Bij bachelor- en masteropleidingen

Iets minder internationale studenten naar universiteiten

Internationalisering. Foto: Pixabay
Foto Pixabay

“Het lijkt erop dat het stoppen met werven in het buitenland en het waarschuwen voor beperkte studentenhuisvesting hun vruchten afwerpen”, zegt Jouke de Vries, voorzitter van universiteitenvereniging UNL.

Aan de bacheloropleidingen zijn er 220 internationale studenten minder begonnen dan vorig jaar. Het zijn er volgens deze nieuwe tellingen 18.594. Dat is 31 procent van de totale instroom. 

Al jaren heerst er onrust in de Tweede Kamer over de verengelsing van het hoger onderwijs en de toestroom van buitenlandse studenten. De minister werkt aan een wetsvoorstel op dit gebied en sprak met de universiteiten af dat ze zouden stoppen met werven.

Masters
Ook bij de masteropleidingen is sprake van een daling, maar alleen onder de internationals die speciaal voor de master naar Nederland kwamen. Dat waren er deze keer 1.700 minder dan vorig jaar. 

Maar er zijn ook andere internationale studenten, die hier hun bachelordiploma hebben behaald en daarna doorgaan met een master. Die groep is ook aanzienlijk. Daardoor zijn er alles bij elkaar toch 550 internationale eerstejaars masterstudenten bijgekomen.

Per universiteit
Landelijk trokken de bacheloropleidingen achthonderd eerstejaars minder dan vorig jaar. Maar het verschilt nogal per universiteit. Maastricht groeit bijvoorbeeld met 10 procent, terwijl Tilburg 8 procent krimp moet verduren. Zoals al bekend was bij de voorlopige instroomcijfers van de Universiteit Utrecht was er een groei te zien van het aantal eerstejaars bachelorstudenten. Die groei is terug te vinden in de definitieve cijfers.

Bron: HOP, UNL

Bron: HOP, UNL

Alles bij elkaar is de instroom in de masteropleidingen met twee procent gegroeid tot 52.500 nieuwe studenten. Van hen is 33 procent internationaal.

Opvallend genoeg kent Tilburg percentueel de grootste mastergroei van alle universiteiten: 12 procent. Ook in Utrecht groeide het aantal masterstudenten. De Rijksuniversiteit Groningen zag het aantal eerstejaars in de masteropleidingen juist met 7 procent dalen. 

Bron: HOP, UNL

Bron: HOP, UNL

Advertentie