrongen van de universiteitsbrede problematiek en hielden in hun plannen voor aanpassingen in hun onderwijsaanbod nauwelijks rekening met de krimpambitie.

Dat is nu veranderd, zegt het UU-bestuur in de nota. De faculteiten en het UU-bestuur hebben afgesproken er samen voor te zorgen dat het totaal aantal Utrechtse bachelorstudenten niet verder toeneemt. In de masterfase mag er alleen ‘beheerste’ groei zijn. Daarover zal continue overleg en afstemming plaatsvinden.

Druk op alles
De nota komt op een moment dat de verwachte groei van de UU naar beneden kan worden bijgesteld. De voorspelling is nu dat de universiteit niet 15 procent groeit tot 2030, maar 6 procent. Maar dat betekent nog steeds dat er over zes jaar 3.000 studenten meer zijn als het beleid niet wordt gewijzigd, zo waarschuwt het UU-bestuur.

De druk op de onderwijszalen, op andere UU-faciliteiten, op de docenten en op de Utrechtse kamermarkt neemt alleen maar verder toe, zo wordt geconcludeerd. En dat kan negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek én op het studentenwelzijn. Zeker ook omdat de overheidsfinanciering onvoldoende meegroeit met de aantallen.

Geen nieuwe Engelstalige opleidingen
De landelijke discussie over het terugdringen van het Engelstalige onderwijs en daarmee van het aantal internationale studenten gaat helpen, zo is de verwachting. In dat kader besloot de UU vorige maand bijvoorbeeld al dat er geen Engelstalige bacheloropleidingen meer bijkomen en dat de werving van internationale studenten wordt beperkt. Een wetsverandering die een studentenstop voor Engelstalige opleidingen mogelijk maakt, is bovendien aanstaande.

Andere maatregelen die worden genoemd zijn: numerus fixi voor sterk groeiende opleidingen, geen nieuw interdisciplinaire opleidingen zonder ander onderwijs af te bouwen en betere afstemming met de Hogeschool Utrecht. 

Advertentie