Zowel meer bachelor- als masterstudenten

De Universteit Utrecht blijft groeien

Studenten op het Utrecht Science Park, foto DUB
Foto DUB

De UU is populair bij jongeren die een studie willen volgen. Hoewel de universiteit geen ambities heeft om te groeien, stijgt dit collegejaar het aantal nieuwe bachelor-, master- en premasterstudenten. Dit blijkt uit de voorlopige instroomcijfers van oktober van dit jaar. Begin 2024 volgen de definitieve cijfers.

Landelijk gezien groeit het aantal universitaire studenten met 700 studenten naar een aantal van 340.700; een groei van 0,2 procent. De UU groeit met 586 studenten tot een totaal van 39.092, wat een groei van 1,5 procent is. Volgens de prognoses zal de UU ook de komende jaren licht blijven groeien.

Inschrijvingen uu oktober 2023

Aantal UU studenten met een inschrijving per 1 oktober, hoofdopleidingen. Bron: Osiris, d.d. 17 oktober 2023.

Het aantal eerstejaars in de bachelor van de UU stijgt, terwijl dit landelijk niet zo is. Ten opzichte van vorig collegejaar is dit 3 procent. In de masterfase is landelijk wel een groei te zien. Het gaat om een toename van 4 procent, net als bij de UU. Het aantal premaster studenten is toegenomen met 9 procent.

Verklaring
De groei van zowel het aantal nieuwe studenten in de bachelor- als de masteropleiding komt door de invoering van de basisbeurs, denkt de UU. Jongeren zouden een jaartje hebben gewacht met het beginnen of vervolgen van hun studie.

De universiteit had niet een groei van eerstejaars bachelorstudenten verwacht. Dit omdat er minder 6-vwo'ers waren en het slagingspercentage lager was dit voorjaar. Het jaar daarvoor kwamen er juist meer jongeren met een diploma van het vwo af, maar een flink aantal van hen koos er voor niet meteen naar de universiteit te gaan. Vermoedelijk, zo denkt de universiteit, omdat gewacht werd op de invoering van de basisbeurs. Om dezelfde redenen zouden studenten met een bachelordiploma ook een jaartje hebben gewacht alvorens hun studie met een master voort te zetten.

Internationale studenten
De instroom van internationale studenten is gelijk aan vorig jaar. In totaal hebben zich 2750 studenten uit het buitenland ingeschreven voor een UU-bachelor of master. Landelijk gezien stabiliseert de instroom. Voor het eerst in jaren is de instroom van internationale eerstejaarsstudenten zelfs licht afgenomen. 

Het totaal aantal internationale studenten aan de UU is wel gegroeid. Dit komt doordat er meer studenten bijkwamen dan er door bijvoorbeeld afstuderen zijn vertrokken. Het totaal aantal internationale studenten aan de UU groeide daardoor met 7 procent naar 5900 studenten. In totaal maken internationale studenten 15 procent uit van alle studenten wat betekent dat ongeveer 1 op de 7 studenten uit het buitenland komt.

Gekeken naar de nationaliteiten van de internationale studenten blijkt bij de bachelors de grootste groei te zitten bij studenten uit de Verenigde Staten. Vorig jaar waren dat er 24 en dit jaar 48. Nog altijd is de UU het populairst bij Duitse (95 eerstejaars) en Italiaanse studenten (90 eerstejaars).

Instroom eerstejaars 2023

Bachelor EER, niet-EER en niet-internationale eerstejaars inschrijvingen per 1 oktober aan de UU. Bron: Osiris, d.d. 17 oktober 2023.

De instroom in de masterfase is toegenomen onder studenten van buiten Europa. Dit zijn studenten die het instellingscollegegeld moeten betalen, een bedrag enkele malen hoger dan het wettelijke collegegeld dat Nederlandse en andere Europese studenten betalen. De instroom is met name hoger onder Chinese studenten: met 23 toegenomen tot 167.

Ook in de masterfase is de instroom het groots van Duitse studenten. Dit jaar begonnen 230 Duitse jongeren aan een masteropleiding.

Grafiek masterinstroom 2023

Master EER, niet-EER en niet-internationale eerstejaars inschrijvingen per 1 oktober aan de UU. Bron: Osiris, d.d. 17 oktober 2023.

In een bericht op de website van de Universiteit Utrecht zegt rector Henk Kummeling het internationale karakter van de universiteit te koesteren. “Als universiteit opereren we per definitie in een internationale omgeving. Ons internationale karakter draagt bij aan een stimulerend academisch en intellectueel klimaat. Het past ook bij de open houding die wij als universiteit willen uitdragen. Wij vinden het belangrijk dat ook onze internationale gemeenschap zich hier welkom voelt.”

Welke  opleidingen
Op opleidingsniveau zijn er ook een aantal opvallende groeiers aan de UU. Dat zijn de opleidingen Sociale Geografie & Planologie en Natuur-& Sterrenkunde. De eerste gaat van 149 eerstejaars naar 210, en de tweede van 128 naar 169 eerstejaars.,

Er is ook een opvallende daling te bespeuren. De opleiding Economic & Business Economics daalt fors in eerstejaars: van 570 naar 492.

Bij de masters doet wederom de faculteit Geowetenschappen het goed. Spatial Planning stijgt met 69 procent; Energy Science met 51 procent en Marine Sciences met 63 procent. Bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie groeit de master Privaatrecht met 73 procent.

Advertentie